Της Σοφίας Νέτα

Ο καρκίνος αφορά όλες τις ηλικίες και συνιστά μία διαχρονική απειλή για τον παραγωγικό ιστό της κοινωνίας μας και τη βιωσιμότητα του κοινωνικού μας κράτους.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα έτη ζωής που χάνονται ετησίως λόγω του πρώιμου θανάτου και της αναπηρίας από τη νόσο υπολογίζονται στο 17% του συνολικού αριθμού των χαμένων ετών ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη χώρα μας, την τελευταία εικοσαετία παρουσιάζεται σταθερή αυξητική τάση στους θανάτους από καρκίνο, φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό εάν λάβουμε υπόψη μας, ότι οι δείκτες θνησιμότητας από καρκίνο ακολουθούν πτωτικές τάσεις στις περισσότερες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες από τα μέσα του 1980.

Τα παραπάνω επεσήμανε ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος, παρουσιάζοντας το Σχέδιο Δράσης και την Εθνική Αντικαρκινική Εκστρατεία στην εκδήλωση με θέμα ‘Η ΖΩΗ ΝΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ’.

Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι με συστηματική στρατηγική πρόληψης θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το 1/3 των καρκίνων, τόνισε ο υπουργός τονίζοντας πως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο είναι η ηχηρή απάντηση της κοινωνίας μας στον καρκίνο.

‘To Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελείται από 6 άξονες και 25 δράσεις.

Για την υλοποίησή του σε μία περίοδο τεσσάρων ετών, η ελληνική πολιτεία έχει προϋπολογίσει 108. εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση 79% από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 20% από το Τέταρτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περίπου 1% από συντονισμένες επενδύσεις από τον χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.


Με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που έχει ήδη αρχίσει:

Ενισχύουμε την έρευνα για τον καρκίνο στην Ελλάδα. Με την λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και την Επιτροπή Ογκολογίας.

Επενδύουμε συστηματικά στην πρόληψη, καθιερώνοντας την Εθνική Αντικαρκινική Εκστρατεία και προχωρώντας σε στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση του καπνίσματος, την ενημέρωση για την ισορροπημένη διατροφή και την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.

Δημιουργούμε νέες δομές και προγράμματα για την έγκαιρη διάγνωση, κυρίως με την ανάπτυξη ειδικών κέντρων για μαστογραφίες και ΠΑΠ τεστ σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και με την προμήθεια Κινητών Μονάδων Προσυμπτωματικού Ελέγχου, έτσι ώστε η πρακτική της έγκαιρης διάγνωσης να φτάσει και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της χώρας μας.

Ενισχύουμε αποφασιστικά τις δομές και τις υπηρεσίας φροντίδας για τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας με τη δημιουργία νέων ξενώνων φιλοξενίας, τον εκσυγχρονισμό των ιατρείων πόνου του ΕΣΥ,την ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και τη θεμελίωση δομών παρηγορητικής αγωγής για τους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου.

Τέλος, προχωράμε στην πιστοποίηση όλων των μονάδων που προσφέρουν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα οργανώνουμε τουλάχιστον 70.000 ανθρωποώρες κατάρτισης ετησίως για το υγειονομικό προσωπικό, ώστε να είναι διαρκώς ενημερωμένο για τις τελευταίες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου’.