Νέα εμπλοκή με τους ασφαλισμένους του δημοσίου (ΟΠΑΔ) και τα νοσοκομεία, προκαλούν οι καθυστερήσεις εξόφλησης των οφειλών.

Η διοίκηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) ανακοίνωσε ότι τα μέλη του Συλλόγου σταματούν από την 1η Μαίου να χορηγούν φάρμακα με πίστωση στους ασφαλισμένους των Ταμείων ΟΠΑΔ, ΔΕΗ, ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ και ΟΤΕ.

Τα εν λόγω Ταμεία – αναφέρει – δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Προμηθευτές

Στο μεταξύ, οι προμηθευτές ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμου υλικού, αναστέλλουν τη χορήγηση υλικού στα νοσοκομεία, από τις 2 έως τις 4 Μαίου.

Το προεδρείο του Συλλόγου τους (ΣΕΠ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα νοσοκομεία έχουν εξοφλήσει μόνο το 31% επί του συνόλου των πωλήσεων του 2010, ποσό που αντιστοιχεί σε πωλήσεις 3,7 μηνών μόνο!

Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικό είναι ότι έως σήμερα έχει εξοφληθεί μόνο το αμελητέο ποσοστό του 6% για το πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011. Όσο για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν δοθεί στους προμηθευτές είναι απολύτως απαξιωμένα και καμία Τράπεζα δεν δέχεται την προεξόφλησή τους.

Δ.Κ