Να πουν 'όχι' στις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, προτείνει στα μέλη της η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ).

Με βάση τη νομοθεσία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες - πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να συμβληθούν με ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου των απαιτήσεων και εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών του Οργανισμού.

Έπειτα από σχετική γνωμοδότηση νομικού γραφείου, η ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης της σύμβασης μεταξύ παρόχων και ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών έχει εκτροχιαστεί για δύο λόγους:

Την αδυναμία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ να συντάξουν το απαραίτητο παράρτημα της σύμβασης, με το οποίο ορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών εταιρειών και το πεδίο του ελέγχου.

Ο ΕΟΠΥΥ εμφανίζει διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις ελέγχου, στις οποίες – απαιτήσεις – οι ελεγκτικές αντιτείνουν ότι αυξάνεται το κόστος σημαντικά.

Παράλογες

Οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν εκφράσει εντελώς παράλογες απαιτήσεις σχετικά με το ύψος της αμοιβής τους.

Ειδικότερα, έχουν ζητήσει ποσοστό 2% επί του συνόλου των υποβολών του κάθε παρόχου.

Το ποσοστό αυτό είναι υπερβολικό, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι ο έλεγχος είναι υποχρέωση του κράτους και δεν θα έπρεπε να βαρύνει τους παρόχους.

Ταυτόχρονα, η επιβάρυνση αυτή έρχεται να προστεθεί στις υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές (rebate - clawback) των παρόχων προς τον Οργανισμό.

Με βάση τα ανωτέρω, η Ένωση συνιστά στα μέλη της να μην προβούν σε καμία σύναψη σύμβασης με καμία ελεγκτική εταιρεία.

Καλεί τον υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα να κάνει πράξη την δέσμευσή του ότι θα προστατεύσει τον ιατρικό κόσμο από τις αυθαίρετες επιβουλές των ελεγκτικών εταιρειών ή να αφήσει τουλάχιστον τον ελεύθερο ανταγωνισμό να δουλέψει.

Το υπουργείο - σημειώνει - δεν ασκεί καμία ουσιαστική πίεση προς τις ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται 'συντονισμένες'.

Απαιτούν το ίδιο ποσοστό αμοιβής για τις υπηρεσίες τους, γεγονός που σύμφωνα με την ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ συνιστά παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά και γίνεται σε βάρος των συμφερόντων των παρόχων.

Καταχρηστικές

Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο απέστειλε την Πέμπτη στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ .Δημήτρη Κοντό ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, ο οποίος απορρίπτει τις συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες, ως μη σύννομες, καταχρηστικές και εκβιαστικές.

Αιτιολογεί, δε, τη θέση του, επισημαίνοντας τα εξής:

  • Ο ελεγκτικός μηχανισμός αποτελεί υποχρέωση και αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ.
  • Οι ΠΕ.ΔΙ. είναι κατάλληλα επανδρωμένες και με επαρκή εμπειρία για την πλήρη εκκαθάριση των παραστατικών της ανοικτής και κλειστής περίθαλψης.
  • Υπάρχουν σημαντικά νομικά και διοικητικά κενά που καταστούν έωλη την όλη διαδικασία. Αδιευκρίνιστα είναι τα θέματα που αφορούν την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των υπό έλεγχο ασφαλισμένων και την έγκριση των αντίστοιχων ενταλμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο.
  • Οι ελεγκτικές εταιρείες δεν έχουν δώσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς πληρωμής και το επιτελούμενο έργο.
  • Δεν υπάρχει πρόβλεψη για καθεστώς διαιτησίας ή δευτεροβάθμιο όργανο ενστάσεων.

Δεν έχει, επίσης, προκύψει εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ σαφής διαχωρισμός των όρων ελέγχου της ανοικτής (κλινικοεργαστηριακοί και εργαστηριακοί γιατροί) και της κλειστής περίθαλψης (ιδιωτικές κλινικές), με αποτέλεσμα το οικονομικό τίμημα των παρόχων να ανεβαίνει σε δυσθεώρητα επίπεδα για τον απλό έλεγχο της ανοικτής περίθαλψης.