Βρέθηκαν 82 λήμματα

Μεταβολικό ισοδύναμο

Μια μονάδα που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το μεταβολικό κόστος της φυσικής δραστηριότητας. Ένα MET ισοδυναμεί με την πρόσληψη 3,5 ml οξυγόνου ανά kg βάρους σώματος ανά λεπτό.Αναλυτικά »

Μεταβολισμός

Όλες οι ενεργειακές και υλικές μετατροπές, που συμβαίνουν εντός των ζώντων κυττάρων· το σύνολο όλων των φυσικών και χημικών μεταβολών, που λαμβάνουν χώρα εντός ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει υλικές Αναλυτικά »

Μεταβολισμός του λίπους

Το σύνολο των φυσικών και χημικών μεταβολών που ενέχονται στην αποδόμηση και τη σύνθεση των λιπών στο σώμα. Τα λίπη της διατροφής πέπτονται προς λιπαρά οξέα και γλυκερόλη στο λεπτό έντερο, απορροφώνται Αναλυτικά »

Μετάγγιση

1. Η συλλογή αίματος ή ενός συστατικού αίματος από ένα δότη ακολουθούμενη από την έγχυσή του σε έναν δέκτη. Στις ΗΠΑ, πάνω από 12 εκατομμύρια παράγωγα αίματος μεταγγίζονται καθημερινώς. 2. Η ένεση Αναλυτικά »

Μετάγγιση αίματος

Η αντικατάσταση αίματος ή ενός παραγώγου του. Η αποτελεσματική και ασφαλής μετάγγιση αίματος απαιτεί λεπτομερή κατανόηση της αντιμετωπιζόμενης κατάστασης. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται παράγωγα Αναλυτικά »

Μεταδιδόμενη σπογγόμορφη εγκεφαλοπάθεια

Νευρολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από ταχέως εξελισσόμενη άνοια ή από απότομη εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών, συνοδευόμενες συχνά από μυόκλονο, αταξία και αφασία. Ο θάνατος μπορεί να επέλθει Αναλυτικά »

Μετάθεση, μετατόπιση

1. Η εναλλαγή ενός χρωμοσώματος με μεταφορά ενός τμήματος του είτε σε ένα άλλο χρωμόσωμα ή σε άλλο τμήμα του ίδιου χρωμοσώματος. Το τελευταίο καλείται μετάθεση ή ανταλλαγή. Όταν δύο χρωμοσώματα ανταλλάσσουν Αναλυτικά »

Μέταλλο

1. Μέταλλο. Ένα ανόργανο στοιχείο ή μια ένωση που υπάρχει στη φύση, ειδικά ένα που είναι στερεό. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Τα μέταλλα είναι απαραίτητα συστατικά των κυττάρων· σχηματίζουν το μεγαλύτερο τμήμα των Αναλυτικά »

Μεταμόσχευση

1. Η μεταμόσχευση ζώντος ιστού από την φυσιολογική του θέση σε άλλη θέση ή η μεταμόσχευση ενός οργάνου ή ιστού από ένα άτομο σε ένα άλλο. Όργανα και ιστοί που έχουν μεταμοσχευθεί επιτυχώς περιλαμβάνουν: Αναλυτικά »

Μεταμόσχευση ήπατος

Η χειρουργική εμφύτευση ενός ηπατικού μοσχεύματος σε έναν ασθενή με ηπατοπάθεια τελικού σταδίου, είτε αυτή οφείλεται σε αλκοολική κίρρωση, χρόνιες χολοστατικές νόσους, χρόνια ή κεραυνοβόλο ηπατίτιδα Αναλυτικά »

Μεταμόσχευση καρδιάς

Χειρουργική μεταμόσχευση καρδιάς από έναν ασθενή που απεβίωσε λόγω τραυματισμού ή ασθένειας και άφησε την καρδιά άθικτη και λειτουργική στον λήπτη. Οι μόνες απόλυτες αντενδείξεις είναι ανεξέλεγκτος Αναλυτικά »

Μεταμόσχευση νεφρών

Η μεταμόσχευση ενός νεφρού από ένα ζωντανό ή από ένα πτωματικό δότη σε ένα άτομο με νεφρική ανεπάρκεια. Χρησιμοποιείται με την οριστική μορφή της νεφρικής αντικατάστασης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Αναλυτικά »

Μεταμόσχευση πνεύμονα

Μεταμόσχευση του πνεύμονα ενός δότη σε ένα δέκτη με πνευμονοπάθεια τελικού σταδίου, η οποία προκαλείται συνήθως από πνευμονική ίνωση, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή πνευμονική υπέρταση. Η Αναλυτικά »

Μετατραυματική αμνησία

Μια κατάσταση παραζάλης, σύγχυσης και απώλειας της μνήμης στην οποία εισέρχεται κάποιος ασθενής μετά από τραυματική βλάβη του εγκεφάλου (ΤΒΙ), αμέσως μετά από τραυματισμό ή την ανάνηψη από κώμα. Το οίδημα, Αναλυτικά »

Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ)

Ένζυμο, το οποίο φυσιολογικά ανευρίσκεται στο ενδοθήλιο των τριχοειδών σε όλο το αγγειακό σύστημα. Μετατρέπει την αγγειοτασίνη Ι (που αποτελεί μέρος του μηχανισμού ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης Αναλυτικά »

Μετατροπή, μετάπτωση, ανάταξη

1. Η μεταβολή από μία κατάσταση σε μία άλλη. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με αρρυθμία μπορεί να μεταπέσει από κολπική μαρμαρυγή σε κολπικό ρυθμό, ή ένας ασθενής χωρίς ένδειξη για φυματίωση μπορεί να Αναλυτικά »

Μεταφορά εμβρύου

Η μεταφορά εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας μέσω του κόλπου μετά από τεχνητή γονιμοποίηση (IVF), ή, στην περίπτωση της ενδοσαλπιγγικής μεταφοράς γαμετών (GIFT), στις σάλπιγγες. Η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται Αναλυτικά »

Μετεγχειρητική περίοδος

Οι πρώτες ώρες και μέρες μετά από μια χειρουργική επέμβαση. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ασθενείς εμφανίζουν σημαντικό άλγος, δυσχέρεια στην κίνηση, ναυτία, έμετο, Αναλυτικά »

Μετρικό σύστημα

Ένα σύστημα μέτρων και σταθμών βασισμένο στο μέτρο (περίπου 39,37 ίντσες) ως μονάδα μέτρησης μήκους, το γραμμάριο (περίπου 15,432 grains-ελάχιστη μονάδα βάρους) ως μονάδα μέτρησης βάρους και το λίτρο Αναλυτικά »

Μέτρο

1. Οι διαστάσεις, η χωρητικότητα ή η ποσότητα από κάτι που μπορεί να εκτιμηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Μήκος, εμβαδόν, όγκος και μάζα είναι οι βασικές ιδιότητες της ύλης και των υλικών, που μπορούν Αναλυτικά »

Μη βακτηριακή θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα

Η παρουσία στις καρδιακές βαλβίδες εκβλαστήσεων που δεν προκαλούνται από βακτήρια αλλά από τη συσσώρευση αιμοπεταλίων και ινικής. Η NBTE παρατηρείται χαρακτηριστικά σε σοβαρές περιπτώσεις συστηματικού Αναλυτικά »

Μη-Hodgkin λέμφωμα

Μια ομάδα κακοήθων όγκων των Β ή των Τ λεμφοκυττάρων. Το 2003, η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία υπολόγισε ότι περίπου 53.000 Αμερικανοί θα διαγιγνώσκονταν με τη νόσο. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ανώδυνη λεμφαδενοπάθεια Αναλυτικά »

Μηνιγγίτιδα

Φλεγμονή των μεμβρανών του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου, που προκαλείται συνήθως, αλλά όχι πάντα από λοιμώδη ασθένεια. Η λοιμώδης μηνιγγίτιδα είναι ένα ιατρικό επείγον που πρέπει να αντιμετωπιστεί Αναλυτικά »

Μηνορραγία

Αιμορραγία κατά την έμμηνο ρύση που είναι υπερβολική σε αριθμό ημερών ή σε ποσότητα αίματος ή και στα δύο. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η μηνορραγία μπορεί να προκληθεί από ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ., σακχαρώδης Αναλυτικά »

Μήτρα

Το αναπαραγωγικό όργανο μέσα στο οποίο εμφυτεύεται το γονιμοποιημένο ωάριο και αναπτύσσεται το έμβρυο. ΑΝΑΤΟΜΙΑ: H μήτρα είναι ένα κοίλο, μυώδες όργανο που βρίσκεται στο χώρο της μικρής πυέλου μεταξύ Αναλυτικά »

Μητρορραγία

Αιμορραγία στην κοιλότητα της μήτρας. Οι 3 τύποι παθολογικής μητρορραγίας είναι η ιδιοπαθής μητρορραγία (αιμορραγική μητροπάθεια) που εμφανίζεται σε νόσο της πυέλου, της μήτρας ή του τραχήλου· η αιμορραγία Αναλυτικά »

Μιτροειδική παλινδρόμηση

Παλινδρόμηση αίματος από την αριστερά κοιλία στον αριστερό κόλπο, λόγω ατελούς σύγκλισης της μιτροειδικής (διγλώχινας) βαλβίδας. Μπορεί να οφείλεται σε συγγενείς ανωμαλίες της βαλβίδας, διαταραχές Αναλυτικά »

Μιτροειδική στένωση

Στένωση του στομίου της μιτροειδούς βαλβίδας με απόφραξη της αιματικής ροής από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία. Στους περισσότερους ενήλικες, παλαιές προσβολές ρευματικής καρδίτιδας είναι Αναλυτικά »

Μίτωση

Τύπος κυτταρικής διαίρεσης των σωματικών κυττάρων, στον οποίο κάθε θυγατρικό κύτταρο περιέχει τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με το γονικό κύτταρο. Η μίτωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το σώμα Αναλυτικά »

Μνήμη

1. Η νοητική καταχώρηση, συγκράτηση και ανάκληση παλαιών εμπειριών, αισθήσεων ή σκέψεων. Αυτή η ομάδα λειτουργιών στηρίζεται στις συντονισμένες ενέργειες των σχετιζόμενων περιοχών του εγκεφαλικού Αναλυτικά »

Σελίδες: Προηγούμενη Επόμενη