Τις νέες τεχνολογίες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις του τομέα υγείας, με στόχο να προωθήσουν τα προϊόντα τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό τους κόστος.

Αυτό διαπιστώνεται από σχετική μελέτη του Ινστιτούτου του IMS, η οποία επισημαίνει πως το κύμα της νέας τεχνολογίας έχει τη δυναμική να αλλάξει την επόμενη τριετία ολόκληρο το σύστημα υγείας, τόσο από πλευράς αποδοτικότητας, όσο και από πλευράς αποτελεσματικότητας των επιλεγόμενων θεραπειών. Οι νέες εφαρμογές της τεχνολογίας, περιλαμβάνουν εφαρμογές και αποθήκευση στο cloud, ενσωματωμένα στατιστικά στοιχεία στις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες, καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα.

Η υιοθέτηση ασφαλών εργαλείων και υπηρεσιών υγείας είναι το κλειδί για την επιτάχυνση αυτής της ευκαιρίας, σημειώνει το IMS, η οποία θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα να προσδώσει μεγαλύτερη αξία από νέες πηγές ιατρικής πληροφόρησης, για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα υπέρ των ασθενών.

Η μελέτη αναφέρεται στο «Κύμα νέας τεχνολογίας στις επιστήμες υγείας: προτεραιότητες, παγίδες και υποσχέσεις», και διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις υγείας στρέφονται ενεργά σε τεχνολογικές προσεγγίσεις με στόχο να συντονίσουν διασταυρούμενες δραστηριότητες, να βελτιώσουν την οργάνωσή τους, την αποτελεσματικότητά τους και την ευελιξία των εμπορικών τους τμημάτων. Επιπλέον, νέες επενδύσεις εστιάζονται στη δυνατότητα μεγαλύτερης δέσμευσης των ασθενών.

Κατά την έρευνα σε 70 επιχειρήσεις υγείας, διαπιστώθηκε ότι το 40% προχώρησε σε προγραμματισμένες περικοπές της τάξης του 10% και πλέον, για την επόμενη τριετία, βασιζόμενες στις νέες εφαρμογές πληροφορικής. Επίσης, το 74% των συμμετεχόντων στην έρευνα, προσβλέπουν σε αξιοποίηση πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνει ανώνυμα στοιχεία ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων κλπ.
Νέες επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών εμπορικής δραστηριοποίησης, όπως η διαχείριση πελατειακών σχέσεων, κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή ολοκληρωμένες λύσεις μάρκετινγκ πολλαπλών καναλιών, αναφέρθηκαν ως προτεραιότητα από το 70% και πλέον των ερωτηθέντων.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνουν τα εξής :
• Οι μεγαλύτερες πολυεθνικές φαρμακευτικές θα χρειαστεί να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος κατά 36 δις. δολ. ετησίως μέχρι το 2017 για να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους και τις τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Οι πιέσεις στα λειτουργικά περιθώρια κέρδους αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος, ενόσω οι τιμές των φαρμάκων μειώνονται. Με πληθωρισμό 5% ετησίως στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, οι εταιρίες θα πρέπει να μειώσουν άλλα λειτουργικά έξοδα για να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Πιθανότατα, η μείωση του κόστους θα προέλθει από τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τα διοικητικά έξοδα, τα οποία φθάνουν σχεδόν το 30% των καθαρών πωλήσεων. Το 87% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η βελτίωση αναμένεται από εσωτερικές ή εξωτερικές αναθέσεις, μεταφορά πόρων από έναν τομέα σε άλλο και σε ήδη διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις.
• Οι εταιρείες βλέπουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τεχνολογίας ως επείγουσα και επιτακτική ανάγκη. Καθώς τα συστήματα τεχνολογίας και οι εφαρμογές έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, έχουν παραμείνει στα ίδια επίπεδα και είναι αναποτελεσματικά. Το 85% των ερωτηθέντων βλέπουν τα ολοκληρωμένα συστήματα , ως μέσο βελτίωσης της ταχύτητας της ροής εργασίας, εξάλειψης αντικρουόμενων ερμηνειών στα δεδομένα μεταξύ των τμημάτων και μείωσης του κόστους των ομάδων πωλήσεων που διαχειρίζονται χειρόγραφα δεδομένα. Γι΄ αυτό, αναζητούν εφαρμογές στο cloud για μεγαλύτερη αποδοτικότητα του συστήματος.
• Στο cloud προχωρούν σε πρωτογενή αποθήκευση των δεδομένων τους, και προχωρούν σε νέες εφαρμογές πωλήσεων και μάρκετινγκ. Καθυστερούν όμως στη χρήση του cloud, σε σχέση με εταιρίες άλλων κλάδων, λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας και αναζητούν ασφαλή περιβάλλοντα που θα επιτρέπουν αποθήκευση στοιχείων που σχετίζονται με πληροφορίες υγείας. Ταυτόχρονα, το 70% των ερωτηθέντων, ζήτησαν τη δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών υγείας άλλων φορέων.
• Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στον κλάδο υγείας να αποκομίσει μεγαλύτερη αξία από την επεξεργασία Big Data. Σε ορισμένες χώρες, πληθώρα στοιχείων από ανώνυμα δεδομένα ασθενών είναι δυνατόν να επεξεργαστούν, ανάλογα με το σύστημα υγείας της χώρας. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να παράγει αλγορίθμους, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς. Όμως η αδυναμία προστασίας των στοιχείων στο cloud, περιορίζει τη δυνατότητα αυτή, που θα μπορούσε να εξετάσει το οικονομικό βάρος της κάθε ασθένειας και να οδηγήσει σε κατανόηση της αξίας των φαρμάκων.
• Αναλυτικά συστήματα για ερμηνεία και πρακτική χρήση της γνώσης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εταιριών υγείας που συλλέγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Καθώς ο ανταγωνισμός όμως αυξάνεται και ο συνδυασμός νέων φαρμάκων ξεφεύγει προς μικρές ομάδες ασθενών, νέα αναλυτικά συστήματα χρειάζονται, ώστε να φθάνουν τα κατάλληλα φάρμακα στον κατάλληλο ασθενή. Η εφαρμογή των συστημάτων αυτών θα επιταχύνει τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία, ενώ θα φέρει επίσης μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ολόκληρο το σύστημα υγείας. Ωστόσο, η διερεύνηση μεγάλων συνόλων δεδομένων, απαιτεί συχνά ιδιαίτερα εξειδικευμένη κλινική εμπειρία. Προσχεδιασμένες εφαρμογές Cloud, που θα μεταφράζουν πολύπλοκες θεραπείες, θα επιτρέπουν σε μη ειδικούς χρήστες να αντλήσουν μεγαλύτερη γνώσεις.
• Οι νέες εφαρμογές στα κινητά, για ασθενείς και γιατρούς θεωρείται όλο και πιο σημαντική για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης. Οι εταιρίες υγείας επικεντρώνονται σε καινοτόμους τρόπους για να φέρουν αξία και υπηρεσίες στους πελάτες τους, με αποτέλεσμα οι εφαρμογές στα κινητά, να αναμένεται να κρατούν τους ασθενείς πιο κοντά στις θεραπείες τους, να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας και να παρέχουν στοχοθετημένες, χρήσιμες πληροφορίες στους γιατρούς και τους ασφαλιστικούς φορείς. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων αξιολόγησε τις εφαρμογές για ασθενείς στα κινητά ως εξαιρετικές ή πολύ σημαντικές, ενώ το 69% χαρακτήρισε αντίστοιχα τις εφαρμογές για γιατρούς. Για την ώρα, οι εφαρμογές για τους επαγγελματίες υγείας μπορούν να προσφέρουν εκπαίδευση σε θέματα φαρμάκων, ασθενειών, εκπαίδευσης, να βοηθήσουν στη λήψη απόφασης, αλλά και στον υπολογισμό δοσολογίας για συγκεκριμένα φάρμακα.

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ