Βρέθηκαν 7 λήμματα

Ωαγωγός - σάλπιγγα

Η κυλινδρική δομή που εκτείνεται πλαγίως της πλάγιας γωνίας του πυθμένα της μήτρας και καταλήγει πλησίον της ωοθήκης. Μέσω αυτής γίνεται η μεταφορά του ωαρίου από την ωοθήκη προς τη μήτρα και των Αναλυτικά »

Ωλέκρανο

Μια μεγάλη απόφυση της ωλένης, η οποία προβάλει πίσω από την άρθρωση του αγκώνα και δημιουργεί την οστέινη προεξοχή του αγκώνα. Στην αντιμετώπιση ενός κατάγματος του ωλέκρανου, είναι σημαντικό να Αναλυτικά »

Ωογένεση

Η αναπτυξιακή διαδικασία κατά την οποία σχηματίζεται το ώριμο ανθρώπινο ωάριο (το θηλυκό αναπαραγωγικό κύτταρο). Ο σχηματισμός ξεκινά στη διάρκεια των πρώτων 3 μηνών ζωής του θηλυκού εμβρύου με Αναλυτικά »

Ωοθήκη

Δύο αμυγδαλοειδείς αδένες στο θήλυ, οι οποίοι παράγουν τα αναπαραγωγικά κύτταρα, τα ωάρια, και τρεις ορμόνες: οιστρογόνα, προγεστερόνη και ινχιμπίνη (ανασταλτίνη). Oι ωοθήκες βρίσκονται στον ωοθηκικό Αναλυτικά »

Ώσμωση

Η διέλευση ενός διαλύτη μέσω μια ημιπερατής μεμβράνης, η οποία διαχωρίζει διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων. O διαλύτης, συνήθως το νερό, διέρχεται μέσω της μεμβράνης από την περιοχή με τη χαμηλότερη Αναλυτικά »

Ωτασπίδα

Συσκευή που εμποδίζει τον ήχο να εισέρχεται στο αυτί μέσω απόφραξης του έξω ακουστικού πόρου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωτασπίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, των καταδύσεων ή Αναλυτικά »

Ωτοσκλήρυνση

Μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια προϊούσα κώφωση, ιδίως των χαμηλών τόνων. Προκαλείται από τη δημιουργία σπογγώδους οστού, ιδίως γύρω από την ωοειδή θυρίδα, με αποτέλεσμα αγκύλωση του αναβολέα. Αναλυτικά »