Του Δημήτρη Καραγιώργου

Το μοντέλο περίθαλψης της Δανίας, θα έχει τη δυνατότητα να δει την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας.

Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντό, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται στις 27 και 28 του μήνα την Κοπεγχάγη.

Σκοπός του ταξιδιού είναι η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο υπουργείο Υγείας της Δανίας, όπου θα συναντηθούν με την υπουργό κ. Astrid Krag.

Θα ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναζητήσουν τρόπους βελτιστοποίησης της υγειονομικής φροντίδας στη χώρα μας, σε καιρούς κρίσης.

Η υγειονομική περίθαλψη στη Δανία χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές (περιφερειακές και δημοτικές) αρχές.

Δαπάνη

Η χώρα δαπανά το 9,8 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της (ΑΕΠ) για την υγειονομική περίθαλψη και το προσδόκιμο ζωής είναι 78,6 χρόνια.

Για κάθε 294 πολίτες αναλογεί ένας γιατρός. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται από γενικούς γιατρούς, οι οποίοι αμείβονται με ένα συνδυασμένο σύστημα: Ανά επίσκεψη και κατά πράξη και περίπτωση, όπως ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι περιφέρειες καθορίζουν τον αριθμό και τη θέση των γενικών γιατρών.

Οι αμοιβές και οι συνθήκες απασχόλησής τους, καθορίζονται έπειτα από κεντρική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης και των ιατρικών ενώσεων.

Οι δημοτικές υπηρεσίες παρέχουν επισκέπτες Υγείας, νοσηλευτές στο σπίτι και το σχολείο.

Νοσοκομεία

Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται από νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία διοικούνται από τις κομητείες. Παρόμοιο μοντέλο επικρατεί και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες.

Υπάρχει, επίσης, ένας μικρός αριθμός ιδιωτικών νοσοκομείων, τα οποία καλύπτουν το 1% της συνολικής δυναμικότητας της χώρας σε κρεβάτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δανική κυβέρνηση διαδραματίζει έναν σχετικά περιορισμό ρόλο στον τομέα της περίθαλψης.

Βασικός της ρόλος είναι να ρυθμίζει, να συντονίζει και να παρέχει συμβουλές, να καθορίζει τους εθνικούς στόχους για την Υγεία και να διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο.

Διασφαλίζει, επίσης, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδέχεται τα παράπονα των πολιτών.