Την Τρίτη λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τις εταιρείες στο σχέδιο ανατιμολόγησης 7.920 σκευασμάτων που έχει υποβάλει η αρμόδια επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και είναι η δεύτερη ανατιμολόγηση που γίνεται μέσα στο 2017, όπως έχει δεσμευτεί η χώρα μας έναντι των δανειστών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τη συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 1η Σεπτεμβρίου 2017 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών.
  • Τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
  • Κοστολόγια.
  • Επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση.

Από την ανατιμολόγηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια και τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου.

Λίστα

Την Τετάρτη, λήγει η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων για τα φάρμακα του θετικού καταλόγου, την οποία έχει αναρτήσει η αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ.

Το θέμα έχει έρθει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα με την ανακοίνωση της Roche για απόσυρση ογκολογικού της φαρμάκου από τη λίστα, εξαιτίας της αναδρομικής έκπτωσης 25%.

Η αίτηση της Roche απορρίφθηκε από την Επιτροπή Θετικού Καταλόγου, αλλά αρκετές φαρμακευτικές επιχειρήσεις σκέπτονται να προχωρήσουν στην ίδια ενέργεια ή να μην φέρουν καθόλου στην Ελλάδα τα προϊόντα τους.

Δημ.Κ.