Αρχική

Θέσεις εργασίας χώρου υγείας

Φιλτράρισμα αγγελιών - 87 αγγελίες

Όλες οι αγγελίες
Αγγελία Περιοχή Απασχόληση Εταιρεία

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Μ.T.N.

Δημοσίευση: 13/1/2020
Ο Όμιλος εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναζητά για την εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (μέλος του Ομίλου) τον/την κατάλληλο/η:ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Μ.T.N. Απαραίτητα Προσόντα  Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε γενική πολυδύναμη Μ.Τ.Ν  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Πολύ καλή γνώση Η/Υ Ομαδικό πνεύμα  Προσφέρονται:  Συνεχής εκπαίδευση Άριστες συνθήκες εργασίας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 12/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Πωλητής

Δημοσίευση: 13/1/2020
Η εταιρεία ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε, η αρχαιότερη εταιρεία εμπορίας οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών προϊόντων αναζητά νέους συνεργάτες για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων οδοντιατρικών στην περιοχή της Αθήνας με έδρα την Αθήνα.Αντικείμενο εργασίας Διαχείριση και εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου στην Αθήνα. Οργάνωση προγράμματος ενημέρωσης οδοντιάτρων σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Καθημερινές επισκέψεις οδοντιάτρων της περιοχής και κατάρτιση νέου πελατολογίου. Καταχώρηση παραγγελιών και ενημέρωση CRM. Συμμετοχή σε οδοντιατρικά συνέδρια.Προσόντα Προϋπηρεσία σε θέση πωλητή θα θεωρηθεί προσόν. Πολύ καλή γνώση στη χρήση Η/Υ και γνώση Αγγλικής γλώσσας (Lower). Άνεση και ευχέρεια στην επικοινωνία. Συνέπεια και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, διαρκή κατάρτιση, εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 12/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

TEXNΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δημοσίευση: 13/1/2020
Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του δικτύου της επιθυμεί να προσλάβει: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   (8ωρη απασχόληση)Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ΙΕΚ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες  Προσφέρονται: Συνεχής εκπαίδευση Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον Άριστες συνθήκες εργασίαςΜε την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΙΕΚ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 12/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Βιολόγος/ Χημικός/ Βιοχημικός/ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Δημοσίευση: 13/1/2020
Εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει:  Βιολόγο/Χημικό/Βιοχημικό/Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων για το τοπικό εργαστήριό της με έδρα τα Ιωάννινα(Κωδ. ΙΩAΝ-12/19) Κύριες υπευθυνότητες: Διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων Χειρισμός εργαστηριακών αναλυτών Επικύρωση αποτελεσμάτων Τήρηση διαδικασιών ποιότητας  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:  Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας/ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Απαραίτητες οι εργαστηριακές γνώσεις Εμπειρία σε εργαστηριακό περιβάλλον τουλάχιστον 3 ετών Πνεύμα συνεργασίας και άριστη ικανότητα επικοινωνίας Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ Άριστη γνώση Αγγλικών Προσφέρεται συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο. Οι ενδιαφερόμενοι/ ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα επιλέγοντας Αίτηση.Όλες οι αιτήσεις πρόκειται να αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Ήπειρος - Περιοχή: Ιωάννινα
Λήξη αγγελίας: 12/2/2020

Αίτηση
Ιωάννινα Πλήρης Απασχόληση

Βιολόγος/ Χημικός/ Βιοχημικός/ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Δημοσίευση: 13/1/2020
Εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει:  Βιολόγο/Χημικό/Βιοχημικό/Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων για το τοπικό εργαστήριό της με έδρα την Πάτρα(Κωδ. ΠΑΤ-12/19) Κύριες υπευθυνότητες: Διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων Χειρισμός εργαστηριακών αναλυτών Επικύρωση αποτελεσμάτων Τήρηση διαδικασιών ποιότητας  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:  Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας/ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Απαραίτητες οι εργαστηριακές γνώσεις Εμπειρία σε εργαστηριακό περιβάλλον τουλάχιστον 3 ετών Πνεύμα συνεργασίας και άριστη ικανότητα επικοινωνίας Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ Άριστη γνώση Αγγλικών Προσφέρεται συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο. Οι ενδιαφερόμενοι/ ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα επιλέγοντας Αίτηση.Όλες οι αιτήσεις πρόκειται να αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Δυτική Ελλάδα - Περιοχή: Πάτρα
Λήξη αγγελίας: 12/2/2020

Αίτηση
Πάτρα Πλήρης Απασχόληση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΣ

Δημοσίευση: 13/1/2020
Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά:ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ – ΑΙΜΟΛΗΠΤΗ (κωδ. ΑΙΜ-1219)Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: Πτυχίο  Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ, Νοσηλευτικής Απαραίτητη εμπειρία στη λήψη αιμοληψιών Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενα ωράρια/βάρδιες Άδεια ασκήσεως επαγγέλματοςΠροσφέρονται:  Συνεχής εκπαίδευση Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον Άριστες συνθήκες εργασίας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθειαΜε την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΙΕΚ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 12/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

QA Supervisor

Δημοσίευση: 13/1/2020
Η φαρμακοβιομηχανία Medicair S.A. στη Βιομηχανική Περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας, αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας.Προφίλ Υποψηφίου:• Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Βιολόγος, Φαρμακοποιός)• Πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και στον προφορικό λόγο• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel)• Υψηλή ικανότητα οργάνωσης, ορθή διαχείριση χρόνου• Αίσθημα συνέπειας, ομαδικότητας• Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιώνΕπιθυμητά Προσόντα:• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση • Κάτοικος Ευρύτερης Περιοχής Σχηματαρίου• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διασφάλιση Ποιότητας ή σχετικό (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)• Εξοικείωση με θέματα GMP compliance, ISO certificationΥπευθυνότητες:Ο κάτοχος της θέσης QA Supervisor θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας και θα  αναλαμβάνει projects που θα σχετίζονται με: • Χειρισμό & Διερεύνηση Παραπόνων• Έλεγχο Φακέλων Παραγωγής• Δημιουργία Πρωτοκόλλων/Αναφορών που θα σχετίζονται με αξιολογήσεις διεργασιών• Αξιολόγηση Προμηθευτών• Εκπαιδεύσεις Προσωπικού• Διαχείριση Συστήματος Γραπτών Διαδικασιών & Σχετιζόμενων Εντύπων Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες για ανέλιξη, ανάλογες των δυνατοτήτων.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Στερεά Ελλάδα - Περιοχή: Σχηματάρι
Λήξη αγγελίας: 12/2/2020

Αίτηση
Σχηματάρι Πλήρης Απασχόληση

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δημοσίευση: 10/1/2020
Η εταιρεία MEDIWAY Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων διανύοντας μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης.  Δυναμική και αξιόπιστη στηρίζεται στο στρατηγικό σχεδιασμό και κυρίως στους ανθρώπους της.  Επιθυμεί να προσλάβει ΠΩΛΗΤΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για περαιτέρω ενδυνάμωση της ομάδας της: Προφίλ υποψηφίου: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Άριστη ικανότητα επικοινωνίας Επαγγελματισμός Γνώσεις Αγγλικών, χρήση Η/Υ Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες) Προϋπηρεσία στις πωλήσεις του κλάδου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν Η εταιρεία προσφέρει: Μηνιαίο μισθό και bonus επίτευξης στόχων Εταιρικό αυτοκίνητο Κινητό τηλέφωνο Συνεχή εκπαίδευση Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλονΟι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με την ένδειξη ΠΩΛΗΤΗΣ επιλέγοντας Αίτηση.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Biomedical /Electrical engineers

Δημοσίευση: 10/1/2020
Description of Company A well -established, Greek own company in the medical devices field, distributor of leading multinational companies in Kosovo, is searching to employee twoBiomedical /Electrical engineers, Prishtina office, short term or permanent occupation Overall Description of the job position: The Biomedical Engineer is responsible for the overall technical support of the customers. Duties Provide technical support to the medical devices (analyzers) of customers. Tests in -house, prepares for installation, installs, trains the customers and maintains the devices according to the manufacturer’s protocols. Refurbishes and controls all devices that are relocated to other customers. Takes care for the safe transportation of the devices. Participates in the manufacturers’ trainings abroad. Uploads in the system all technical reports. Reports on weekly basis to the management all visits and activities. Places the orders, routine and urgent to the suppliers. Is responsible for keeping a safe stock of consumable spare-parts. Performs other related work as required.  Qualification    University Degree in Biomedical/Electrical Engineering.  At least 1-2 years’ work experience as an Engineer in the diagnostics/medical devices field.  Performance oriented, team player.  Strong customer focus. Excellent verbal/written communications skills in Albanian and English languages. Computer literate. Driving license, ability for frequent travelling all over the country and abroad  Possible experience with Roche Diagnostics devices would be a Plus.OtherRemuneration package: Satisfactory salary and performance bonus based on experience and goal achievements Company mobile, laptop, car for customer visits during working hours Professional development opportunities in a very good working environment Please send your CV in the e-mail address: Email: By clicking on Apply Button Mob : +306944446009 Only English language CVs will be considered.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Θεσσαλονίκη Πλήρης Απασχόληση

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Δημοσίευση: 10/1/2020
Σύγχρονο φαρμακείο στη Σαντορίνη με 30 χρόνια λειτουργίας, συνδυάζει την επιστήμη, την εμπειρία και την τεχνολογία, για να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας επιστημονικές συμβουλές και εξυπηρέτηση. Σε συνδυασμό με επισκέπτες απο όλα τα μέρη του κόσμου, ο φαρμακοποιός αποκτά πολύτιμη εμπειρία που αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το μέλλον του.Ζητείται υπεύθυνος φαρμακοποιόςΟ φαρμακοποιός πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να προσφέρει επιστημονικές συμβουλές και σαφείς οδηγίες χρήσεως των χορηγούμενων φαρμάκων. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των συνταγών και την καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:-Αναγνωρισμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος.-Άνεση στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών.-Ικανότητα στην πώληση.-Οργανωτικότητα και υπευθυνότητα.-Ομαδικό πνεύμα και συνέπεια-Ευχάριστη προσωπικότητα.-Γνώση Η/Υ και αγγλικών.ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:-Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.-Σταθερός μηνιαίος μισθός.-Διαρκής εκπαίδευση.-Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης.-Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.-Διατείθεται σπίτι κατόπιν συννενόησης.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Πωλητές Φαρμακείων

Δημοσίευση: 10/1/2020
Η VITORGAN - ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥΜία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο του φαρμακείου με εμπειρία 60 ετών και φιλοσοφία την παραγωγή και διάθεση ποιοτικών και καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντωνΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙΠωλητές Φαρμακείων με έδρα την Αθήνα για την ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΣΠ. ΑΘΗΝΑ 01/20)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απόφοιτος/η ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) Προϋπηρεσία σε πωλήσεις (εμπειρία στον χώρο του φαρμακείου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, με ικανότητα επίτευξης στόχων Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες Γνώση Η/Υ και αγγλικών Οργανωτικότητα, επαγγελματισμός, συνέπεια Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα Δυναμική προσωπικότητα Δίπλωμα οδήγησης Δυνατότητα ταξιδιώνΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου & ανάπτυξη νέου. Αύξηση των πωλήσεων και επίτευξη στόχων.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: Ελκυστικό πακέτο αποδοχών Υψηλό bonus παραγωγικότητας. Εταιρικό αυτοκίνητο Tablet, Κινητό τηλέφωνο Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίαςΑποστείλατε Βιογραφικό σημείωμα στο Fax: 210 7600015 ή επιλέγοντας Αίτηση

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Διοικητικός Υπάλληλος για το Τμήμα Διαγωνισμών/Προσφορών

Δημοσίευση: 10/1/2020
 Η εταιρία ARITI SA - ιατρικών και φαρμακευτικών ειδώνμε έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να προσλάβει άμεσα Διοικητικό Υπάλληλο  για το Τμήμα Διαγωνισμών/Προσφορών

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Acharnes
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Acharnes Αδιάφορο

Medical Affairs Professional

Δημοσίευση: 10/1/2020
Qualitis Ltd requires for immediate employment a Medical Affairs Professional (Position Code: Q/MA/SA), who will be fully involved in the provision of services for an International Pharmaceutical Company in Athens. Our Company provides an excellent benefits package, including: Competitive Salary Company Car/Mobile Phone/Private Health Insurance Annual BonusJob responsibilities mainly include: Builds and maintains scientific and medical relations with External Experts – Key Opinion Leaders Exchanges scientific and medical information with key stakeholders Provides medical expertise to the relevant Brand Team Provides support to other functions including Regulatory Affairs, Pharmacovigilance, Market Access and Clinical OperationsThe ideal candidates should fulfill the following qualifications/requirements: Medical Degree (MD), PhD or MSc in Life Sciences At least 1 year of experience in Medical Affairs Dept. of a Pharmaceutical Company or at least 4 years of Experience in Clinical Research and significant scientific background Strong knowledge and experience in Gastrointestinal therapeutic area will be a great asset Exceptional oral, writing and presentation skills with ability to adapt content and style to suit different audiences Ability to multitask and work in a fast-paced environment Aptitude to combine, analyze and present data clearly and concisely Excellent computer literacy with the MS Office Suite Ability to travel on a regular basis Candidates should send their CVs in English indicating the position code

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ

Δημοσίευση: 10/1/2020
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑΑνώνυμη εταιρεία ιατρικών ειδών αναζητά ιατρικό επισκέπτη για την περιοχή της Φθιώτιδας με έδρα την ΛαμίαΑπαιτούμενα προσόντα : Άριστη ικανότητα επικοινωνίας Επαγγελματισμός Γνώση Αγγλικής γλώσσας Χρήση Η/Υ Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες) Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη) Κάτοχος πτυχίων ΑΕΙ Ή ΤΕΙ  Η  εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγων προσόντων Bonus IX Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση Συνεχή εκπαίδευση Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Στερεά Ελλάδα - Περιοχή: Λαμία
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Λαμία Αδιάφορο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΗΣ

Δημοσίευση: 10/1/2020
Η εταιρεία ακουστικών βαρηκοΐας COSMOEAR επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Καταστήματος / Σύμβουλο Ακοής, στο νομό Αττικής Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε πωλήσεις   Προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου (θα συνεκτιμηθεί) Απόφοιτος ΤΕΙ ή ανώτερη εκπαίδευση First Certificate Αγγλικά ή ανώτερο δίπλωμα Γνώσεις Η/Υ (MS Office, web user, χρήση λογιστικού software) Κατοχή διπλώματος οδήγησης Κοινωνικός(η) και Πελατοκεντρικός(η) Προκειμένου για άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας.Οικονομική Διεύθυνση / Τμήμα Ανθρώπινου ΔυναμικούCOSMOEAR www.cosmoear.gr

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΙΕΚ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 9/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Δημοσίευση: 9/1/2020
Η EllaDent είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει, παράγει και διακινεί οδοντιατρικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Πρωταρχικός της στόχος είναι να προσφέρει στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά καινοτόμα οδοντιατρικά προϊόντα που θα καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες του τελικού καταναλωτή αλλά και του επαγγελματία και θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση της καλής στοματικής υγείαςΗ εταιρεία EllaDent επιθυμεί να προσλάβει :ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (ΚΩΔ: ΜV 1/20)ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του πελατολογίου της εταιρείας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας Απαραίτητα προσόντα:  Προυπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 2-3 χρόνια και ανάλογη εμπειρία στο χώρο της υγείας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα Ομαδικό πνεύμα, άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης Πτυχίο ΑΕΙ ή/και ΑΤΕΙ είναι απαραίτητο προσόν Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εφαρμογών MS Office  Δυνατότητα ταξιδιώνΗ εταιρεία προσφέρει:  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων  Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίαςΠαρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης με e-mail επιλέγοντας Αίτηση¨. 

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Θεσσαλονίκη Πλήρης Απασχόληση

Medical Sales Representative

Δημοσίευση: 9/1/2020
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a multinational pharmaceutical company, for a dynamic professional to cover the following position:Medical Sales Representative Job Description Service existing accounts, obtain orders, and establish new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential clients Provide product information and deliver product samples Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops and  participating in professional societies. Monitor competition by gathering current marketplace information on pricing, products, new products, delivery schedules, merchandising techniques, etc. Keep management informed by submitting activity and result reports Ensure the implementation of the companys policies in terms of commercialCandidate Profile At least 3 years of experience in a similar position in the field of gynaecology University Degree is required Advanced use of English language (both oral and written) PC literate Availability for travelling Organizational, analytical and problem-solving skills Excellent communication and interpersonal skillsThe Company Offers Competitive remuneration package and bonus Company car and mobile phone Private life and health insurance Friendly and challenging working environment Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database. All applications are considered as strictly confidential.

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: ADECCO 190643
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Medical Sales Representative

Δημοσίευση: 9/1/2020
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a multinational pharmaceutical company, for a dynamic professional to cover the following position:Medical Sales Representative Job Description Service existing accounts, obtain orders, and establish new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential clients Provide product information and deliver product samples Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops and  participating in professional societies. Monitor competition by gathering current marketplace information on pricing, products, new products, delivery schedules, merchandising techniques, etc. Keep management informed by submitting activity and result reports Ensure the implementation of the companys policies in terms of commercialCandidate Profile At least 3 years of experience in a similar position in the field of gynaecology University Degree is required Advanced use of English language (both oral and written) PC literate Availability for travelling Organizational, analytical and problem-solving skills Excellent communication and interpersonal skillsThe Company Offers Competitive remuneration package and bonus Company car and mobile phone Private life and health insurance Friendly and challenging working environment Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database. All applications are considered as strictly confidential.

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: ADECCO 190643
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Pharmacy Sales Representative

Δημοσίευση: 9/1/2020
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, an international pharmaceutical company, for a dynamic professional to cover the following position:Pharmacy Sales Representative Job Description Research the territory and identify sales targets Visit pharmacies and present the company products Submit orders by referring to price lists and product literature. Resolve customer complaints by investigating problems and developing solutions Monitor competition by gathering current marketplace information and make recommendations for further development. Keep management informed by submitting activity and result reportsCandidate Profile At least one year (1) of experience in a similar position University Degree is required Excellent use of English language (both oral and written) PC literate Customer orientation and business development skills Ability to identify opportunities and associated risks Availability for travellingThe Company Offers Competitive remuneration package and bonus Company car and mobile phone Private life and health insurance Friendly and challenging working environment Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database. All applications are considered as strictly confidential.

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: ADECCO 190643
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Υπεύθυνος Πωλήσεων Φαρμακείου

Δημοσίευση: 9/1/2020
Η φαρμακοβιομηχανία S.J.A. Pharm ΕΠΕ, ζητά την κάλυψη της θέσης:Υπεύθυνου Πωλήσεων Φαρμακείου Οι Βασικές Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πωλήσεων Περιοχής : Διαμορφώνει συγκεκριμένο πρόγραμμα Επισκέψεων στα Φαρμακεία Ευθύνης του και πραγματοποιεί καθορισμένο εύρος επισκέψεων με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και την λήψη παραγγελιών αλλά και την υποστήριξη του Φαρμακείου με εναλλακτικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων του μέσα από τις Πωλήσεις, Εισπράξεις, Επιστροφές των πελατών του και επεμβαίνει όπου και όταν χρειαστεί. Δραστηριοποιείται ως προς την ανεύρεση νέων σημείων πώλησης στην περιοχή του. Μπορεί να κατανοεί και να συμπληρώνει όλες τις αναφορές του τμήματος πωλήσεων Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων Υπεύθυνος για προώθηση/πώληση των σκευασμάτων της εταιρείας και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με δίκτυο πελατών  Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμόΟ Υποψήφιος θα πρέπει να έχει : Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο του Φαρμακείου (Βιογραφικά χωρίς σχετική προϋπηρεσία δεν θα αξιολογηθούν) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δίπλωμα Οδήγησης Β’ Κατηγορίας  Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Δυνατότητα Μετακινήσεων Η εταιρία προσφέρει:  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει ικανοτήτων & εμπειρίας Extra Bonus Εταιρικό Αυτοκίνητο Κινητό τηλέφωνο και tablet

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Tηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Δημοσίευση: 9/1/2020
Η   I CALL  δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα των τηλεφωνικών πωλήσεων με μεγάλη επιτυχία και αποκλειστικές συνεργασίες με μεγάλες  πολυεθνικές  εταιρείες.Αναζητούμε ανθρώπους με όρεξη, όραμα και συνέπεια για να στελεχώσουν το τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων και να εξελιχθούν μαζί μας.Σκοπός είναι η  δημιουργία  μίας δυνατής και συμπαγούς  ομάδας, η οποία με αρχές την αρμονική συνεργασία και τον επαγγελματισμό θα επιτύχει τους στόχους που έχουν  τεθεί. Αρμοδιότητα του/της  υποψηφίου/ας θα είναι η τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. H θέση αφορά 4ωρη, 6ωρη πενθήμερη απασχόληση.Η εταιρεία παρέχει: Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ  (απόλυτη συνέπεια στην καταβολή του) Εβδομαδιαία και μηνιαία  bonus επίτευξης στόχων Σύμβαση αορίστου χρόνου από την 1η μέρα εκπαίδευσης Συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες  στον τομέα των call centers Εξαιρετικό, Σύγχρονο και Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Προοπτικές εξέλιξης σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία Εύκολη πρόσβαση. Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών από  μεγάλη πολυεθνική εταιρία.Προσόντα: Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία Άνεση στη χρήση Η/Υ Διαπραγματευτικές ικανότητες Πνεύμα ομαδικότητας Ευγένεια, επαγγελματισμός Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση εργασίας :Ελ.Βενιζέλου 50- Κέντρο Θεσσαλονίκης  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 6943630001 .Αποστείλετε το βιογραφικό σας επιλέγοντας Αίτηση.ή επισκεφτείτε το site μας www.icallservices.gr ]Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της TDIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλη θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 6 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η TDIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.

Απασχόληση: Μερικής Απασχόλησης
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Θεσσαλονίκη Μερικής Απασχόλησης

Υπεύθυνος Πωλήσεων Φαρμακείου

Δημοσίευση: 9/1/2020
Η φαρμακοβιομηχανία S.J.A. Pharm ΕΠΕ, ζητά την κάλυψη της θέσης:Υπεύθυνου Πωλήσεων Φαρμακείου Οι Βασικές Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πωλήσεων Περιοχής : Διαμορφώνει συγκεκριμένο πρόγραμμα Επισκέψεων στα Φαρμακεία Ευθύνης του και πραγματοποιεί καθορισμένο εύρος επισκέψεων με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και την λήψη παραγγελιών αλλά και την υποστήριξη του Φαρμακείου με εναλλακτικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων του μέσα από τις Πωλήσεις, Εισπράξεις, Επιστροφές των πελατών του και επεμβαίνει όπου και όταν χρειαστεί. Δραστηριοποιείται ως προς την ανεύρεση νέων σημείων πώλησης στην περιοχή του. Μπορεί να κατανοεί και να συμπληρώνει όλες τις αναφορές του τμήματος πωλήσεων Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων Υπεύθυνος για προώθηση/πώληση των σκευασμάτων της εταιρείας και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με δίκτυο πελατών  Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμόΟ Υποψήφιος θα πρέπει να έχει : Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο του Φαρμακείου (Βιογραφικά χωρίς σχετική προϋπηρεσία δεν θα αξιολογηθούν) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δίπλωμα Οδήγησης Β’ Κατηγορίας  Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Δυνατότητα Μετακινήσεων Η εταιρία προσφέρει:  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει ικανοτήτων & εμπειρίας Extra Bonus Εταιρικό Αυτοκίνητο Κινητό τηλέφωνο και tablet

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη - Περιοχή: Καβάλα
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Καβάλα Πλήρης Απασχόληση

Υπεύθυνος Πωλήσεων Φαρμακείου

Δημοσίευση: 9/1/2020
Η φαρμακοβιομηχανία S.J.A. Pharm ΕΠΕ, ζητά την κάλυψη της θέσης:Υπεύθυνου Πωλήσεων Φαρμακείου Οι Βασικές Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πωλήσεων Περιοχής : Διαμορφώνει συγκεκριμένο πρόγραμμα Επισκέψεων στα Φαρμακεία Ευθύνης του και πραγματοποιεί καθορισμένο εύρος επισκέψεων με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και την λήψη παραγγελιών αλλά και την υποστήριξη του Φαρμακείου με εναλλακτικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων του μέσα από τις Πωλήσεις, Εισπράξεις, Επιστροφές των πελατών του και επεμβαίνει όπου και όταν χρειαστεί. Δραστηριοποιείται ως προς την ανεύρεση νέων σημείων πώλησης στην περιοχή του. Μπορεί να κατανοεί και να συμπληρώνει όλες τις αναφορές του τμήματος πωλήσεων Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων Υπεύθυνος για προώθηση/πώληση των σκευασμάτων της εταιρείας και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με δίκτυο πελατών  Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμόΟ Υποψήφιος θα πρέπει να έχει : Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο του Φαρμακείου (Βιογραφικά χωρίς σχετική προϋπηρεσία δεν θα αξιολογηθούν) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δίπλωμα Οδήγησης Β’ Κατηγορίας  Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Δυνατότητα Μετακινήσεων Η εταιρία προσφέρει:  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει ικανοτήτων & εμπειρίας Extra Bonus Εταιρικό Αυτοκίνητο Κινητό τηλέφωνο και tablet

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Ήπειρος - Περιοχή: Ιωάννινα
Λήξη αγγελίας: 8/2/2020

Αίτηση
Ιωάννινα Πλήρης Απασχόληση

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δημοσίευση: 8/1/2020
Ο Όμιλος εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (Γλυφάδα, Βάρη, Βάρκιζα, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Ελληνικό, Κορωπί, Λαύριο)(ΤΕΧ0819)για τη στελέχωση τμημάτων κλασικού ακτινολογικού, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας  ή  Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου  (με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ)  Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Γνώση Η/Υ   Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιεςΠροσφέρονται:  Συνεχής εκπαίδευση Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον Άριστες συνθήκες εργασίαςΟι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθειαΜε την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο dpo[at]bioiatriki.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΙΕΚ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ Μ.Ε.Θ.

Δημοσίευση: 8/1/2020
Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αναζητά για την εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (μέλος του ομίλου) τον/την κατάλληλο/η:ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ Μ.Ε.Θ.Απαραίτητα Προσόντα  Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο σχετικό της εντατικής θεραπείας. - Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία, σε γενική πολυδύναμη ΜΕΘ με δύναμη τουλάχιστον 5 κλινών Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Πολύ καλή γνώση Η/Υ Ομαδικό πνεύμα  Προσφέρονται:  Συνεχής εκπαίδευση Άριστες συνθήκες εργασίας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Sr. Clinical Research Associate (CRA)

Δημοσίευση: 8/1/2020
Sr CRA I Greece - 166037Description PPD is a leading global contract research organization.  At PPD we are passionate, deliberate, and driven by our purpose - to improve health.PPD’s Clinical Monitoring Team is made up of monitors with institutional knowledge, in-depth therapeutic experience, and robust operational tools to help clients define and develop clinical programs, minimize delays, and execute high-quality, cost-efficient clinical studies.The Sr. Clinical Research Associate (CRA) ensures the highest quality review of data and effective interaction with study sites. They conduct on-site monitoring visits throughout the study to help our client deliver life-changing therapies to patients. The Sr. CRA also performs and coordinates all aspects of the clinical monitoring and site management process in accordance with ICH Good Clinical Practices, FDA guidelines, local regulations and PPD Standard Operating Procedures. Responsibilities: Conducts site visits to assess protocol and regulatory compliance and manages required documentation Responsible for ensuring that data will pass international quality assurance audits Represents PPD in the global medical research community and develops and maintains collaborative relationships with investigational sites and client company personnel May assist project manager or clinical team managers on assigned projectsGrow within the CRA career path to Sr CRA II or PCRA or develop into a line manager role. CRAs often transition to our client dedicated teams and to becoming CTMs working alongside our Project Management team responsible for clinical deliverables on our studies.At PPD we hire the best, develop ourselves and each other, and recognize the power of being one team. Its not just talk - our award winning training programs speak for themselves. To learn how PPD can advance your career, apply now!We look forward to receiving your application. A member of our talent acquisition team will review your qualifications and if interested, you will be contacted for an interview. Qualifications QualificationsEducation and Experience: Bachelors degree in a science related field or a Registered Nursing certification or equivalent certification/licensure from an appropriately accredited institution Previous experience as a clinical research monitor minimum 2 years in interventional trials that provides the required knowledge, skills and abilities Valid Drivers License where applicable In some cases an equivalent combination of education, professional training, and experience that provides the required knowledge, skills and abilities may be consideredKnowledge, Skills and Abilities: Effective clinical monitoring skills Demonstrated understanding of medical/therapeutic area knowledge and medical terminology Excellent understanding and demonstrated application of Good Clinical Practices and applicable Standard Operating Procedures Effective oral and written communication skills, with the ability to communicate effectively with medical personnel Strong customer focus Effective interpersonal skills Strong attention to detail Effective organizational and time management skills Proven flexibility and adaptability Ability to work in a team or independently as required Good computer skills and knowledge of Microsoft Office with the ability to learn appropriate software Good English language and grammar skills Good presentation skillsPPD values the health and wellbeing of our employees. We support and encourage individuals to create a healthy and balanced environment where they can thrive.  Below is listed the working environment/requirements for this role: Able to communicate, receive, and understand information and ideas with diverse groups of people in a comprehensible and reasonable manner Able to work upright and stationary for typical working hours Able to work in non-traditional work environments Able to use and learn standard office equipment and technology with proficiency Able to perform successfully under pressure while prioritizing and handling multiple projects or activities May have exposure to potentially hazardous elements typically found in healthcare or laboratory environments This role requires independent travel up to 80%, inclusive of traveling in automobiles, airplanes, and trains. 

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Αναλυτές Χημικού Εργαστηρίου στα Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου-R&D & Μικροβιολογικού σε Φαρμακευτική εταιρεία στο Σχηματάρι

Δημοσίευση: 8/1/2020
1. Επάνδρωση του χημικού εργαστηρίου QC / R&DΜε ένα (1) αναλυτήΑπαιτούμενα προσόντα : Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας ή άλλης σχολής με συναφές αντικείμενο Απαραίτητη γνώση Η/Υ  Άριστη γνώση Αγγλικών Μόνιμος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Σχηματαρίου (απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη) 2. Επάνδρωση του μικροβιολογικού εργαστηρίου QC / R&DΜε ένα (1) αναλυτήΑπαιτούμενα προσόντα : Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή άλλης σχολής με συναφές αντικείμενο Γνώση Validation-Suitability αναλυτικών μεθόδων μικροβιολογικού εργαστηρίου φαρμάκων (σημαντικό στοιχείο πρόσληψης) Απαραίτητη γνώση Η/Υ Άριστη γνώση Αγγλικών Μόνιμος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Σχηματαρίου (απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη) Επιθυμητές δεξιότητες : Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια Δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα Οργάνωση και ορθή διαχείριση χρόνου Γρήγορη προσαρμογή στις ανάγκες του εργαστηρίου Δυνατότητα μάθησης και εκπαίδευσης Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, εξειδικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Στερεά Ελλάδα - Περιοχή: Σχηματάρι
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Σχηματάρι Πλήρης Απασχόληση

Quality Assurance Officer (1-year contract)

Δημοσίευση: 8/1/2020
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, multinational pharmaceutical company, for a dynamic professional to cover the following position: Quality Assurance Officer (1-year contract) Job Description Ensure that regulations relating to Quality and Compliance for distribution and wholesaling of products on the markets (GDP) are fulfilled Act as local contact to Health Authority, local business and regional Quality Management interactions and notifications regarding Quality issues Develop, implement and maintain the local Quality Management System, ensuring that local management is aware of and aligned with key priorities As part of the cluster organization, represent the Greek position and ensure identification of applicable best practices and transfer to Greece. Apply principles of Quality Risk Management Maintain the local training system and carry out GxP employee trainings Handling of Product Quality complaints and suspected Counterfeit, Diversion or Tampering cases including Health Authority notificationsCandidate Profile At least 3 years of experience in Quality Assurance (GMP/GDP) within pharma industry and with local Greek, European and international GxP regulations Higher education (e.g. master’s degree) in pharmacy, medicine, biology or similar Proficient use of English language (both oral and written) Strong communication and prioritization abilities Excellent analytical and problem-solving skills, based on science, data and understanding of regulatory requirements in a complex and evolving environment; Ability to apply sound risk management and relevant decision makingThe Company Offers Competitive remuneration package Friendly and challenging working environment Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when browsing our website. All applications are considered as strictly confidential.

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: ADECCO 190643
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Έναν/Μία (1) Πωλητή αναλωσίμων Ιατροτεχνολογικών προϊόντων & αντιδραστηρίων για το γραφείο Αθήνας (Κωδ: SLS-ΑΘ-2020)

Δημοσίευση: 8/1/2020
Η ΑΝΤΙΣΕΛ είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές επιστημονικού εξοπλισμού στον Ελληνικό χώρο. Για περισσότερο από 52 χρόνια προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εργαστηριακές και κλινικές μονάδες νοσοκομείων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης η ΑΝΤΙΣΕΛ επιθυμεί να προσλάβει:Έναν/Μία (1) Πωλητή αναλωσίμων Ιατροτεχνολογικών προϊόντων & αντιδραστηρίων για το γραφείο Αθήνας (Κωδ: SLS-ΑΘ-2020)

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Athina
Υπεύθυνος: antisel
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Athina Πλήρης Απασχόληση

ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Δημοσίευση: 8/1/2020
Ανώνυμος εταιρεία οπτικών ειδών με έδρα την Αθήνα και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα: ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣΠεριγραφή Αρμοδιοτήτων: Εγκατάσταση και Τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων σε οπτικά καταστήματα Αθήνας και Επαρχίας.Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος ΙΕΚ ή ΤΕΙ (Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος ) Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Γνώσεις MS Office & MS Outlook Δίπλωμα Οδήγησης μοτοσικλέτας & αυτοκινήτου Δυνατότητα για ταξίδια Εκπληρωμένες Στρατιωτικές ΥποχρεώσειςΗ εταιρία προσφέρει: Δυνατότητα εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον Διαρκή εκπαίδευση Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Δημοσίευση: 8/1/2020
Φαρμακευτική Εταιρεία ζητά να προσλάβει επιστημονικούς συνεργάτες με εμπειρία στον Ουρολογικό Τομέα με έδρα την Αθήνα.Οι κάτοχοι των θέσεων θα αναλάβουν την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας (Ιατρών) για τα προϊόντα της εταιρείας.ΑπαιτήσειςΟι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: Εμπειρία στον Ουρολογικό Τομέα για τουλάχιστον 3 χρόνια. Ικανότητα επίτευξης στόχων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Άνεση στην επικοινωνία, στην οργάνωση και στις παρουσιάσεις. Ευχάριστη προσωπικότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Χειρισμό Υ/Η. Γνώση Αγγλικών. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.Η εταιρεία παρέχει:  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Ολοκληρωμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 7/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Επιστημονικό Σύμβουλο/Ιατρικό Επισκέπτη

Δημοσίευση: 7/1/2020
Εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει:  Επιστημονικό Σύμβουλο/Ιατρικό Επισκέπτη για το τοπικό εργαστήριό της με έδρα τα Ιωάννινα(Κωδ. ΙΕΓ-11/19)Κύριες υπευθυνότητες: Προώθηση συνδυαστικών εξετάσεων κεντρικών εργαστηρίων Διεύρυνση πελατολογίου (ιατρούς κτλ.) Υποστήριξη πελατολογίου (after sales support) Διαχείριση/συντονισμός τοπικού εργαστηρίου  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:  Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας/ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Απαραίτητες οι εργαστηριακές γνώσεις και η εμπειρία σε εργαστηριακό περιβάλλον Εμπειρία σε διοίκηση ομάδας επιθυμητή Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ Άριστη γνώση Αγγλικών Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο. Οι ενδιαφερόμενοι/ ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα. επιλέγοντας ΑίτησηΘα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Ήπειρος - Περιοχή: Ιωάννινα
Λήξη αγγελίας: 6/2/2020

Αίτηση
Ιωάννινα Αδιάφορο

Νοσηλευτής/τρια – Βοηθός Νοσηλευτή

Δημοσίευση: 7/1/2020
Εταιρία υγείας αναζητά:Νοσηλευτή/τρια – Βοηθό ΝοσηλευτήΠΡΟΦΙΛ: Απόφοιτος/η Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Ι.Ε.Κ./Δ.Ε. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ευελιξία ωραρίου- δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες Καλή γνώση αιμοληψιώνΗ εταιρία μας προσφέρει: Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης Συνεχής εκπαίδευση Φιλικό περιβάλλον εργασίαςΌλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με εχεμύθεια

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΙΕΚ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 6/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Δημοσίευση: 7/1/2020
ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ)Η DEKAZ Α.Ε.  ζητεί να προσλάβει έμπειρο πωλητή/τρια  που θα δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρμακείων:Προσόντα : Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων Δυναμική προσωπικότητα, με ευχέρεια στην επικοινωνία Παρατηρητικότητα και ικανότητα διαπραγμάτευσης Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (τουλάχιστον 1 έτος) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους Η εταιρεία προσφέρει: Μισθός ανταγωνιστικός Εκπαίδευση, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνοΟι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, κάνοντας ΑίτησηΌλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 6/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Copy Editor/Proofreader/Biologist

Δημοσίευση: 7/1/2020
Copy Editor/Proofreader/BiologistWe are looking for a copy editor/proofreader to copy-edit articles to a high quality standard. Excellent knowledge of the English language is mandatory for this position (both written and spoken). Additional requirements include knowledge of Microsoft office in particular and excellent knowledge of computer programs. The minimum qualification required is a University degree in biological sciences or relevant field. Postgraduate or other experience will be taken into consideration.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 6/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Junior Product Manager

Δημοσίευση: 7/1/2020
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a well-known multinational pharmaceutical company, for a dynamic professional to cover the following position:Junior Product Manager Job Description Implement marketing plans and programs for launches for assigned products Develop marketing material, campaign planning/implementation and provide support to the sales team Plan and implement congresses participations both local and international Evaluate the implementation of strategy and respond quickly in business needs Market analysis and sales forecast Lead the communication campaigns KOLs engagement Train both the sales team and the customers regarding the assigned products Collaborate internally with the other functions of the company Operate with high standards of integrityCandidate Profile Bachelor’s Degree in Health Sciences is a must Three (3) years of experience in a similar position. Experience in neurology products is essential Exposure to various specialties (neurologists, gynaecologists, paediatricians, pathologists, etc.) Experience in marketing is essential Excellent knowledge of the English language (both oral and written) PC literate (MS office & ERP) Strong interpersonal skills and demonstrated commitment cross-functional partnerships Team and goal-oriented The Company Offers Competitive remuneration package Friendly and challenging working environment Opportunities for further developmentBefore you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings.All applications are considered as strictly confidential.

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: ADECCO 190643
Λήξη αγγελίας: 6/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

Δημοσίευση: 3/1/2020
Ανώνυμη εταιρεία ιατρικών ειδών αναζητά ιατρικό επισκέπτη με έδρα την ΛάρισαΑπαιτούμενα προσόντα : Άριστη ικανότητα επικοινωνίας Επαγγελματισμός Γνώση Αγγλικής γλώσσας Χρήση Η/Υ Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες) Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη) Κάτοχος πτυχίων ΑΕΙ Ή ΤΕΙ  Η  εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγων προσόντων Bonus IX Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση Συνεχή εκπαίδευση Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Θεσσαλία - Περιοχή: Λάρισα
Λήξη αγγελίας: 2/2/2020

Αίτηση
Λάρισα Πλήρης Απασχόληση

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσίευση: 3/1/2020
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑνώνυμη εταιρεία ιατρικών ειδών αναζητά ιατρικό επισκέπτη με έδρα την ΘεσσαλονίκηΑπαιτούμενα προσόντα : Άριστη ικανότητα επικοινωνίας Επαγγελματισμός Γνώση Αγγλικής γλώσσας Χρήση Η/Υ Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες) Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη) Κάτοχος πτυχίων ΑΕΙ Ή ΤΕΙΗ  εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγων προσόντων Bonus IX Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση Συνεχή εκπαίδευση Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Λήξη αγγελίας: 2/2/2020

Αίτηση
Θεσσαλονίκη Πλήρης Απασχόληση

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ / ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Δημοσίευση: 3/1/2020
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ / ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΗ ΑΝΦΑΡΜ μεγάλη και δυναμικά αναπτυσσομένη Ελληνική Βιομηχανία Φαρμάκων με ηγετική θέση στη παραγωγή γενοσήμων ζητά να προσλάβει άμεσα:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ / ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ για τη ΘΡΑΚΗμε έδρα την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΕπιθυμητό προφίλ υποψηφίων: Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. Θέληση για ένταξη σε μια δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα. Δίπλωμα οδήγησης.  Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών Bonus επίτευξης στόχων Συνεχή εκπαίδευση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό κάνοντας Αίτηση με κωδικό ΘΡΑΚΗ.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη - Περιοχή: Αλεξανδρούπολη
Λήξη αγγελίας: 2/2/2020

Αίτηση
Αλεξανδρούπολη Πλήρης Απασχόληση

Κοινωνική/ κος Λειτουργός

Δημοσίευση: 3/1/2020
Κοινωνική Λειτουργό με αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία, ζητά Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση για πρωινή εργασία. Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα επιλέγοντας Αίτηση.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 2/2/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Πωλητής - Πωλήτρια - Γραμματέας

Δημοσίευση: 31/12/2019
Η METRON HEALTHCARE ΑΕBE, εταιρία με δυναμική πορεία στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας και έδρα στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, ζητά  προσωπικό για τις εξής ειδικότητες: Πωλητές Ιατρικών Μηχανημάτων. Υπάλληλος Γραφείου, Personal Assistant, Γραμματέας Διοίκησης, Ιατρικός Επισκέπτης, Ειδικότερα ζητείται:• Πωλητής - Επιστημονικός συνεργάτης για κλινικές εφαρμογές laser (Κωδ. Θέσης: SL30)• Πωλητής εξειδικευμένων χειρουργικών εργαλείων (ανοιχτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής) (Κωδ. Θέσης: SX30)• Γραμματέας με γνώσεις Εμπορικής Διαχείρισης (Κωδ. Θέσης: ES20)ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:Α) Για τις θέσεις με κωδικούς SL30 και SX30• Απόλυτα συναφή προϋπηρεσία, τουλάχιστον δύο ετών, με κλινική εμπειρία στις εφαρμογές laser στις  ειδικότητες χειρουργικής, αγγειοχειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής, καθώς και των μεθόδων ανοιχτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αντίστοιχα.• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών• Καλή γνώση MS OFFICE• Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και χειρισμού δύσκολων θεμάτων.• Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα συνεργατικότητας.• Άδεια οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου. Β) Για τη θέσεις με κωδικό ES20• Απόλυτα συναφή προϋπηρεσία, τουλάχιστον δύο ετών • Αριστη γνώση Αγγλικών• Αριστη γνώση MS OFFICE• Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και χειρισμού δύσκολων θεμάτων.• Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα συνεργατικότητας.θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, η κατοχή Πτυχίο Ελληνικού ή Ξένου ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι συστάσεις προηγούμενων εργοδοτών.Παρέχονται  ικανοποιητικές αποδοχές, αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό, με αναφορά στον ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ενδιαφέροντος σας, στο  e-mail: [email protected] ή στο fax: 210-2434070.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 30/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΙΑΤΡΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Δημοσίευση: 31/12/2019
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ ΑΕ που βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού 202 & Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, στα πλαίσια της ανάπτυξής του και των αναγκών στελέχωσης του ιατρικού προσωπικού, αvαζητεί Iατρούς που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εφημεριών, με ειδικότητες Πνευμονολόγος ΚαρδιολόγοςΓενικός ΙατρόςΠαθολόγος Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας την Επιστημονική Διεύθυνση στο 214 100 6012 ή/και αποστέλλοντας το βιογραφικό σας επιλέγοντας Αίτηση με τον κωδικό: Ιατρός Εφημερίας 

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 30/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Δημοσίευση: 31/12/2019
Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Θησέας που βρίσκεται στην λεωφόρο Συγγρού 202 στην Καλλιθέα αναζητά Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ για ΑΜΕΣΗ πρόσληψηΧαρακτηριστικά υποψηφίων: Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ή Πιστοποίηση για τους υποψήφιους αποφοίτους των ΙΕΚ Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές τους υποχρεώσειςΠροσφέρονται : Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση Προοπτικές εξέλιξης Ιδιωτική ασφάλιση μετά τον 1ο μήνα εργασίας Αποδοχές υψηλότερες της συλλογικής σύμβασης

Απασχόληση: Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 30/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος

Στέλεχος Πωλήσεων Υπηρεσιών Υγείας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας

Δημοσίευση: 31/12/2019
Στέλεχος Πωλήσεων Υπηρεσιών Υγείας Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας.  Κύριες αρμοδιότητες  Η παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου Αποκατάστασης σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους ασθενείς και Ιατρούς και λοιπούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εξυπηρέτηση, ανάπτυξή και διατήρηση και του υφιστάμενου δικτύου συνεργατών.   Απαραίτητα θεωρούνται: Επικοινωνιακές Δεξιότητες Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  Αριστη γνώση Η/Υ Σχετική εμπειρία σε θέση πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 30/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Βόρειο Αιγαίο - Περιοχή: Σάμος
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Σάμος Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Νότιο Αιγαίο - Περιοχή: Μύκονος
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Μύκονος Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Θεσσαλονίκη Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Κρήτη - Περιοχή: Ηράκλειο
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Ηράκλειο Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Δυτική Ελλάδα - Περιοχή: Πάτρα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Πάτρα Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Θεσσαλία - Περιοχή: Λάρισα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Λάρισα Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Βόρειο Αιγαίο - Περιοχή: Μυτιλήνη
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Μυτιλήνη Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Νότιο Αιγαίο - Περιοχή: Ρόδος
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Ρόδος Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Ιόνια Νησιά - Περιοχή: Κέρκυρα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Κέρκυρα Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη - Περιοχή: Καβάλα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Καβάλα Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Βόρειο Αιγαίο - Περιοχή: Σάμος
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Σάμος Πλήρης Απασχόληση

Krankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d) - Νοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-Νοσηλευτής

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland sucht ab sofortΝοσοκόμα-Νοσοκόμος / Νοσηλεύτρια-ΝοσηλευτήςKrankenschwestern / Krankenpfleger (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege von älteren Menschen als Altenpfleger oder Altenpflegerin in einem unserer Seniorenheime Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Νότιο Αιγαίο - Περιοχή: Μύκονος
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Μύκονος Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Θεσσαλονίκη Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Κρήτη - Περιοχή: Ηράκλειο
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Ηράκλειο Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Δυτική Ελλάδα - Περιοχή: Πάτρα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Πάτρα Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Θεσσαλία - Περιοχή: Λάρισα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Λάρισα Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Βόρειο Αιγαίο - Περιοχή: Μυτιλήνη
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Μυτιλήνη Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Νότιο Αιγαίο - Περιοχή: Ρόδος
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Ρόδος Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Ιόνια Νησιά - Περιοχή: Κέρκυρα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Κέρκυρα Πλήρης Απασχόληση

Pflegehelfer (m/w/d) - Βοηθός Νοσοκόμας / Νοσοκόμου

Δημοσίευση: 27/12/2019
Die MÜNCHENSTIFT in München, Deutschland suchtΒοηθός Νοσοκόμας / ΝοσοκόμουPflegehelfer (m/w/d)Was Ihre Aufgaben sind: Pflege und Betreuung von älteren Menschen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη - Περιοχή: Καβάλα
Λήξη αγγελίας: 26/1/2020

Αίτηση
Καβάλα Πλήρης Απασχόληση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Δημοσίευση: 26/12/2019
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Thessaloniki
Υπεύθυνος: Κα ΚΑΜΠΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2164006445
Λήξη αγγελίας: 25/1/2020

Αίτηση
Thessaloniki Πλήρης Απασχόληση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Δημοσίευση: 26/12/2019
ΖητείταιΆντρας νοσηλευτήςαπό το ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής του Δρ. Ζήση Μπουκουβάλα Προφίλ υποψηφίου:Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματοςΑποδεδειγμένη προϋπηρεσία 1 ετών σε αντίστοιχη θέσηΆριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: Κα ΚΑΜΠΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2164006445
Λήξη αγγελίας: 25/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Χημικό – Trainer Φαρμακείου

Δημοσίευση: 24/12/2019
Η INGROUP αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο των προϊόντων φαρμακείου: Χημικό – Trainer Φαρμακείου Ο Ρόλος:Ο/η νέος συνεργάτης θα αναλάβει συγκεκριμένο πελατολόγιο φαρμακείων εντός κα εκτός Αττικής με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των φαρμακοποιών και λοιπού προσωπικού του φαρμακείου για τα προϊόντα (Φαρμακευτικά σκευάσματα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας κ.α.) της εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στα συγκεκριμένα σημεία.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΙΕΚ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: Τ Μασούρη
Τηλέφωνο: 2108210555
Λήξη αγγελίας: 23/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΙΑΤΡΟΙ

Δημοσίευση: 23/12/2019
ΙΑΤΡΟΙ

Απασχόληση: Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Athina
Υπεύθυνος: Κα ΚΑΜΠΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2164006445
Λήξη αγγελίας: 22/1/2020

Αίτηση
Athina Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος

Πωλητής Φαρμακείου-Ιατρικός Επισκέπτης

Δημοσίευση: 20/12/2019
Η HOLISTIC MED EE είναι μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα προϊόντων υγείας φαρμακείου. Η ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό και στην δέσμευσή της στον ανθρώπινο παράγοντα. Στα πλαίσια ανάπτυξής της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:Πωλητής Φαρμακείου-Ιατρικός Επισκέπτης - Με έδρα την Αθήνα Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα εξής: Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων φαρμακείου.  Ικανότητα επικοινωνίας με ευγένεια και ενθουσιασμό  Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικό πνεύμα. Εργατικότητα και συνέπεια Ικανότητα συνεργασίας και επίτευξης στόχων Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ  Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ Δίπλωμα οδήγησης Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσειςΗ εταιρία προσφέρει: Μισθός ανάλογος των προσόντων Βonus αναλόγως απόδοσης Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και tablet Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά Συνεχής εκπαίδευση στο αντικείμενο Άριστο περιβάλλον εργασίαςΟι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, που τα προσόντα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας ``Αίτηση`` ή στο Φαξ: 210-5789985  www.holisticmed.gr     

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 19/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

SENIOR MARKET DEVELOPMENT SPECIALIST

Δημοσίευση: 20/12/2019
Description Careers that Change LivesBring your talents to an industry leader in medical technology and healthcare solutions – we’re a market leader and growing every day. This is a great opportunity for an experienced sales professional from medical device market to gain greater independence in their work and join truly dedicated global team.You will be empowered to shape your own career. We support your growth with the training, mentorship, and guidance you need to own your future success. Together, we can transform healthcare. MAIN PURPOSE OF JOB The Market Developer is responsible for developing, directing and executing local market development activities. In close collaboration with the Medical Affairs team the Market Developer will create and implement programs to help raise awareness and increase the adoption of the Surgical Instrumentation product portfolio. The Market Developer is responsible to provide a full in-country market development service to support the sales strategy working in close collaboration with the PAA Director, Medical Affairs, Healthcare economics and country and European Marketing Team. MAIN JOB DUTIES/RESPONSIBILITIES Identify key areas of focus in the SI continuum through market research in collaboration with key internal and external stakeholders. Work together with Medical Affairs, Health Care Economics and Market Development (Patient Access and Acceleration) team members to provide country market access plans for all SI growth drivers. Increase awareness to solutions for patient conditions through focus groups and congress activities and by helping to deploy available educational and healthcare economics programs. Collaborate with the Health Economics and Reimbursement teams to understand current landscape and trends in national healthcare system (public and private insurances). Distribute available solution related health economic models to the sales and marketing team and well as to external Healthcare stakeholders. Create awareness concerning existing clinical evidence. In collaboration with Medical Affairs identify clinical evidence gaps. Partner with patient advocacy groups. Develop, update, and execute strategic market development plans. Develop strategies and tactics to build awareness and adoption of the therapy by physicians, patients, third party payers, and hospitals. Work with Health Economics, Clinical and Medical Affairs and Marketing colleagues to develop and launch clinical and healthcare economic evidence dissemination tools, information material and procedural guides to drive adoption of the SI portfolio. Working with sales training and country/Distributor sales teams to achieve required clinical and procedural knowledge levels & evidence based selling capability of the sales force. Understand procedural trends in the marketplace and provide market and competitive updates to sales teams and European marketing.Qualifications Must Haves  Bachelors Degree required. ​ MBA preferred.​ Clinical experience is a preference Medical/scientific background (MD, PharmD, Nursing degree) 5+ Years of sales and market development experience within medical devices/healthcare or Pharmaceutical Industry. Demonstrated ability to lead and work effectively in a matrix organization. Demonstrated ability to apply marketing experience and business knowledge to drive achievement of business goals. Excellent IT skills, including all Microsoft packages and proficiency in using modern multi-media tools, sales systems and daily usage of CRM systems. Fluency in English, both verbal and written is essential.Skills & Competencies  Team player Working knowledge of  patient pathways, reimbursement and healthcare economics systems. Capability to build relationships and, lead conversations with scientific societies, Key thought leaders and advisory boards Skilled in project management Recognize the importance of building and maintaining strong interpersonal relationships Be a self-starter, have strong time management and planning skills, and have demonstrated success in working independently Demonstrated excellence in influence management, communication and presentation capabilities Ability to coordinate/participate in numerous tasks/projects in a fast-paced environment in an organized manner while meeting deadlines Strong work ethic in accomplishing objectives of the position; possesses a self-motivated and self-directed initiative. Your AnswerIs this the position you were waiting for? Then please apply directly via the apply button!About MedtronicTogether, we can change healthcare worldwide. At Medtronic, we push the limits of  what technology, therapies and services can do to help alleviate pain, restore health and extend life.We challenge ourselves and each other to make tomorrow better than yesterday. It is what makes this an exciting and rewarding place to be.We want to accelerate and advance our ability to create meaningful innovations - but we will only succeed with the right people on our team.Let’s work together to address universal healthcare needs and improve patients’ lives.Help us shape thefuture.Founded in 1949 as a medical repair company, were now among the worlds largest medical technology, services and solutions companies, employing more than 89,000 people worldwide, serving physicians, hospitals and patients in over 155 countries..Whatever your specialty or ambitions, you can make a difference at Medtronic - both in the lives of others and your career. Join us in our commitment to take healthcare Further, Together.Primary Location: EMEA-Greece-AtticaJob: Sales Rep, GeneralSchedule: Full-TimeShift: Day JobEmployee Status: RegularJob Type: StandardJob Level: Professional

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 19/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Associate Medical Director (Neurology)

Δημοσίευση: 20/12/2019
PPD is a leading global contract research organization providing comprehensive, integrated drug development, laboratory and lifecycle management services. Our clients and partners include pharmaceutical, biotechnology, medical device, academic and government organizations. With offices in 48 countries and more than 21,000 professionals worldwide, PPD applies innovative technologies, therapeutic expertise and a firm commitment to quality to help clients and partners bend the cost and time curve of drug development and optimize value in delivering life-changing therapies to improve health. The primary responsibilities of this position include medical oversight of clinical trials and medical management of Serious Adverse Events (SAEs) to ensure company Standard Operating Procedures, sponsor directives, and regulatory requirements are followed.  Other responsibilities include medical review of clinical data and study reports, attending and presenting at investigator and sponsor meetings, providing medical consultation to sponsors and project team members for clinical trial activities including timeframe business development through marketing application. Education and Experience:  MD degree with specialty in Neurology Knowledge, Skills and Abilities:  Medical practice and experience in treating patients independently.  Experience in clinical trials would be an advantage.  Strong medical knowledge in neurology, neurosciences and general medicine field. Strong analytical skills. Excellent oral and written communication skills. Excellent interpersonal and team building skills. Excellent negotiating skills. Ability to work independently, analyze and work with attention to detail, process and prioritize sensitive complex information, and problem solve. Ability to exercise creativity and judgment.  Very good knowledge and experience in working with software programs and computer skills.  Overall knowledge of the drug development process, clinical trial conduct and drug safety.  Understanding of guidelines of international regulatory agencies for clinical trial conduct, adverse event reporting for serious/unexpected events and safety oversight.  Working knowledge and understanding of biostatistics, data management, and clinical operations procedures.   Excellent oral and written command of English.PPD is equal opportunity employer. How to apply? Please submit your CV in English.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 19/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΤΗΛΕΦΩΤΗΤΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ

Δημοσίευση: 19/12/2019
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ

Απασχόληση: Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος
Σπουδές: Λύκειο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Athina
Υπεύθυνος: Κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2164006444
Λήξη αγγελίας: 18/1/2020

Αίτηση
Athina Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος

Υπεύθυνος Πωλήσεων Οδοντιατρικών Ειδών

Δημοσίευση: 19/12/2019
Υπεύθυνος Πωλήσεων Οδοντιατρικών Ειδών Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της,  ελληνική εταιρεία εισαγωγής και πώλησης οδοντιατρικών υλικών και μηχανημάτων, αναζητά έναν/μια Υπεύθυνο/-η Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης Οδοντιατρικών Ειδών για την Αθήνα. Καθήκοντα:Ο/Η υπεύθυνος/-η της θέσης θα αναλάβει επισκέψεις σε ιατρεία με σκοπό την παρουσίαση των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος/-η για: Τις επισκέψεις σε Ιατρεία και Ιατρούς Τη συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια, εντός και εκτός Αθηνών Την υποστήριξη σε ψηφιακά μέσα και το λανσάρισμα νέων προϊόντων Προϋποθέσεις: Τριτοβάθμια εκπαίδευση με επιθυμητό πτυχίο Οδοντοτεχνικής/ Οδοντικής Τεχνολογίας Προϋπηρεσία ως ιατρικός επισκέπτης ή υπάλληλος πωλήσεων οδοντιατρικού εξοπλισμού Άριστη γνώση Αγγλικών Καλή χρήση Η/Υ Καλός χειρισμός ψηφιακών μέσων Άνεση στην επικοινωνία και δυναμικός χαρακτήρας Φιλοδοξία και ΣτοχοπροσήλωσηΑποδοχές: Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών Εταιρικό Κινητό Τηλέφωνο Έξοδα μετακίνησης και φθοράς αυτοκινήτου Bonus επίτευξης στόχων Σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 18/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

Sales and Clinical Representative Electrophysiology

Δημοσίευση: 19/12/2019
Careers that Change Lives Are you a sales person with a proven history of success? Do you enjoy a challenge?If you like this, why not consider working for Medtronic as a Sales and Clinical Representative EP!  We are currently looking for a Sales and Clinical Representative EP ,who will be responsible for developing a deep understanding of Medtronic AFS products as well as related basic technical support.Medtronic is working to improve how healthcare addresses the needs of more people, in more ways and in more places around the world. As one company, we can accelerate and advance our ability to create meaningful innovations - but we will only succeed with the right people on our team. This is the ideal opportunity to join us, and be part of our commitment to the health of others.For this role you need to be located in Athens, Greece.A Day in the LifeWe are currently searching for an individual to join our business unit holding the position of Sales and Clinical Representative EP located in Athens, Greece.Reporting to the Sales Manager, AFS, the successful candidate will be responsible for developing a deep understanding of Medtronic AFS products and the Greek market to fully support the growth plan of the local AFS business.He/she will establish and reinforce a company culture defined by commitment to customers, quality, performance, results, collaboration and accountability.Key responsibilities/ Job Description: Assist customers during clinical ablation procedures with AF Solutions technologies. Support sales plan execution to achieve and exceed sales targets. Gather market intelligence, customer needs and requirements, whether requested or just observations and communicate to the respective AF Solutions personnel in a timely and meaningful manner. Support new product introduction from planning to contracting and customer education. Manage assigned projects within expected timeline and quality. Participate at KOL events, local & international congresses. Assist the AFS Sales Manager in the development of strategies and tactics to develop a meaningful, long term and sustainable business.Demonstrated success in developing relationships with colleagues, customers and industry KOLsYour AnswerIs this the position you were waiting for? Then please apply directly via the apply button!About MedtronicTogether, we can change healthcare worldwide. At Medtronic, we push the limits of  what technology, therapies and services can do to help alleviate pain, restore health and extend life.We challenge ourselves and each other to make tomorrow better than yesterday. It is what makes this an exciting and rewarding place to be.We want to accelerate and advance our ability to create meaningful innovations - but we will only succeed with the right people on our team.Whatever your specialty or ambitions, you can make a difference at Medtronic - both in the lives of others and your career. Join us in our commitment to take healthcare Further, Together.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 18/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Application Specialist

Δημοσίευση: 19/12/2019
Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. με δραστηριότητα στην προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων/ αναλωσίμων ζητά για πρόσληψη άτομα για τις θέσεις Application Specialist για το γραφείο της Αθήνας και Θεσαλλονίκης Βασικές Αρμοδιότητες:Παρουσίαση, επίδειξη και εκπαίδευση σε εξιδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης σε σχετικό αντικείμενο με τον τομέα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή/και σε άλλους συναφείς κλάδους. Επικοινωνιακές δεξιότητες. Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις σε ιατρικό εξοπλισμό. Απολαβές και ωφελήματα: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και εμπειρίας. Εταιρικό αυτοκίνητο. Πρόσθετη ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και παρέχει την ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη. Εργασία σε μία δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά.Αιτήσεις:Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας Αίτηση.Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού και απόλυτης εχεμύθειας.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 18/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Product Specialists

Δημοσίευση: 19/12/2019
Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. με δραστηριότητα στην προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων/ αναλωσίμων ζητά για πρόσληψη άτομα για τις θέσεις Product Specialists για το γραφείο της Αθήνας. Βασικές Αρμοδιότητες:Προώθηση και ανάπτυξη και παρουσίαση εξιδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παρακολούθηση διαγωνισμών για τα συγκεκριμένα προϊόντα καθώς επίσης και των συμβάσεων των πελατών.Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης σε σχετικό αντικείμενο με τον τομέα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή/και σε άλλους συναφείς κλάδους. Επικοινωνιακές δεξιότητες. Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνων σε παρόμοια θέση. Θα εκτιμηθεί εξειδικευμένη γνώση σε εξοπλισμό και αναλώσιμα του ιατρικού κλάδου. Απολαβές και ωφελήματα: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και εμπειρίας. Εταιρικό αυτοκίνητο. Πρόσθετη ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και παρέχει την ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη. Εργασία σε μία δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά.Αιτήσεις:Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας Αίτηση.Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού και απόλυτης εχεμύθειας.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 18/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

MEDICAL CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

Δημοσίευση: 19/12/2019
MedNet GREECE S.A., a member of Munich Re, is a managed care service provider dedicated to serving the needs of all stakeholders in healthcare, including patients, medical providers and insurers. Our goal is always to ensure better healthcare outcomes within the parameters of optimized healthcare costs.With more than 20 years of experience in the market as well as the knowledge, resources, backing and stability of a globally leading reinsurer, MedNet GREECE S.A. is ideally positioned to support insurers in mastering tomorrow’s healthcare challenges. As a member of Munich Re, MedNet GREECE S.A. has access to international services and know-how as well as a resource pool of more than 5000 experts at 26 locations worldwide.Responsibilities Promptly answers, screens, and processes medical service requests and telephone inquiries with strict adherence to confidentiality agreements and policies and procedures. Explain medications, lab results or physicians instructions to patients. Provides information on insurance programs, policies, and procedures. Answer, research and resolve inbound calls from members, providers, and other external customers. Keep records of customer interactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken. Ensure that organization standards pertaining to telephone quality are achieved and maintained in compliance with established goals.Reported toCustomer Service Manager Education – Knowledge Degree in Medicine. Excellent written and spoken English. Romanian language knowledge will be an asset. Excellent IT skills in MS office. Experience in call centre will be an asset.Skills – Competencies Willingness to work on shifts. Very high reliability, used to work under high professional quality standards. Autonomous and self-responsible working attitude. Ability to handle confidential and sensitive information. Ability to communicate effectively on the telephone. Strong consulting and problem solving skills, ability to think from the client’s perspective and to achieve results. Excellent interpersonal, organizational, and customer service skills are essential.Salary & BenefitsThe company offers a highly competitive remuneration package + bonuses, social security, private medical insurance and continuous training within a stimulating and growing working environment. C.Vs to be sent by clicking on Apply Button.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΑΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 18/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Ιατρικός Επισκέπτης

Δημοσίευση: 18/12/2019
Η εταιρεία alfacare, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρικό Επισκέπτη-Πωλητή φαρμακείων για την περιοχή της ΘεσσαλονίκηςΑπαραίτητα ΠροσόνταΠροφίλ υποψηφίου Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε οργανωμένο τμήμα ιατρικής ενημέρωσης σε ειδικότητες ορθοπεδικών, νευρολόγων, παιδιάτρων και πνευμονολόγων. Ικανότητα πώλησης σε Φαρμακεία Δυναμική προσωπικότητα Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευγένεια & προσήλωση σε στόχους Καλή γνώση Αγγλικών Εξοικείωση και πολύ καλή χρήση Η/Υ Δίπλωμα Οδήγησης Οργανωτικότητα ,επαγγελματισμός ,συνέπεια Δυνατότητα ταξιδιώνΒασικά Καθήκοντα Καθημερινή επίσκεψη   σε  γιατρούς και φαρμακεία Ανάπτυξη πελατολογίου με βιώσιμες και κερδοφόρες συνεργασίες Επίτευξη ατομικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων Παροχές εταιρείας Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός,bonus) Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο,TabletΒιογραφικά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη - Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Λήξη αγγελίας: 17/1/2020

Αίτηση
Θεσσαλονίκη Πλήρης Απασχόληση

Ιατρικός Επισκέπτης

Δημοσίευση: 18/12/2019
Η εταιρεία alfacare, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρικό Επισκέπτη-Πωλητή φαρμακείων για την περιοχή της ΑθήναςΑπαραίτητα ΠροσόνταΠροφίλ υποψηφίου Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε οργανωμένο τμήμα ιατρικής ενημέρωσης σε ειδικότητες ορθοπεδικών, νευρολόγων, παιδιάτρων και πνευμονολόγων. Ικανότητα πώλησης σε Φαρμακεία Δυναμική προσωπικότητα Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευγένεια & προσήλωση σε στόχους Καλή γνώση Αγγλικών Εξοικείωση και πολύ καλή χρήση Η/Υ Δίπλωμα Οδήγησης Οργανωτικότητα ,επαγγελματισμός ,συνέπεια Δυνατότητα ταξιδιώνΒασικά Καθήκοντα Καθημερινή επίσκεψη   σε  γιατρούς και φαρμακεία Ανάπτυξη πελατολογίου με βιώσιμες και κερδοφόρες συνεργασίες Επίτευξη ατομικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων Παροχές εταιρείας Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός,bonus) Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο,TabletΒιογραφικά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 17/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Υπάλληλος Γραφείου

Δημοσίευση: 17/12/2019
H DELTA MEDI-SERV αναζητά για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων:Υπάλληλο Προγραμματισμού ΕργασιώνΚαθήκοντα Επικοινωνία με πελάτες Καταχώρηση κλήσεων στο σύστημα Προγραμματισμός εργασιών τεχνικών πεδίου σε ετήσια βάσηΑπαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ανωτάτης/-έρας σχολής με τεχνολογική κατεύθυνση Άριστη γνώση της Αγγλικής Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (Για τους άνδρες υποψηφίους) Επιθυμητή μικρή προϋπηρεσία Παρέχονται Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο Ευκαιρίες εξέλιξης

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 16/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

Εργοθεραπεύτρια/ της

Δημοσίευση: 17/12/2019
Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. ενδιαφέρεται να προσλάβει Εργοθεραπεύτρια/τη με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για πενθήμερη πρωινή εργασία, για το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση. Θα συνεκτιμηθεί η σχετική προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή.Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά επιλέγοντας Αίτηση.

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Λήξη αγγελίας: 16/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Δημοσίευση: 17/12/2019
Τα ιατρεία Πλαστικής Χειρουργικής ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Δρ. Ζήση Μπουκουβάλα αναζητούν για συνεργασία                                                                     ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΗ αισθητικός είναι υπεύθυνη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοσμητικής ιατρικής.Αν θέλετε να εργαστείτε στον χώρο της κοσμητικής ιατρικής δίπλα σε καταξιωμένους πλαστικούς χειρουργούς και δερματολόγους περιμένουμε το βιογραφικό σας.Αρμοδιότητες: Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοσμητικής ιατρικής Αναγνώριση αναγκών των ασθενών-πελατών με ανθρωποκεντρική αντίληψη και οπτική Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τον πελάτη

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: Αδιάφορο
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: Κα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 216 4006483
Λήξη αγγελίας: 16/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Δημοσίευση: 17/12/2019
NΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

Απασχόληση: Πλήρης Απασχόληση
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: Κα ΜΑΝΩΛΗ
Τηλέφωνο: 2164006481
Λήξη αγγελίας: 16/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Πλήρης Απασχόληση

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

Δημοσίευση: 17/12/2019
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

Απασχόληση: Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Athina
Υπεύθυνος: Κα ΜΑΝΩΛΗ
Τηλέφωνο: 2164006481
Λήξη αγγελίας: 16/1/2020

Αίτηση
Athina Πλήρως/Μερικώς Απασχολούμενος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Δημοσίευση: 14/12/2019
Ζητείται Nοσηλευτής-Nοσηλεύτριααπό το ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής του Δρ. Ζήση Μπουκουβάλα Προφίλ υποψηφίου:Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματοςΑποδεδειγμένη προϋπηρεσία 1 ετών σε αντίστοιχη θέσηΆριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών

Απασχόληση: Αδιάφορο
Σπουδές: ΤΕΙ
Νομός: Αττική-Αθήνα - Περιοχή: Αθήνα
Υπεύθυνος: Κα ΚΑΜΠΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2164006445
Λήξη αγγελίας: 13/1/2020

Αίτηση
Αθήνα Αδιάφορο
Προβολή
Menu

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων

Σήμερα στο iatronet.gr

2.215 νέες λοιμώξεις από κορωνοϊό - 32 ακόμη θάνατοι2.215 νέες λοιμώξεις από κορωνοϊό - 32 ακόμη θάνατοι

Από τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, 1.057 εντοπίζονται στην Αττική, 247 στη Θεσσαλονίκη και 107 στην Αχαΐα.... Περισσότερα »

"Αγία Όλγα": Παραίτηση διευθυντή με σοβαρές καταγγελίες"Αγία Όλγα": Παραίτηση διευθυντή με σοβαρές καταγγελίες

Κάνει λόγο για συνύπαρξη στον ίδιο χώρο ασθενών με CoViD-19 και χωρίς CoViD. Απομακρύνθηκαν, απαντά η διοίκηση.... Περισσότερα »

ΙΦΕΤ: Γιατί κόλλησε ο διαγωνισμός με τα τεστ αντιγόνου;ΙΦΕΤ: Γιατί κόλλησε ο διαγωνισμός με τα τεστ αντιγόνου;

Οι συμπληγάδες των ενστάσεων και η καθυστέρηση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.... Περισσότερα »

Στρες στην εγκυμοσύνη: Πώς να το διαχειριστώ;Στρες στην εγκυμοσύνη: Πώς να το διαχειριστώ;

Η εγκυμοσύνη μπορεί να είναι μια περίοδος γεμάτη στρες, αλλά με τα κατάλληλα εφόδια, μπορείτε να το διαχειριστείτε.... Περισσότερα »

Η πρόληψη στον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι δώρο ζωής!Video - Η πρόληψη στον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι δώρο ζωής!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου 2021), ο Δρ Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Γαστρεντερολόγος- Ηπατολόγος, Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ μας ... Δείτε το video

Προβολή
© iatronet.gr 1999-2021  |  Website by Theratron | Ermis Silver Award 2006
europa.eu   digitalplan.gov.gr   ktpae.gr   espa.gr
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
close

Ακολουθήστε το κανάλι μας στο YouTube