Στα 36 εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει το κόστος του ΕΟΠΥΥ για διπλασιασμό του 'πλαφόν' των μηνιαίων επισκέψεων στους συμβεβλημένους γιατρούς.

Όπως προκύπτει από κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας κ.κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Αντώνη Μπέζα, ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, αυξάνεται από 200 ανά μήνα σε 400.

Ο διπλασιασμός ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2013 έως και τις 31 Μαρτίου 2014.

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σε 10 ευρώ ανά επίσκεψη, για την οποία δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές των γιατρών υπέρ ΤΣΑΥ.

Ελεγκτικές

Με άλλη απόφασή τους, οι δύο υφυπουργοί εξουσιοδοτούν τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να καθορίσει τα αναγκαία κριτήρια, που πρέπει να πληροί ο εκάστοτε ιδιωτικός ελεγκτικός φορέας - εταιρεία, προκειμένου να αναλαμβάνει τον έλεγχο των συμβεβλημένων παρόχων.

Ο έλεγχος θα αφορά αποκλειστικά την περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Δ.Κ.