Τον δρόμο της έχει πάρει η κινητικότητα προσωπικού στο υπουργείο Υγείας.

Με ισάριθμες αποφάσεις του, ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης θέτει από τις 30 Αυγούστου σε διαθεσιμότητα επτά υπαλλήλους, οι οποίοι απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

Πρόκειται για τρεις τραυματιοφορείς με βαθμό Ε', κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, μία αδελφή νοσοκόμο με βαθμό Ε', μία νοσηλεύτρια με βαθμό Δ΄ κατηγορίας ΔΕ, έναν νοσηλευτή με βαθμό Ε΄ κατηγορίας ΔΕ και μία βοηθό φαρμακείου με βαθμό Γ΄ κατηγορίας ΔΕ.

Η θέση σε διαθεσιμότητα αποφασίστηκε έπειτα από την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, για όσο χρόνο διαρκεί η διαθεσιμότητα, παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κύριων και παρεπόμενων.