Βρέθηκαν 46 λήμματα

Υποδοχέας Τ κυττάρων

Μία από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες (α ή β) στην επιφάνεια των Τ λεμφοκυττάρων που αναγνωρίζουν και προσδένουν ξένα αντιγόνα. Οι TCRs είναι αντιγονικοί. Η δράση τους εξαρτάται από την επεξεργασία Αναλυτικά »

Υποθάλαμος

Το τμήμα του διεγκεφάλου το οποίο συνιστά το κοιλιακό τοίχωμα της τρίτης κοιλίας κάτω από την υποθαλαμική αύλακα και περιλαμβάνει δομές που σχηματίζουν το έδαφος της κοιλίας, όπως το φαιό φύμα, ο μίσχος Αναλυτικά »

Υποθερμία

Σωματική θερμοκρασία μικρότερη από τους 35°C. Μπορεί να ταξινομηθεί περαιτέρω ως ήπια (34° - 36°C)· μέτρια (30° - 34°C)· ή βαριά ( ΠΡΟΛΗΨΗ: Προκειμένου να προληφθεί η υποθερμία, ασθενείς Αναλυτικά »

Υποθυρεοειδισμός

Οι κλινικές συνέπειες ανεπαρκών επιπέδων θυρεοειδούς ορμόνης στο σώμα. Όταν η θυρεοειδική ανεπάρκεια είναι μακροπρόθεσμη ή βαριά, έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο βασικό μεταβολισμό, δυσανεξία στο ψύχος, εξάντληση, Αναλυτικά »

Υποκαλιαιμία

Παθολογικά χαμηλή συγκέντρωση καλίου στο αίμα. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οι αιτίες περιλαμβάνουν την ελαττωμένη πρόσληψη καλίου ή την υπέρμετρη αποβολή του εξαιτίας έμεσης, διάρροιας ή συριγγίων μεταβολικής οξέωσης· Αναλυτικά »

Υποκλυσμός αερίου-σκιαγραφικού

Υποκλυσμός κατά τον οποίο δύο παράγοντες αντίθεσης, το πυκνό θειικό βάριο και ο αέρας, εισάγονται ταυτόχρονα υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Ο υποκλεισμός ακολουθείται από πολλαπλές ακτινογραφίες του παχέος Αναλυτικά »

Υποκλυσμός κατακράτησης ή επίσχεσης

Yποκλυσμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση τροφής, φαρμάκων η αναισθησίας. Πρέπει να αποτελείται από υγρά που δεν διεγείρουν τον περισταλτισμό, όπως νερό της βρύσης, σαπωνούχο διάλυμα Αναλυτικά »

Υποκλυσμός, κλύσμα

1. Η εισαγωγή ενός διαλύματος στο ορθό και στο παχύ έντερο για τη διέγερση της εντερικής δραστηριότητας και για την πρόκληση της κένωσης του κατώτερου εντέρου, για διατροφικούς η θεραπευτικούς σκοπούς, Αναλυτικά »

Υποξική εγκεφαλοπάθεια

Η νευρολογική βλάβη που προκαλείται από την αποστέρηση του εγκεφάλου από οξυγόνο ή αίμα, για μερικά λεπτά. Η βλάβη μπορεί να κυμαίνεται από μια παροδική απώλεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης έως μόνιμο Αναλυτικά »

Υποφυσιακός αδένας

Μικρός, φαιός, στρογγυλός αδένας που αναπτύσσεται από ενδογενή στοματικό επιθήλιο (θύλακας του Rathke) και ενώνεται με την κατώτερη επιφάνεια του υποθαλάμου μέσω του χωνοειδούς μίσχου. Το τμήμα του Αναλυτικά »

Υστερεκτομή

Χειρουργική εξαίρεση της μήτρας. Κάθε χρόνο, υφίστανται υστερεκτομή περίπου 500.000 γυναίκες. Οι ενδείξεις για την επέμβαση περιλαμβάνουν καλοήθεις ή κακοήθεις μεταβολές του τοιχώματος ή της κοιλότητας Αναλυτικά »

Υστερία

Υποτιμητικός όρος της καθομιλουμένης, ο οποίος υποδηλώνει μια αντίδραση μετατροπής ή μια ευρέως κυμαινόμενη εκδήλωση των συναισθημάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύγχρονη αποδεκτή ορολογία των ψυχικών διαταραχών Αναλυτικά »

Ύφεση, υποχώρηση

1. Μείωση της σοβαρότητας ή ύφεση των συμπτωμάτων. 2. Περίοδος, κατά την οποία τα συμπτώματα μειώνονται. 3. Περίοδος, κατά την οποία δεν υπάρχει απόδειξη ενεργότητας της νόσου.Αναλυτικά »

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Η πίεση του αίματος που βρίσκεται πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Το άτομο που θέτει τη διάγνωση θα πρέπει να λάβει υπόψη την ηλικία του ατόμου, τη σωματική του διάπλαση, την προηγούμενη αρτηριακή πίεση Αναλυτικά »

Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη

Λιπίδια του πλάσματος προσδεδεμένα σε αλβουμίνη, αποτελούμενα από λιποπρωτεΐνες. Περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη από ότι οι πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες ή οι χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες. Αναλυτικά »

Ύψωση, ανύψωση

1. Μια υπερυψωμένη περιοχή, η οποία προβάλλει πάνω από τη γύρω περιοχή. 2. Η μετρώμενη απόσταση πάνω από ένα σταθερό αντικείμενο, π.χ. η απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας ή πάνω από μια σταθερή Αναλυτικά »

Σελίδες: Προηγούμενη