Υπέρ εφορίας και κράτους, πηγαίνουν τα χρήματα που εισπράττουν (όποτε και όσα) οι εργαστηριακοί γιατροί.

Αυτό προκύπτει από ανοικτή επιστολή του ιατρού - βιοπαθολόγου κ. Λεωνίδα Αναγνώστου, ο οποίος περιγράφει - με απλό τρόπο - πώς οι εργαστηριακοί γιατροί και τα εργαστήρια 'μπαίνουν μέσα' για κάθε εξέταση που κάνουν στον ΕΟΠΥΥ!

Η επιστολή και ο πίνακας που τη συνοδεύει είναι εύγλωττη:

'Για κάθε κατοστάρικο που θα χρεώσουμε τον ΕΟΠΥΥ (σε τιμές 1991), η εφορία μας αναγνωρίζει - σε περίπτωση εξωλογιστικού ελέγχου για φυσικά πρόσωπα - φορολογικό συντελεστή 55% ή 50%, αν απασχολείς ή δεν απασχολείς προσωπικό.

Αναγνωρίζει ως δαπάνες το 45% - 50% για έξοδα λειτουργίας για τις ιατρικές εταιρείες.

Για τον ίδιο λόγο, ο φορολογικός συντελεστής είναι 25%, αναγνωρίζοντας έτσι 75% έξοδα.

Επί των 100 ευρώ, γίνεται παρακράτηση φόρου 20% για τα φυσικά πρόσωπα και 8% για τις ιατρικές εταιρείες.

Επί των 100 ευρώ, παρακρατείται ένα 10%, λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου και μέχρι να γίνει ο οριστικός λογιστικός έλεγχος, για τον οποίον από 1η Ιανουαρίου 2012 δεν έχει αρχίσει ακόμη και ούτε πρόκειται να αρχίσει από τις υπηρεσίες, αλλά θα ανατεθεί σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, με μετακύληση του κόστους στους παρόχους (αγνώστου ύψους).

Τιμολόγιο

Από τις αλλαγές των τιμών του κρατικού τιμολογίου, έχουμε μια μείωση μεσοσταθμική της τάξης του 12%.

Από την αυθαίρετη μείωση των καρκινικών δεικτών, άλλη μια μείωση περίπου 10%.

Από το rebate, μασοσταθμικά 12 % και από το claw back, υπολογίζουμε μεσοσταθμικά, αλλά οριζόντια 40%.

Υποχρεωτικός έλεγχος της εφαρμοζόμενης ποιότητας, μη προσδιοριζόμενου κόστους που μετακυλύετε στους παρόχους.

Πείτε μου, κύριε Γεωργιάδη. Πού κάνω λάθος; Πώς θα επιβιώσουμε ως γιατροί και ιατρικές εταιρείες';

Επιπλέον Πληροφορίες