Η κατάθλιψη είναι συνήθης στους ηλικιωμένους που στη συνέχεια αναπτύσσουν τη νόσο Alzheimer, οδηγώντας σε εικασίες ότι μπορεί να αποτελεί πιθανή αιτία για άνοια που σχετίζεται με την ηλικία.

Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι αντί να είναι αιτία εξασθένησης της μνήμης, η κατάθλιψη σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί αρχικό σύμπτωμα άνοιας.

Όταν οι ερευνητές αξιολόγησαν 2.000 ηλικιωμένους για κατάθλιψη και τους παρακολούθησαν ανακάλυψαν στη συνέχεια ότι η κατάθλιψη συνόδευε νοητική εξασθένηση αλλά δεν ήταν απαραίτητα πρώτη.

Η ύπαρξη προβλημάτων μνήμης που δεν είναι αρκετά σοβαρά για να διαγνωστούν ως άνοια αλλά είναι πιο έντονα από τις αλλαγές που συνδέονται με το φυσιολογικό γήρας είναι γνωστή ως ελαφριά νοητική εξασθένηση. Πολλοί άνθρωποι με ελαφριά νοητική εξασθένηση εμφανίζουν άνοια αλλά ορισμένοι όχι.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι η ελαφριά νοητική εξασθένηση σε συνδυασμό με κατάθλιψη διπλασίαζε τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Ωστόσο, ο Jose A. Luchsinger, του Columbia University Medical Center, δήλωσε ότι η κατάθλιψη φαίνεται πως είναι σύμπτωμα που συνοδεύει την απώλεια μνήμης λόγω ηλικίας όπως η ελαφριά νοητική εξασθένηση, παρά χωριστός παράγοντας κινδύνου για αυτή.

Σημαίνει επίσης ότι η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως πιθανό πρώιμο σύμπτωμα νοητικής εξασθένησης λόγω ηλικίας.

Ο Luchsinger δήλωσε ότι όταν προβλήματα κατάθλιψης και μνήμης εμφανίζονται ταυτόχρονα στους ηλικιωμένους συχνά εικάζεται ότι τα προβλήματα μνήμης προκαλούνται από την κατάθλιψη. Πρόσθεσε ότι το σκεπτικό είναι ότι αντιμετωπίζοντας την κατάθλιψη τα προβλήματα μνήμης απομακρύνονται αλλά ενδεχομένως δεν είναι έτσι.

Δήλωσε ότι ηλικιωμένοι με κατάθλιψη που εμφανίζουν προβλήματα μνήμης θα πρέπει να αξιολογηθούν για ελαφριά νοητική εξασθένηση ή άλλα πρώιμα συμπτώματα άνοιας.

Η Gayatri Devi, από το Lenox Hill Hospital, στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι φαίνεται λογικό πως ηλικιωμένοι με αρχική απώλεια μνήμης θα είναι ενδεχομένως περισσότερο ευάλωτοι στην κατάθλιψη. Ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, πρόσθεσε.

Όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν είναι ακριβώς σωστό αλλά δεν κατανοούν τι συμβαίνει είναι φυσικό να αισθάνονται κατάθλιψη. Η Devi συμφωνεί ότι η κατάθλιψη και η απώλεια μνήμης σε ηλικιωμένους ασθενείς συχνά συγκεντρώνονται αντί να αξιολογούνται χωριστά.

Δήλωσε ότι η κατάθλιψη μπορεί να σχετίζεται με τη νοητική εξασθένηση ή να είναι εντελώς άσχετη. Από κλινική προσέγγιση είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξής. Αν ένας ασθενής την επισκεφτεί στην ηλικία των 70 ή 80 χωρίς ιστορικό κατάθλιψης και όχι σαφή αιτία για κατάθλιψη, όπως η απώλεια συζύγου ή παιδιού, θα σκεφτόταν τη νοητική απώλεια ως πιθανή αιτία και θα πραγματοποιούσε τις κατάλληλες εξετάσεις.

Η έρευνα δημοσιεύεται στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού ‘Archives of Neurology.’

Πηγές: ‘Archives of Neurology.’