Αντικείμενο παράλληλων εξαγωγών, αύξηση της δαπάνης που συνεπάγεται μεγαλύτερο clawback για τις εταιρείες και η επιπλέον επιβάρυνση που θα προκύψει είναι οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους οι φαρμακοβιομηχανίες αντιδρούν στην διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Ωστόσο κάποια Φαρμακεία διαθέτουν μικρές ποσότητες για κάποια εξ αυτών (ΦΥΚ), καθώς ορισμένα ταμεία όπως επί παραδείγματι των τραπεζικών δεν υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ και επομένως οι ασφαλισμένοι τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Παράγοντες της αγοράς μας ανέφεραν ότι από την στιγμή που η διάθεση των συγκεκριμένων σκευασμάτων γίνεται στην πλειονότητά τους από το κανάλι διάθεσης του ΕΟΠΥΥ, παρά τα όποια προβλήματα που παρατηρούνται κατά καιρούς στην διάθεσή τους, οι εταιρείες αισθάνονται πιο σίγουρες ότι τα φάρμακά τους φθάνουν τελικώς στον νόμιμο αποδέκτη τους που δεν είναι άλλος από τον ασθενή. Σιγουριά που όπως λέγεται δεν θα υπάρχει με την διασπορά των συγκεκριμένων σκευασμάτων και σε άλλο κανάλι διάθεσης.

Ως γνωστόν οι τιμές που σήμερα οι εταιρείες διαθέτουν τα ΦΥΚ στον ΕΟΠΥΥ είναι η Νοσοκομειακή Τιμή δηλαδή η τιμή παραγωγού (exfactory) μειωμένη κατά 8,74%,με επιπλέον έκπτωση 5% , δηλαδή με συνολική έκπτωση 13,74%.

Στην περίπτωση που τα ΦΥΚ διατίθενται και στα ιδιωτικά φαρμάκεια,ο ΕΟΠΥΥ θα τα αποζημίωνε στη Λιανική τους τιμή, δηλαδή με επιβάρυνση 13,74% + χονδρεμπορικό κέρδος+ κέρδος φαρμακοποιού +ΦΠΑ. Εξίσωση που οδηγεί σε άνοδο τη δαπάνης και άρα άνοδος του clawback.

Είναι σημαντικό επίσης ότι τμήμα αυτής της επιβάρυνσης οι Εταιρίες το πληρώνουν ως επιπλέον Rebate γνωστό ως Rebate ΦΥΚ το οποίο είναι επιπλέον των υπολοίπων και μπορεί να φτάνει στο 15% και ουσιαστικά περιέχει ποσά που οι Εταιρίες δεν λαμβάνουν ποτέ όπως το χονδρεμπορικό κέρδος, το ΦΠΑ και το κέρδος του φαρμακοποιού.

H πρόταση των φαρμακοποιών

Τα Φάρκακα Υψηλού Κόστους διακρίνονται σε δύο μεγαλες κατηγορίες: Στα 1 Α που είναι κατά βάση ογκολογικά και η διάγνωση καθώς και η θεραπεία μπορεί να γίνει μόνο μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα σκευάσματα 1Β, όπου η διάγνωση γίνεται και πάλι στο νοσοκομεία αλλά η θεραπεία μπορεί να είναι και κατ'οίκον. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η πρόταση που θα τεθεί από την πλευρά των φαρμακοποιών είναι τα φαρμακεία να έχουν την δυνατότητα διάθεσης σκευασμάτων ΦΥΚ έως του ποσού των 3.000 ευρώ. Πρόταση που συνάδει και με την περιορισμένη ρευστότητα των φαρμακείων