Του Δημήτρη Καραγιώργου

Εύλογη είναι η ανησυχία των πολυμεταγγιζόμενων ατόμων για την εκκρεμότητα με το μοριακό έλεγχο του αίματος στην Ελλάδα.

Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει δώσει μία προσωρινή λύση, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για τους ασθενείς.

Υπάρχουν, ωστόσο, ερωτήματα σχετικά με την έκβαση του σχετικού διαγωνισμού, ο οποίος είναι σε εξέλιξη...

Η προηγούμενη σύμβαση για την παροχή αντιδραστηρίων έληξε στις 25 Αυγούστου και στις 21 Ιουνίου διενεργήθηκε νέος διαγωνισμός.

Για να μην υπάρξει διακοπή του μοριακού ελέγχου, το υπουργείο Υγείας παρέτεινε, με τρίμηνες συμβάσεις, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών από τα εννέα κέντρα ελέγχου.

Ανωτέρα βία

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ωστόσο, έκρινε ότι η επιλογή αυτή είναι παράνομη.

Το υπουργείο Υγείας την παρέκαμψε, όμως, με το επιχείρημα ότι υπάρχει ανωτέρα βία.

Κάλεσε, δε, τις εταιρείες σε διαπραγμάτευση και υπογραφή των τρίμηνων συμβάσεων, οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο.

Η τεχνική αξιολόγηση, που προηγείται της τελικής φάσης του διαγωνισμού, προέκρινε δύο εταιρείες.

Ένα μήνα πριν την τελική φάση, υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Να προσφύγει μία από τις δύο εταιρείες και - σε περίπτωση που δικαιωθεί - να μείνει μόνη της στον διαγωνισμό και να χαθεί ενδεχομένως το οικονομικό όφελος που αναμένει το υπουργείο Υγείας.