Των Δημήτρη Καραγιώργου, Δέσποινας Καραγιαννοπούλου

 

Ερωτήματα προκαλεί ο θρυλούμενος αιφνιδιασμός του αναπληρωτή από τον υπουργό Υγείας στο κρίσιμο θέμα ελέγχου του ΕΟΠΥΥ.

Αν και ο Οργανισμός αποτελεί αρμοδιότητα του Παύλου Πολάκη, ο Ανδρέας Ξανθός προέβη σε μία κρίσιμη παρέμβαση.

Με το Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο οργανισμό του υπουργείου Υγείας, ο υπουργός αναβάθμισε την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΟΠΥΥ, η οποία λειτουργεί στην Αριστοτέλους.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ενέργεια, καθώς δίνει στην επιτροπή ζωτικά δικαιώματα, όπως τον έλεγχο βασικών σημείων του προϋπολογισμού, του κανονισμού παροχών και άλλων κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του Οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν ενήμερος για τις προωθούμενες από τον υπουργό αλλαγές.

Εάν αυτό ισχύει, δημιουργείται μείζον θέμα παρέμβασης σε θέμα της αρμοδιότητάς του από τον πολιτικό του προϊστάμενο.

Πρόβλημα προκαλείται και στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη, ο οποίος εμφανίζεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με υποβάθμιση.

Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στους εργαζόμενους του Οργανισμού, οι οποίοι ανησυχούν για το καθεστώς, αλλά και τις θέσεις εργασίας τους.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τον νέο οργανισμό, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ είναι οι ακόλουθες:

  • Η διοικητική εποπτεία του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλιση υγείας στον τομέα των παροχών Υγείας.
  • Η έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ και η τροποποίηση αυτού.
  • Η κατάρτιση του οργανισμού του ΕΟΠΥΥ και η σύσταση οργανικών θέσεων μετά από πρόταση του Οργανισμού.
  • Η εισήγηση για τον καθορισμό του ύψους αμοιβής και του αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών/οδοντιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ.
  • Η εισήγηση για τη ρύθμιση της ελεγκτικής διαδικασίας των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παρόχων.
  • Η μέριμνα για τη σύσταση Επιτροπών στον ΕΟΠΥΥ.
  • Ο καθορισμός των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.
  • Ο καθορισμός καταλόγου παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.
  • Η διαχείριση θεμάτων συνταγογράφησης φαρμάκων.
  • Η διαχείριση θεμάτων ηλεκτρονικής καταχώρησης συνταγών.

Το Τμήμα Εποπτείας καθορίζει, επίσης, τα ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας

Φορέας

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αποτελεί σήμερα έναν φορέα παροχής υπηρεσιών περίθαλψης για το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού.

Συστάθηκε με τον νόμο 3918/2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2012, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα.

Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των Ταμείων: ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και Λιμενικό.

Επιπλέον Πληροφορίες