Πολυτεχνείου 9, 10433 Αθήνα

τηλ.: 210-52.12.000, 210-88.99.000, 210-88.11.500, 210-88.18.868, 210-82.29.922, 210-82.25.466

fax: 210.88.18.868

email: [email protected]

Τηλεφωνική γραμμή και Συμβουλευτικός Σταθμός για θέματα AIDS: 210.7222222

Τηλεφωνική Γραμμή για θέματα AIDS Θεσσαλονίκης: 2310.422021

www.keel.org.gr