Σε έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Pain’, ερευνητές αποκαλύπτουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι καρκινοπαθείς που συνεχίζουν το κάπνισμα παρά τη διάγνωση νιώθουν περισσότερο πόνο σε σχέση με τους μη καπνιστές. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι για μεγάλο εύρος ειδών καρκίνου και για καρκίνους σταδίου I έως IV, το κάπνισμα συνδεόταν με αυξημένη ένταση πόνου και αυξημένη επίπτωση του πόνου στην καθημερινότητα του ασθενούς.

Ερευνητές, με επικεφαλής τον Joseph W. Ditre, από το Texas A&M University, εξέτασαν 224 ασθενείς με διάφορα είδη καρκίνου. Οι εθελοντές ανέφεραν το επίπεδο πόνου, δυσφορίας, επίπτωσης στην καθημερινότητα, καθώς και δημογραφικά στοιχεία.

Οι καπνιστές ανέφεραν μεγαλύτερη ένταση στον πόνο και περισσότερη εμπλοκή του πόνου στην καθημερινότητά τους σε σχέση με τους πρώην καπνιστές ή όσους δεν κάπνιζαν. Στους μη καπνιστές παρατηρήθηκε ανάποδη σχέση μεταξύ πόνου και ετών διακοπής του καπνίσματος, υποδεικνύοντας ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τον πόνο με το πέρασμα του χρόνου.

Οι γιατροί θα πρέπει να προσπαθούν περισσότερο να βοηθούν τους καρκινοπαθείς να διακόπτουν το κάπνισμα μετά τη διάγνωση, δήλωσε η Lori Bastian, του Πανεπιστημίου Duke. Πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να κατανοηθούν οι μηχανισμοί που συνδέουν τη νικοτίνη με τον πόνο.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι η διακοπή του καπνίσματος θα βελτιώσει τη γενική ανταπόκριση στη θεραπεία και την ποιότητα ζωής.

Πηγές: ‘Pain’.