Η ομάδα των 11 ατόμων συστάθηκε με σκοπό την καλύτερη επαφή της ελληνικής κοινωνίας με τον ΕNIL, ορθότερη πληροφόρηση και γνώση της αξίας της ανεξάρτητης διαβίωσης και μια ουσιαστική εκπροσώπηση στο FD2013 που θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο 9 -12 Σεπτεμβρίου 2013.

Η ομάδα αυτή επιτελεί μια αρχική προσπάθεια πραγματοποίησης των απαραίτητων ενεργειών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οργανωμένοι φορείς ώστε να αναλάβουν σχετική δράση, γι΄ αυτό και δεν υπάρχει επίσημη εκπροσώπηση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα που ασχολούνται ειδικά με την ανεξάρτητη διαβίωση.

Η ζωή με τη βαριά αναπηρία χρειάζεται στήριξη και η κάλυψη βασικών αναγκών όπως είναι η σωματική υγιεινή, το ντύσιμο κλπ γίνεται αναγκαστικά από τρίτα πρόσωπα. Στη χώρα μας οι καθημερινές αυτές δραστηριότητες καλύπτονται από τον κοινωνικό περίγυρο, ενώ με την πάροδο του χρόνου και καθώς η αναπηρία επιδεινώνεται, δυσκολεύονται τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και οι οικογένειές τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Η ομάδα των 11, αποτελείται από ανθρώπους με επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση και έχουν ως όραμα και στόχο τη δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσης και στη χώρα μας.

Tι είναι το 'Freedom Drive 2013'

Είναι ένα τετραήμερο συνέδριο που θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο. Ξεκίνησε το 2003 και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.
Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού, έχουν τη δυνατότητα τα μέλη της Κίνησης για την ανεξάρτητη διαβίωση και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συναντηθούν, να συγκεντρώσουν και να προωθήσουν όλα τα σχετικά θέματα.

Για το σκοπό αυτό, κάθε εθνική αποστολή συναντάται με τους ευρωβουλευτές της για :

• την επισήμανση των προβλημάτων των ανθρώπων με αναπηρία

• την ενίσχυση των ιδεών και των δράσεων της ανεξάρτητης διαβίωσης και

• την έκκληση για άσκηση πίεσης προς τις εθνικές κυβερνήσεις

 

Η ελληνική ομάδα που θα παραβρεθεί έχει ως στόχους :

• την παρουσίαση των αναγκών της ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας

• τη συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση στρατηγικών για την ανεξάρτητη διαβίωση

• την ενίσχυση της καθιέρωσης της ελληνικής συμμετοχής στη συγκεκριμένη διοργάνωση

• την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με ομάδες Ατόμων με Αναπηρία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες

• τη συστηματική ενημέρωση για τις καινοτόμες προτάσεις και πολιτικές για την ανεξάρτητη διαβίωση

• την προώθηση των αρχών της ανεξάρτητης διαβίωσης στην ελληνική κοινωνία

• την ενημέρωση των φορέων που είναι σχετική με τα θέματα αναπηρίας και δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο

• την εισήγηση διαρθρωτικών αλλαγών, αντίστοιχων με τις ευρωπαϊκές στους φορείς ενδιαφέροντος

• την προώθηση υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης στην Ελλάδα.

Την Ελληνική αποστολή αποτελούν οι :
Καμίλ Γκουνγκόρ, Μαριάννα Διαμαντοπούλου, Ευαγγελία Λαμπάρα, Δημήτρης Καραναστάσης, Αγλαΐα Κατσιγιάννη, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευγενία Λειβαδάρου, Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Αναστασία Πυργιώτη, Αντρέας Ευστάθιος Στρατικόπουλος και Αντωνία Τρικαλιώτη.