Τη θεραπεία όγκων στη βάση του κρανίου, της κεφαλής και του τραχήλου με ποσοστό επιτυχίας 95% και άνω για τις περισσότερες διαγνώσεις, επιτυγχάνει ο νέος ακτινοχειρουργικός εξοπλισμός Leksell Gamma Knife Perfexion που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο 'Υγεία'.

Το Leksell Gamma Knife Perfexion με τις νέες τεχνικές σταθεροποίησης 'Extend' αποτελεί την τελευταία και πιο εξελιγμένη λύση για την αποφυγή χειρουργικής θεραπείας των περισσότερων νοσημάτων κεφαλής και τραχήλου. Το τελευταίας γενιάς Gamma Knife είναι εντελώς αυτοματοποιημένο και έχει την ικανότητα να θεραπεύει ασθενείς ακόμη και με πολλαπλές εγκεφαλικές μεταστάσεις, σε πολύ συντομότερους χρόνους σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο του 15ο Παγκόσμιου Συνεδρίου Leksell Gamma Knife, την Προεδρεία του οποίου έχει το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου 'γ-Knife' του 'Υγεία'.

'Η τεχνολογία Leksell Gamma Knife Perfexion αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πρόοδο στην ακτινοχειρουργική εγκεφάλου,' δήλωσε ο κ. Μάικλ Τόρρενς, Νευροχειρουργός και Διευθυντής του Τμήματος Gamma Knife στο Νοσοκομείο 'Υγεία'. 'Το σύστημα είναι μέχρι και 10 φορές ακριβέστερο και 100 φορές ασφαλέστερο από άλλες ανταγωνιστικές τεχνικές.

Δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση βλαβών που βρίσκονται καθ’ όλη την έκταση του εγκεφάλου με μία μόνο θεραπεία, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται απόλυτη ανακούφιση για τον ασθενή. Αυτό, φυσικά, οδηγεί σε σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής αρκετών ασθενών,' συμπλήρωσε ο κ.

Τόρρενς.

Η χειρουργική με Gamma Knife παρέχει εξαιρετική ακρίβεια, υψηλή αποτελεσματικότητα και παράγει αξιόλογα κλινικά αποτελέσματα. Οι ασθενείς ωφελούνται από τη γρήγορη, ανώδυνη θεραπεία, η οποία συχνά πραγματοποιείται, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για γενική αναισθησία ή ακόμα και για ανάρρωση.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 500.000 ασθενείς παγκοσμίως έχουν υποβληθεί σε επέμβαση με Gamma Knife. Στο 'Υγεία', έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα 1.100 θεραπείες με Gamma Knife.

Το νέο σύστημα συμπληρώνει τον Elekta Axesse, το νέο γραμμικό επιταχυντή του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του 'Υγεία'. Ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών παρέχει εξελιγμένη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική και ακτινοθεραπεία για περιπτώσεις παθήσεων της κεφαλής και του σώματος που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους.