Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης κατά της υπουργικής απόφασης που προβλέπει την αναδρομική επιβολή clawback στις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, με την απόφαση αυτή, οδηγούνται νομοτελειακά σε άμεση πτώχευση οι εταιρίες του κλάδου, και 25.000 εργαζόμενοι θα βρεθούν στην ανεργία.

Στη σχετική ανακοίνωσή του, ο ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι ‘η κίνηση μας έρχεται ως αποτέλεσμα της αυθαίρετης, αυταρχικής και μονομερούς τετελεσμένης απόφασης του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει στην εφαρμογή του θεσμού της εκ των υστέρων αναδρομικής επιβολής claw back, στις ιδιωτικές κλινικές. Αν επαληθευτούν οι πρώτες εκτιμήσεις για το ύψος αυτού του clawback, τότε οι εταιρείες του κλάδου οδηγούνται νομοτελειακά σε άμεση πτώχευση και 25.000 άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές θα βρεθούν χωρίς εργασία.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών έχει βεβαιότητα για το δίκαιο του αιτήματός του και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη’.

Σύμφωνα με τον ΣΕΚ, η Πολιτεία μονομερώς και χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση παραβιάζει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΣΕΚ με τον ΕΟΠΥΥ – παρότι ρητά προβλέπεται η συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών στην οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης - μη λαμβάνοντας υπόψη τη νομική δέσμευση της, και προκαλώντας και νέες εκ των υστέρων οικονομικές απώλειες. Γι΄ αυτό, ο Σύνδεσμος θα κινηθεί νομικά και ως προς αυτό το σκέλος.

Η ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι ‘Δυστυχώς, οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας εκθέτουν τη χώρα διεθνώς και προβάλλουν πλήρη αναξιοπιστία και ασυνέπεια - ιδιαίτερα σε μια χρονική συγκυρία που το μέγεθος της αξιοπιστίας της χώρας αποτελεί προϋπόθεση για ανάπτυξη και νέες επενδύσεις - αναδεικνύοντας την προχειρότητα και την τρομακτική επιπολαιότητα με την οποία αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στους Ιδιώτες παρόχους υγείας.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, οδηγείται αναγκαστικά σε αυτές τις ενέργειες με σκοπό την επιβίωση των μελών του κλάδου, ενώ εξετάζει και την υιοθέτηση κάθε άλλου νόμιμου μέσου προκειμένου να την εξασφαλίσει.

Οι λογικές ‘αποφασίζουμε και διατάζουμε’, μας οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες με άμεσες επιπτώσεις στους περισσότερους από τις 25.000 εργαζόμενους μας, αλλά και στη Δημόσια Υγεία, εφόσον ο ιδιωτικός τομέας παρέχει το 39% του συνόλου των υπηρεσιών υγείας στη χώρα, αποτελώντας τον δεύτερο πυλώνα της’.