Οι σκύλοι – βοηθοί ατόμων με αναπηρίες μπορούν να μπαίνουν σε μέσα μαζικής μεταφοράς και καταστήματα.

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημόσιας Υγείας κ. Χριστίνας Παπανικολάου (φωτό).

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

Σκύλος βοήθειας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.

Είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται κάθε φορά (με έγγραφο ή κάρτα,) τόσο ότι ο σκύλος βοήθειας είναι υπό εκπαίδευση ή εκπαιδευμένος, όσο και ότι ο χρήστης τυφλός ή ΑΜΕΑ διαθέτει την σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.

Οι σκύλοι έχουν πρόσβαση, δικαίωμα παραμονής, εισόδου τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε χώρους συνάθροισης κοινού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι συγκεκριμένες δυνατότητες πρόσβασης ισχύουν και για τους σκύλους που βρίσκονται υπό εκπαίδευση, όπως αυτό αποδεικνύεται από αντίστοιχα έγγραφα.

Λεωφορεία

Εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, οι σκύλοι μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοήθειας για τυφλά άτομα και άλλα άτομα με αναπηρίες, σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

Το άτομο που χρησιμοποιεί το ζώο - συνοδό, πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών από αυτό και να φέρει τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσης του και το δικαίωμα χρήσης (βιβλιάριο υγείας).

Αντίστοιχα πιστοποιητικά, παραστατικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να φέρουν και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι κάνουν χρήση σκύλων βοηθείας, θεραπείας, οδηγών τυφλών.

Καθαριότητα

Oι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για τη διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος.

Οι σκύλοι εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις για πρόσβαση και παραμονή σε χώρους δημoσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι αναφερόμενες κατηγορίες ζώων θεωρούνται ως ισότιμοι με τους πολίτες που εξυπηρετούν και για αυτό το σκοπό προστατεύονται από τις διατάξεις της πολιτείας.

Δ.Κ.