Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοινώθηκε, τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν:

  • Την οικονομία της ευημερίας και τη συμβολή του τομέα της υγείας, ιδίως μέσω των πτυχών της ψυχικής υγείας, της υγιούς γήρανσης και της ψηφιακής υγείας.
  • Τη φαρμακευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα της πρόσβασης στα φάρμακα.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί συζήτησαν το θέμα της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσμια φόρα Υγείας.

Όσον αφορά στη συμβολή του τομέα της Υγείας στην οικονομική ευρωστία, ο κ. Κοντοζαμάνης τάχθηκε υπέρ της οικοδόμησης μιας νέας μακροχρόνιας στρατηγικής για τη ψυχική Υγεία και τόνισε την ανάγκη μετατόπισης των συστημάτων Υγείας σε προληπτικά και συμμετοχικά σχήματα που συμβάλλουν στην υγιή γήρανση του πληθυσμού.

Αναφορικά με τη ψηφιακή Υγεία, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού αλφαβητισμού και της ενεργούς συμμετοχής των ασθενών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων στην Ευρώπη.

Πρόσβαση

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματικά και οικονομικά φάρμακα, ο κ. Κοντοζαμάνης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πιο δομημένο και στοχευμένο τρόπο.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσμια φόρα Υγείας, επισημάνθηκε η ανάγκη καθορισμού μιας μακροχρόνιας στρατηγικής προσέγγισης στα διάφορα ζητήματα, ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών - μελών καθώς και η διαμόρφωση μίας ατζέντας για την παγκόσμια υγεία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κοντοζαμάνης είχε συναντήσεις με τη νέα Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής Μαργαρίτη Σχοινά, με τον Ιταλό υπουργό Υγείας Roberto Speranza και με τον υπουργό Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Ιωάννου.