Ο ΕΦΕΤ, έπειτα από έλεγχο, βάσει καταγγελίας, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με την εμπορική ονομασία 'ΑΒ Παριζάκι'.

Το προϊόν, συσκευασίας βάρους 330 γρμ., έφερε στοιχεία επί της επισήμανσης 'ανάλωση πριν από 05/06/2013', παράγεται δε και συσκευάζεται για την εταιρεία 'ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.'. Από την Εργαστηριακή Ανάλυση ανιχνεύτηκε DNA αλόγου (στο σύνολο του DNA ποσοστό <1% & >0,1%).

Σημειώνεται, ότι το ανωτέρω προϊόν έχει ήδη προληπτικά αποσυρθεί / ανακληθεί από 01 Μαΐου 2013 με πρωτοβουλία της εν λόγω εταιρείας.

Πηγές: ΕΦΕΤ.