Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Παιδίατρος

Ιατρείο: Κηφισίας 102 - Ερυθρός

Τηλ. 210 69 82 991