Αιτήσεις για ένταξη στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, μπορούν να υποβάλουν από την Παρασκευή οι 3.000 πρώην γιατροί του Οργανισμού, οι οποίοι επέλεξαν να μην ενταχθούν στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).

Δικαίωμα έχουν, επίσης, όσοι είχαν συμβάσεις οι οποίες έληξαν μέσα στο 2013 αλλά και όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4238/14.

Οι συγκεκριμένοι γιατροί μπορούν από την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, μέσω του λογισμικού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με τη χρήση του κωδικού τους, να αποδεχθούν τη “Δήλωση ιατρού για την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ”.

Θα συμβληθούν με τον Οργανισμό για έξι μήνες και θα έχουν τη δυνατότητα 200 επισκέψεων το μήνα και αποζημίωση 10 ευρώ ανά επίσκεψη.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, το δίκτυο των συμβεβλημένων γιατρών διευρύνεται και αγγίζει πλέον τις 7.500, σε συνδυασμό με τους ιατρούς του ΠΕΔΥ, που ανέρχονται σε περίπου 5.000.