Το πρόγραμμα παρέμβασης EPODE για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων, που εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια στη Γαλλία, θα ξεκινήσει εντός του 2008 και στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται να επηρεάσει 18.000 παιδιά και 220.000 πολίτες το πρώτο έτος υλοποίησης του.

Η μεθοδολογία EPODE εφαρμόζεται ήδη σήμερα σε 167 πόλεις στη Γαλλία, 8 στο Βέλγιο και 20 στην Ισπανία. Στην Ελλάδα θα διαρκέσει συνολικά τέσσερα χρόνια και θα υλοποιηθεί αρχικά σε πέντε Δήμους, εντός και εκτός Αττικής, ενώ μέχρι το 2012 θα έχει επεκταθεί σε 40 Ελληνικές πόλεις.

Το EPODE είναι μια πρωτοβουλία πολλών παραγόντων που εμπλέκει, με έναν πρωτοποριακό τρόπο, το Δημόσιο με τον Ιδιωτικό τομέα σε όλα τα επίπεδα για την ενεργητική αντιμετώπιση μιας σοβαρής πρόκλησης: της πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.

Το EPODE ακολουθεί τις διεθνείς συστάσεις, προτείνοντας την κινητοποίηση πολλών Φορέων για την προώθηση μίας υγιεινής διατροφής και φυσικής άσκησης, ώστε να προβλεφθεί η παιδική παχυσαρκία. Στόχος του είναι η εκπαίδευση των παιδιών έως 12 ετών, των οικογενειών τους, αλλά και όλου του πληθυσμού των επιλεγμένων πόλεων προς την ίδια κατεύθυνση, ώστε σταδιακά να αλλάξει και να βελτιωθεί ο τρόπος ζωής τους, ώστε να μειωθούν αντίστοιχα τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα συλλεχθούν στοιχεία και θα αναπτυχθούν νέες πρακτικές προσέγγισης και επίλυσης του προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας. Στο τελικό στάδιο, αυτά τα στοιχεία και οι πρακτικές θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Υγείας, και θα αποτελέσουν μια επιστημονική βάση δεδομένων όπου όλα τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση.

*Τον Εθνικό Συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος EPODE στην Ελλάδα έχει αναλάβει η εταιρία NOSTUS Communication & Events.

Εμπνευστής και Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου EPODE (EPODE European Network) είναι ο γαλλικός όμιλος PROTEINES.

Το πρόγραμμα EPODE ακολουθεί τη Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHO για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία (DPAS), η οποία έγινε αποδεκτή το 2004, από 193 χώρες μέλη του Οργανισμού. Η στρατηγική αυτή προτείνει την ενιαία κινητοποίηση όλων των Φορέων για την πρόληψη των μη μεταδιδόμενων ασθενειών, με σκοπό τη δραστική αλλαγή του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση του πληθυσμού προς την υιοθέτηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής.

Το πρόγραμμα EPODE ακολουθεί επίσης την προσέγγιση και μεθοδολογία των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύθηκαν το 2007, στο WHITE PAPER για τη Στρατηγική της Ευρώπης για τη Διατροφική, και τα θέματα υγείας που σχετίζονται με το Υπέρβαρο και την Παχυσαρκία.

Ιστοσελίδες του προγράμματος EPODE, Γαλλία: http://www.epode.fr/, Ισπανία: http://www.thaoweb.com/, Βέλγιο: http://www.viasano.be/ .