Της Εύας Καραμανώλη

Προσωρινά αναστέλλονται με απόφαση του ΣτΕ όλοι οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία και τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας νομικά πρόσωπα που πραγματοποιήθηκαν ή έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του άρθρου 97 του νόμου 4368/2016 και τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Παράλληλα, το ΣτΕ «μπλόκαρε» προσωρινά και το διαγωνισμό για την πρόσληψη 30 καθαριστριών με ατομικές συβάσεις εργασίας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, κ.λπ..

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει δυο εταιρείες που είχαν καταθέσει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων σε περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια:

α) για τη σύναψη 30 ατομικών συμβάσεων έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και τα υπαγόμενα σε αυτό παραρτήματά του,

β) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου και

γ) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου υγείας. Οι δύο υποθέσεις θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ΣτΕ και θα εκδοθούν οριστικές αποφάσεις,

 

Πηγές: euro2day.gr