Σχετικά με τα περιστατικά ύπαρξης μελαμίνης σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα προέλευσης Κίνας, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό τα εξής:

  • Η εισαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε εδάφη κρατών μελών της ΕΕ δεν επιτρέπεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας για τις εισαγωγές από χώρες έκτος ΕΕ, από τους μέχρι τώρα ελέγχους, προκύπτει ότι δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα από την Κίνα.
  • Με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που είναι αρμόδιος για τα βρεφικά γάλατα 1ης και 2ης βρεφικής ηλικίας, δεν έχει υπάρξει εκτελωνισμός ή γνωστοποίηση κυκλοφορίας στη Ελληνική αγορά τέτοιων προϊόντων.
  • Ο ΕΦΕΤ έχει αποστείλει έγγραφα τόσο προς τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ (19η Διεύθυνση) Τελωνιακών Διαδικασιών όσο και προς το Γενικό Χημείο του Κράτους (Διεύθυνση Τροφίμων) για ενημέρωση και την αποστολή στοιχείων όσον αφορά την ενδεχόμενη εισαγωγή από Κίνα σύνθετων τροφίμων που μπορεί να περιέχουν γάλα.
  • Ο ΕΦΕΤ διενήργησε στοχευμένους ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (Κινέζικα εστιατόρια) σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα όσο και σε καταστήματα λιανικής πώλησης Κινέζικων προϊόντων, όσον αφορά τον εντοπισμό των ανωτέρω προϊόντων. Όλοι οι έλεγχοι ήταν αρνητικοί, δεν βρέθηκαν δηλαδή γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα προέλευσης Κίνας.
  • Ο ΕΦΕΤ στα πλαίσια και της συνεργασίας του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το συγκεκριμένο θέμα. Αναμένεται δε να παραβρεθεί σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιείται στις 25/09/2008 στις Βρυξέλλες.
  • Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει ότι όλα τα τρόφιμα που διακινούνται στη χώρα υποχρεούνται να φέρουν επισήμανση στην ελληνική γλώσσα.

Πηγές: ΕΦΕΤ