Τα αποτελέσματα νέας έρευνας υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ σοβαρών γεγονότων στη ζωή μιας γυναίκας, ψυχικού φορτίου και καρκίνου στο μαστό. Νέες γυναίκες που εκτίθενται σε σοβαρά γεγονότα περισσότερες από μια φορές, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε ομάδα κινδύνου για καρκίνο στο μαστό και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα, σύμφωνα με τον ερευνητή Dr.

Ronit Peled.

Ο Peled, από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion στο Beer Sheva, του Ισραήλ και οι συνεργάτες του, εξέτασαν 255 γυναίκες νεότερες των 45 ετών που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο στο μαστό και τις συνέκριναν με 367 υγιείς γυναίκες παρόμοιας ηλικίας.

Η ομάδα αξιολόγησε αλληλεπιδράσεις μεταξύ του καρκίνου στο μαστό και σοβαρών γεγονότων-όπως η απώλεια ενός γονέα, στενού συγγενούς ή συζύγου, το διαζύγιο των γονέων πριν από την ηλικία των 20 ετών-και λιγότερο σοβαρών γεγονότων, όπως ο χωρισμός από σύζυγο, η απώλεια της εργασίας, οικονομική κρίση ή σοβαρή ασθένεια στενού συγγενούς.

Έχοντας λάβει υπόψη άλλους παράγοντες που ενδεχομένως μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, η ανάλυση αποκάλυψε θετική σχέση μεταξύ της έκθεσης σε περισσότερα από ένα σοβαρά γεγονότα και του καρκίνου στο μαστό. Για αυτές τις γυναίκες, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου στο μαστό ήταν αυξημένος κατά 62%.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, δεν ήταν αρκετό να έχει εκτεθεί σε ένα σοβαρό γεγονός, αλλά να έχει εκτεθεί μια γυναίκα σε περισσότερα από ένα γεγονότα. Σε σύγκριση με υγιείς γυναίκες, γυναίκες με καρκίνο στο μαστό έδειξαν επίσης σημαντικά υψηλά σκορ κατάθλιψης και σημαντικά χαμηλά σκορ ευτυχίας και αισιοδοξίας.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν αρνητική σχέση μεταξύ ευτυχίας και αισιοδοξίας και καρκίνου. Γενικά αισθήματα ευτυχίας και αισιοδοξίας έδειξαν να προσφέρουν προστασία έναντι του καρκίνου στο μαστό, σημειώνει ο Peled, καταλήγοντας πως όσο πιο ευτυχισμένη και αισιόδοξη είναι κάποια γυναίκα για την πορεία της ζωής της τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο μαστό.