Η αύξηση της κρατικής βοήθειας, η παροχή κινήτρων στις φαρμακευτικές εταιρείες, η εντονότερη ευαισθητοποίηση απέναντι στους ανθρώπους που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, οι συνεργασίες μεταξύ των γιατρών για την εξεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων θεραπείας, η δημιουργία επιπλέον εγκαταστάσεων για τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, η αύξηση των κινήτρων για έρευνα λόγω του επιπολασμού, η μείωση του φόρου επί των φαρμάκων είναι μερικοί  μόνο από τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των σκευασμάτων για σπάνιες ασθένειες. 

Συνολικά, η παγκόσμια αγορά θεραπείας σπάνιων ασθενειών εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 198.487 εκατ. δολάρια το 2025 παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο ύψους 8,6%.

To 80% των σπάνιων ασθενειών παγκοσμίως είναι γενετικής προέλευσης. Αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει μια σημαντική αγορά, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στα 56 δισ. δολ. μέχρι το τέλος του 2025. Μετά το τμήμα των γενετικών ασθενειών, ακολουθεί με χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης ο τομέας της ογκολογίας. Τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, τα προσεχή χρόνια αναμένεται ότι θα παρουσιάσουν οι μεταβολικές ασθένειες φθάνοντας το 14,2% την περίοδο 2017 έως 2025, ακολουθούμενες από τις νευρολογικές ασθένειες με ενίσχυση 11,3%. 

Η Βόρεια Αμερική προβλέπεται να παραμείνει η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά για τη θεραπεία των σπάνιων ασθενειών κατά την εξεταζόμενη περίοδο,  με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς σχεδόν 40% μέχρι το τέλος του 2025. Η περιοχή αυτή αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία της τα επόμενα χρόνια με τον τομέα των γενετικών ασθενειών να αναπτύσσεται κατά 8,5% κατά την περίοδο πρόβλεψης. 

Πηγές: https://myhealthreporter.com/2019/09/13/rare-disease-treatment-market-to-show-a-value-of-us-78434-mn-by-the-end-of-2025/