Κατάργηση κλινικών και δημιουργία τομέων (παθολογικός, χειρουργικός και δύο εργαστηριακοί), προτείνει ο καθηγητής κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων.

Ο κ. Λιαρόπουλος χαρακτηρίζει 'επικίνδυνα' τα μικρά και παλιά νοσοκομεία, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν χρήση.

Μιλώντας την Παρασκευή στην πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου για τις συγχωνεύσεις, ο υπουργός Υγείας κ.Ανδρέας Λοβέρδος έδωσε το στίγμα των αλλαγών και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

Προϋποθέσεις

1. Ο Υγειονομικός Χάρτης δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Για πρώτη φορά και μάλιστα με τον πλέον σύγχρονο, αξιόπιστο, διαφανή και προσβάσιμο τρόπο σε όλους αποτυπώνεται η πραγματικότητα και αναδεικνύονται οι κοινωνικές αναγκαιότητες για τη χάραξη της πολιτικής μας.


2. θα γίνει η μελέτη του κ. Λιαρόπουλου και της σχετικής επιτροπής. Θα ακολουθήσει εισήγηση της υπηρεσίας του υπουργείου, κοινωνικός διάλογος και τα πορίσματα του.

Αρχές σχεδιασμού

1.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πολιτών. Ο πολίτης θα πρέπει όπου βρίσκεται να απολαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. Τα νοσοκομεία οφείλουν να ικανοποιούν πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης τους.

Δεν γίνεται, έτσι, όμως σήμερα.
2. Η αρχή της ισότητας – ώστε όλοι όσοι απευθύνονται στο δημόσιο τομέα υγείας να λαμβάνουν τη φροντίδα που απαιτείται, η αρχή της ελεύθερης πρόσβασης των ασφαλισμένων, η αρχή της καλύτερης δυνατής παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Μορφές συγχωνεύσεων

1.

Κοινός διοικητής.
2. Κοινή διοίκηση.
3. Συγχώνευση μονάδων στο εσωτερικό των νοσοκομείων.
4. Συνεργασίες μεταξύ νοσοκομείων, με ανταλλαγή μονάδων και προσωπικού.
5. Μετατροπή μικρών νοσοκομείων σε μονάδες πλήρους εξειδίκευσης, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αποκατάστασης χρόνιων περιστατικών.

Σκοπός εγχειρήματος

Η χώρα μας δαπανά πολλά, πάρα πολλά, από το υστέρημά της για να προασπίσει, να προάγει και να αποκαταστήσει την υγεία του λαού της. Ωστόσο οι πολίτες δεν εισπράττουν το αντίστοιχο των πόρων που δαπανούμε.
Νέα κατανομή και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και των πόρων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση των ανισοτήτων και την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Ιδού ο σκοπός του παρόντος εγχειρήματος.

Σε μια περίοδο κρίσης που διέρχεται η χώρα, ο τομέας της υγείας οφείλει να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό στις ανάγκες των πολιτών. Σε μια περίοδο που δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή και έχει ιδιαίτερη αξία η κοινωνική αλληλεγγύη, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποτελεί το σημαντικότερο αποκούμπι για τους πολίτες.

Μέθοδος εργασίας

1. Σήμερα η έναρξη του διαλόγου και η κατάθεση των εισαγωγικών σκέψεων.
2. Ο διάλογος θα είναι τρίμηνος. Η πρώτη απόφαση θα ληφθεί την 1η Ιουλίου.

Ό, τι άλλο θα διακινηθεί, δεν θα έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τις αποφάσεις θα τις εκφράσουν μόνο ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Υγείας. Ουδείς άλλος.
3. Μετά την σημερινή διαδικασία, θα γίνουν συσκέψεις ανά περιφέρεια, περιοχή ή και νομούς της χώρας.

Η πρώτη, π.χ. θα γίνει την Μεγάλη Εβδομάδα και θα αφορά την Αθήνα. Από όλους τους ενδιαφερόμενους ή εμπλεκόμενους φορείς, θα κατατεθούν απόψεις. Απόψεις μπορούν να κατατεθούν και με υπομνήματα. Όλα τα ιδρύματα της χώρας καλούνται να συνεισφέρουν με τις σκέψεις και τις προτάσεις τους.
4.

Η ανά περιφέρεια, ή περιοχή, ή νομό της χώρας συζήτηση, θα εξειδικεύεται με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα συστηματοποιούνται ανά υγειονομική περιφέρεια.
5. Οι συστηματοποιημένες προτάσεις θα εκτίθενται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία θα ενημερώνεται για κάθε βήμα του διαλόγου.


6. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα κατατεθούν στον κοινωνικό διάλογο με την σημερινή σύνθεση και στη συνέχεια θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία θα λάβει και τις σχετικές αποφάσεις.

Δ.Κ