Σε πραγματικό χρόνο θα “μπλοκάρουν” περίεργες συνταγές ή παραπεμπτικά που χορηγούν γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Η λειτουργία του φακέλου ασφάλισης Υγείας, επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση όλων των υπερβολικών χρεώσεων και το μπλοκάρισμά τους.

Για παράδειγμα, όταν ο γιατρός θα ζητεί την ίδια εξέταση, την ίδια μέρα ή σε κοντινό διάστημα, για τον ίδιο ασθενή, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα “κλειδώνει”.

Θα ζητεί από τον γιατρό εξηγήσεις και όταν αυτές κριθούν επαρκείς, θα επιτρέπει τη συνέχιση της συνταγογράφησης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης Κοντός, η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί εντός του 2015, έπειτα από σχετικό διαγωνισμό.

Η λειτουργία – είπε – του φακέλου ασφάλισης Υγείας, ο οποίος διαθέτει ήδη τα στοιχεία για τις παροχές σε όλους τους ασφαλισμένους από το 2013, επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συνταγογράφησης.

Αναδρομικός

Μέχρι σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ ελέγχει τους γιατρούς αναδρομικά και με στατιστικό τρόπο, παρατηρώντας, δηλαδή, εάν γράφουν πολλά φάρμακα ή εξετάσεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το νέο σύστημα, θα επιτρέπει τον έλεγχο ανά ασθενή και δεν θα έχει αναδρομική, αλλά άμεση λειτουργία.

Δ.Κ.