Βρέθηκαν 38 λήμματα

Η εικόνα άσκησης επαγγέλματος

Μέθοδος αξιολόγησης της επαγγελματικής συμπεριφοράς μεμονωμένων επαγγελματιών. Το τυπικό προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς του επαγγελματία, τις γνωστές τους παθήσεις, Αναλυτικά »

Η λήψη αλκαλικών ουσιών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χορηγούνται από του στόματος μεγάλες ποσότητες νερού. Συνήθως είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε ένα ωτορινολαρυγγολόγο. Αν υπάρχει ανάγκη προστασίας των αεραγωγών, εκτελείται τραχειοτομή ή διασωλήνωση. Αναλυτικά »

Ηλεκτροαρνητικός

1. Η σχετικη έλξη ενός πυρηνα για τα ηλεκτρόνια. Με βάση τον περιοδικό πίνακα, το περισσότερο ηλεκτροαρνητικό άτομο είναι το φθόριο (άνω δεξιά), με μειούμενη ηλεκτροαρνητικότητα καθώς προχωρά κανείς Αναλυτικά »

Ηλεκτρόδιο

1. Ηλεκτρικός ακροδέκτης ή απαγωγή. 2. Ένα αγώγιμο μέσο. 3. Στην ηλεκτροθεραπεία, ένα όργανο με άκρο ή επιφάνεια μέσω της οποίας διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του ασθενούς. 4. Ηλεκτρικός ακροδέκτης Αναλυτικά »

Ηλεκτρόδιο διοξειδίου του άνθρακα

Ηλεκτρόδιο αερίων αίματος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα (PCO 2 ) στο αίμα. Η λειτουργία του βασίζεται στη διάχυση του διοξειδίου του άνθρακα Αναλυτικά »

Ηλεκτρόδιο χλωριούχου υδραργύρου

Ηλεκτρόδιο το οποίο αναπτύσσει ένα σταθερό ηλεκτρικό δυναμικό και χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο αναφοράς σε κύκλωμα αισθητηρίων ηλεκτροδίων. Αποτελείται από ένα αμάλγαμα υδραργύρου και χλωριούχου υδραργύρου. Αναλυτικά »

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία

Η ενίσχυση, καταγραφή και ανάλυση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η αποκτώμενη καταγραφή ονομάζεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται οτο τριχωτό της κεφαλής σε Αναλυτικά »

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, η οποία αποτελείται από κύματα που ονομάζονται P, Q, R, S, T και μερικές φορές U. Το πρώτο, ή κύμα P, προκαλείται από την εκπόλωση των κόλπων, Αναλυτικά »

Ηλεκτρολύτης

1. Διάλυμα που άγει τον ηλεκτρισμό. 2. Μια ουσία η οποία, σε διάλυμα, άγει το ηλεκτρικό ρεύμα και αποσυντίθεται από τη διέλευσή του. Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα αποτελούν συνήθεις ηλεκτρολύτες. Αναλυτικά »

Ηλεκτρολυτική αγωγή

Η δίοδος συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, τα οποία έχουν εμβαπτισθεί σε ένα ιοντισμένο διάλυμα. Στα μέταλλα, τα ηλεκτρικά φορτία μεταφέρονται μέσω ηλεκτρονίων απειροελάχιστης μάζας. Αναλυτικά »

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Κυματομορφή που δημιουργείται από την ταυτόχρονη ταλάντωση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου, το ένα κάθετα προς το άλλο. Η κατεύθυνση μετάδοσης του κύματος είναι κάθετη στις ταλαντώσεις. Αναλυτικά »

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Όλες οι μορφές ενέργειας που πηγάζουν από μια ηλεκτρική πηγή. Περιλαμβάνονται όλα τα πεδία που παράγονται από την οπτική, τη ραδιοακτινοβολία, τις ακτίνες Χ και τις ακτίνες γ. Όσο μεγαλύτερη είναι Αναλυτικά »

Ηλεκτρομυογραφία

Η προετοιμασία, μελέτη και ερμηνεία των ηλεκτρομυογραφημάτων. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η δοκιμασία χρησιμοποιείται για να καθορίσει κατά πόσο η αντιλαμβανόμενη από τον ασθενή μυϊκή αδυναμία οφείλεται σε Αναλυτικά »

Ηλεκτρόνιο

Ένα εξαιρετικά μικροσκοπικό σωματίδιο με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον πυρηνα ενός ατόμου. Η μάζα του είναι περίπου το 1/840 της μάζας ενός ατόμου υδρογόνου η 9.11 Αναλυτικά »

Ηλεκτροσπασμοθεραπεία

Η χρήση ηλεκτροσόκ για την πρόκληση σπασμών και η -με τον τρόπο αυτό- θεραπεία φαρμακοανθεκτικών ψυχιατρικών διαταραχών, όπως μερικές περιπτώσεις μείζονος κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής, αυτοκτονικού Αναλυτικά »

Ηλεκτροφόρηοη

Η κίνηση φορτισμένων κολλοειδών σωματιδίων μέσα σε ένα μέσον στο οποίο είναι διασκορπισμένα ως αποτέλεσμα μεταβολών στο ηλεκτρικό δυναμικό. Οι ηλεκτροφορητικές μέθοδοι είναι χρησιμες στην ανάλυση των Αναλυτικά »

Ηλεκτροφυσιολογία

1. Πεδίο έρευνας που ασχολείται με τις σχέσεις των σωματικών λειτουργιών με τα ηλεκτρικά φαινόμενα (πχ. τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής διέγερσης στους ιστούς, την παραγωγή ηλεκτρικών ρευμάτων από όργανα Αναλυτικά »

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό της αιτίας των απειλητικών για τη ζωή καρδιακών αρρυθμιών και τα αποτελέσματα της θεραπείας για την πρόληψη τους. Η EPS χρησιμοποιείται συνήθως μετά Αναλυτικά »

Ηλεκτροχειρουργική

Χειρουργική επέμβαση με τη χρηση ενός οργάνου που μετατρέπει τον ηλεκτρισμό σε θερμότητα για τη διενέργεια τομών, καυτηριασμού, πηξης και συγκόλλησης των ιστών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυνητικές (αλλά σπάνιες) επιπλοκές Αναλυτικά »

Ήλιο

ΣΥΜΒ: He. Ένα αέριο στοιχείο· ατομικό βάρος 4,0026· ατομικός αριθμός 2. Ένα λίτρο του αερίου στο επίπεδο της θάλασσας και σε θερμοκρασία 0°C ζυγίζει 0.1785g. Το δεύτερο ελαφρύτερο στοιχείο που είναι Αναλυτικά »

Ημικό

Στην ανθρωπολογία και στη διαπολιτισμική ιατρική, ο σχετικός με έναν τύπο ανάλυσης της νόσου που εστιάζει στην κουλτούρα του ασθενούς. Η οπτικη αυτη της ανάλυσης εστιάζει στην υποκειμενικη εμπειρία Αναλυτικά »

Ημικρανία

Μια οικογενής διαταραχή που χαρακτηρίζεται από περιοδικές, συνήθως ετερόπλευρες, σφύζουσες κεφαλαλγίες, οι οποίες ξεκινούν στην παιδική ηλικία ή στην πρώιμη ενήλικη ζωή και τείνουν να υποτροπιάζουν Αναλυτικά »

Ημιπληγία

Παράλυση της μιας πλευράς του σώματος, η οποία συνήθως οφείλεται σε βλάβη των φλοιονωτιαίων οδών του κεντρικού νευρικού συστήματος. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η πιο συχνή αιτία ημιπληγίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο Αναλυτικά »

Ήπαρ

Το μεγαλύτερο συμπαγές όργανο του σώματος, το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά κάτω από το διάφραγμα. Το ήπαρ καταλαμβάνει το δεξιό υποχόνδριο, το επιγάστριο και τμήμα του αριστερού υποχόνδριου, Αναλυτικά »

Ηπαρίνη

Ένα παρεντερικό αντιπηκτικό φάρμακο με ταχύτερη δράση από την βαρφαρίνη ή τα παράγωγά της. Αποτελείται από πολυσακχαρίτες που αναστέλλουν την πήξη, σχηματίζοντας μία αντιθρομβίνη που αποτρέπει την Αναλυτικά »

Ηπατικό απόστημα

Μια εντοπισμένη συλλογή πύου στο ήπαρ, η οποία προκαλείται από παθογόνους οργανισμούς όπως τα είδη Streptococcus, Staphylococcus ή το είδος Entamoeba histolytica. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο ασθενής εμφανίζει Αναλυτικά »

Ηπατίτιδα

Φλεγμονή του ήπατος, που συνήθως προκαλείται από έκθεση σε λοιμώδη παράγοντα (π.χ., ένας ιός της ηπατίτιδας), μία τοξίνη (π.χ., αλκοόλ), ή ένα φάρμακο (όπως ακεταμινοφαίνη). Η νόσος μπορεί να είναι Αναλυτικά »

Ηπατίτιδα C

Μία χρόνια εξ αίματος λοίμωξη που θεωρείται ότι προσβάλλει περίπου 2.700.000 άτομα στις Η.Π.Α. Η ηπατίτιδα C (παλαιότερα γνωστή ως μη-Α, μη-Β ηπατίτιδα) προκαλείται από έναν μονόκλωνο RNA ιό που μεταδίδεται Αναλυτικά »

Ηπατίτιδα D

Ένας τύπος ηπατίτιδας που προκαλείται από τον ιό δέλτα της ηπατίτιδας (HDV). Θεωρείται ως «ελαττωματικός» ιός, επειδή μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη μόνο όταν είναι παρών ο ιός της ηπατίτιδας Αναλυτικά »

Ηπατίτιδα E

Ένας τύπος ηπατίτιδας παρόμοιος με την ηπατίτιδα Α που εμφανίζεται κυρίως σε έθνη με παροχές μολυσμένου νερού ή σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Προκαλείται από έναν RNA ιό που προκαλεί Αναλυτικά »

Σελίδες: Επόμενη