Του Δημήτρη Καραγιώργου

Εικόνα κατάρρευσης εμφανίζει σήμερα το δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Η Ελλάδα έχει πλέον κατά κεφαλήν δαπάνη κατά 1.000 ευρώ λιγότερη από τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το δραματικό είναι ότι το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο - λόγω της διαρκούς ύφεσης - έχει μειωθεί κατά 25%.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας κ. Κυριάκος Σουλιώτης, μιλώντας στο Health World 2013.

Ανώφελη

Ο κ. Σουλιώτης υπογράμμισε ότι περαιτέρω μείωση των δαπανών στην Υγεία δεν θεωρείται ούτε εφικτή ούτε ωφέλιμη:

'Πολλές χώρες μειώνουν διαρκώς τις δαπάνες για πρόληψη και πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, παρά το ότι αυτές απορροφούν μικρό μέρος των συνολικών προϋπολογισμών υγείας.

Με τον τρόπο όμως αυτό παράγουν νέους αρρώστους και προκαλούν νέες αυξητικές πιέσεις στις δαπάνες. Είναι φαύλος κύκλος'.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το ίδιο λάθος κάνει και η χώρα μας. Παρά τη μείωση των δαπανών για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη κατά 18% μεταξύ 2009 – 2011, η μετέπειτα πορεία με τις διαρκείς αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έχουν ως αποτέλεσμα η πρόβλεψη δαπάνης για πρωτοβάθμια φροντίδα να μην ξεπερνά το 8% του συνολικού προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Είναι προφανές - είπε - ότι με αυτή την κατανομή δαπανών, τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα οξυνθεί:

'Δεν μπορεί η χώρα με τόσο υψηλό ιατρικό πληθωρισμό να βρίσκεται στην πέμπτη θέση όσον αφορά στην αδυναμία κάλυψης των αναγκών των πολιτών για ιατρική επίσκεψη'.

Μεταρρύθμιση

Ο κ. Σουλιώτης ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ:

'Στην προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητος ένας αναβαθμισμένος ρόλος των ασθενών. Τα συστήματα Υγείας υπάρχουν για να υπηρετούν τους πολίτες.

Προσωπικά, θεωρώ σκόπιμο εκπρόσωποι των ασθενών να συμμετέχουν σε όλα τα διοικητικά συμβούλια και στη λήψη αποφάσεων οργανισμών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Υγεία'.