Νέα μείωση του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών εταιριών, αυτή τη φορά κατά 4% για το 2013 σε σχέση με το 2012, διαπιστώνεται σε πανελλαδική έρευνα της Direction Business Reports και για τις 130 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, που συμπεριέλαβε τον κύκλο εργασιών 82 εμπορικών και 48 παραγωγικών φαρμακευτικών εταιριών το 2013, διαπιστώθηκε μείωση του κύκλου εργασιών τους έναντι της προηγούμενης χρονιάς, ακολουθώντας την τάση της τελευταίας πενταετίας.

Συγκεκριμένα το 2013, ο κύκλος εργασιών του δείγματος διαμορφώθηκε στα 5,3 δισ. ευρώ έναντι 5,5 δισ. ευρώ το 2012. Η συνεχής πτωτική πορεία της τελευταίας πενταετίας έχει φθάσει σε μείωση τζίρου κατά 28% από τα επίπεδα του 2009 και κατά 18% από τα επίπεδα του 2010.

Η πτώση στις πωλήσεις το 2013 παρέσυρε παράλληλα προς τα κάτω και τα συνολικά μικτά κέρδη, καθώς παρατηρείται μείωση της τάξεως του 7,37% σε σχέση με το 2012. Για το 2013, από το σύνολο των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, 61 παρουσίασαν βελτίωση (46,92%), ενώ 68 (52,31%) εμφάνισαν επιδείνωση των πωλήσεών τους σε σύγκριση με το 2012 και καταγράφηκε και 1 εταιρεία (0,77%) με ζημιογόνα υπερδωδεκάμηνη χρήση.

Επίσης, ο αριθμός συγκέντρωσης της συνολικής αγοράς των φαρμακευτικών για το 2013 είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς οι 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 64% και πραγματοποιούν πωλήσεις 3,36 δισ. ευρώ για το 2013. Παρ’ όλα αυτά, και για τις συγκεκριμένες εταιρείες, το επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς εμφανίζουν μείωση των πωλήσεών τους κατά 5% σε σχέση με το 2012. Μόλις έξι από τις είκοσι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου παρουσιάζουν βελτίωση του κύκλου εργασιών τους, ενώ οι υπόλοιπες εμφανίζουν σημαντική πτώση.

Οι 130 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρων 276,4 εκατ. ευρώ για το 2013, αυξημένα κατά 4,83% μετά τη χρονιά ανάκαμψης που ήταν το 2012. Αξίζει να σημειωθεί, όσον αφορά την κερδοφορία, ότι μετά τη σημαντική επιβάρυνση από το PSI, οι εταιρείες σταδιακά απομείωσαν τις προβλέψεις και έτσι δεν επιβαρύνεται η χρηματοοικονομική εικόνα.

Για το 2013, από το σύνολο των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, 106 παρουσίασαν κέρδη προ φόρων (81,54%), ενώ 24 (18,46%) εμφάνισαν ζημιές προ φόρων.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ομαδοποιημένου ισολογισμού των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, προκύπτει σημαντική μείωση του γενικού συνολικού ενεργητικού το 2013 σε σχέση με το 2012, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δραστική μείωση του συνόλου κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 10,38% το 2013 σε σχέση με το 2012 (το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2013 ανήλθε στα 4,2 δισ. ευρώ και για το 2012 στα 4,7 δισ. ευρώ). Αναλυτικότερα, το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2013 ανήλθε στα 5,34 δισ. ευρώ από 5,84 δισ. ευρώ το 2012, μειωμένο κατά 8,65%. Το σύνολο υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 16,26% σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (-17,83% σε σχέση με το 2012) προς τους προμηθευτές και δανειστές των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η μερική εξόφληση των χρεών του Δημοσίου εκτόνωσε την κατάσταση, δίνοντας τη δυνατότητα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να καλύψουν με τη σειρά τους μέρος των υποχρεώσεών τους. Συγκεκριμένα, το σύνολο υποχρεώσεων ανήλθε το 2013 στα 3,48 δισ. ευρώ έναντι 4,15 δισ. ευρώ το 2012. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να αυξήσουν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 10% σε σχέση με το 2012 (το 2013 το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 1,86 δισ. ευρώ έναντι 1,69 δισ. ευρώ το 2012). Τα παραπάνω είχαν σαν συνέπεια η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια να μειωθεί το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 24%, και να διαμορφωθεί στο 1,87. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 32,80% (- 3,50% σε σχέση με το 2012) και οι επιχειρήσεις εργάστηκαν το 2013 με περιθώριο καθαρού κέρδους 5,22%.

Ημερίδα

Η παραπάνω έρευνα παρουσιάστηκε στην 1η Ημερίδα Υγείας με τίτλο «Υγεία: Σχεδιάζοντας το μέλλον», που διοργάνωσαν η Direction Business Network και το MED & HEALTH BUSINESS την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο «Δαΐς», υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ και χορηγό την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Την Ημερίδα Υγείας «Σχεδιάζοντας το μέλλον» τίμησαν με την παρουσία τους και την ομιλία τους, ο Μάκης Βορίδης, Υπουργός Υγείας, ο Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, ο Μιχάλης Βλασταράκος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Μάρκος Ολλανδέζος, Επιστημονικός Διευθυντής Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, ΔΝ LLM, τ. Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας, ο Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος «Προμηθέας», Σύλλογος Ήπατος, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΠΑΝΣΥΦΑ ΑΕΕ, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ κ.ά.
Ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση και επιβεβαίωσε ότι η φαρμακευτική δαπάνη για το 2015 θα παραμείνει στα 2 δισ. ευρώ.

Η ΠΕΦ

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο Επιστημονικός Διευθυντής της ΠΕΦ κ. Μάρκος Ολλανδέζος, επικεντρώθηκε στους αλληλοσυγκρουόμενους στόχους της φαρμακευτικής πολιτικής των τελευταίων ετών, δίνοντας έμφαση στους τρεις άξονες που πρέπει να σηματοδοτήσουν τη νέα Εθνική Στρατηγική Φαρμάκου:
- την προστασία της δημόσιας υγείας με ποιοτικές θεραπείες,
- τον έλεγχο του κόστους και
- την αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Σε σχέση με τον τρίτο άξονα, ο κ. Ολλανδέζος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα τελευταία 10 χρόνια η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έχει επενδύσει περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό και έρευνα και πλέον έχει καταφέρει να εξάγει με μεγάλη επιτυχία τα ελληνικά φάρμακα σε 85 χώρες και στις 5 ηπείρους. Ταυτόχρονα, απασχολεί άμεσα περισσότερους από 11.000 εργαζομένους, επηρεάζει συνολικά 53.000 θέσεις εργασίας και μπορεί να δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας την επόμενη πενταετία».

Ο Επιστημονικός Διευθυντής της ΠΕΦ ολοκλήρωσε την εισήγησή του, υπογραμμίζοντας πως η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση, καθώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα την καθιστούν έναν από τους εννέα στρατηγικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας για το 2020.

Η έκδοση MED & HEALTH BUSINESS είναι ετήσια επιχειρηματική έκδοση για τον κλάδο της Υγείας και του Φαρμάκου. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο δουλειάς και ενημέρωσης για κάθε επαγγελματία του χώρου της Υγείας, αφού στις σελίδες της μπορεί να βρει και να αξιοποιήσει τα οικονομικά μεγέθη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, των φαρμακαποθηκών και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από το 2008 έως το 2013. Τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών και η επεξεργασία των δεδομένων των ισολογισμών προέρχονται από την Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, Direction Business Reports.