Του Δημήτρη Καραγιώργου

Κατά...ριπάς εκφράζονται οι αντιδράσεις στην προωθούμενη αλλαγή της μορφής του ΕΟΠΥΥ.

Αν και δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις ακόμη, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε υπέρμαχος της άποψης καθηγητών του χώρου, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός θα πρέπει να μετατραπεί σε 'αγοραστή' υπηρεσιών Υγείας.

Σημειώνεται ότι σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ έχει διπλό ρόλο:

Είναι και 'αγοραστής', καθώς προμηθεύεται για τους ασφαλισμένους του υπηρεσίες από το δημόσιο και ιδιώτες παρόχους.

Είναι, επίσης, 'παραγωγός' υπηρεσιών, καθώς οι μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης (κυρίως οι πρώην δομές του ΙΚΑ) εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σε μία σειρά υπηρεσιών.

Κρας τεστ

Το πρόσφατο συνέδριο Health World 2013, αποτέλεσε ένα ισχυρό 'κρας τεστ' για την άποψη περί μετατροπής του Οργανισμού σε 'αγοραστή' υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε την Παρασκευή σχετικό δημοσίευμα του Iatronet.gr, μιλώντας στο συνέδριο, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρης Κοντός πρότεινε να διατηρηθεί ο σημερινός - διπλός ρόλος του Οργανισμού:

'Να ενισχυθεί οργανωτικά εντός του ΕΟΠΥΥ η διάκριση των δύο κλάδων του (παροχή – αγορά) και να εισαχθούν νέοι θεσμοί, όπως η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής Κλινικού Ελέγχου, Σώμα Εμπειρογνωμόνων Υγείας (κατά το υπόδειγμα του ΣΟΕ)'.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε - λίγες ώρες αργότερα - και ο υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας:

'Όσον αφορά τον ρόλο και την αποστολή του ΕΟΠΥΥ, ως παρόχου και αγοραστή υπηρεσιών Υγείας ταυτόχρονα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφισβήτηση για δυο πράγματα:

Ότι ο στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να υπάρχει ισχυρή, δημόσια και δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.

Ότι όποιες αλλαγές υπάρξουν θα γίνουν χωρίς αιφνιδιασμούς και θα προέλθουν αξιοποιώντας τις μελέτες που έχουν γίνει, τη συσσωρευμένη εμπειρία των ειδικών και μετά από εξαντλητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς'.

Τριβές

Εκτός των παραπάνω αντιδράσεων, το θέμα της κατάργησης των υπαρχουσών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΟΠΥΥ, προκαλεί τριβές (όπως ήταν αναμενόμενο) και στους γιατρούς του Οργανισμού.

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης καλείται τώρα να ισορροπήσει μεταξύ των εισηγήσεων που δέχεται, των εκτιμήσεων που ο ίδιος έχει κατά καιρούς εκφράσει, αλλά και των έντονων αντιδράσεων που έχουν πλέον εκφραστεί ανοικτά.