Νέα έρευνα αποκαλύπτει μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση στα νεότερα φάρμακα κατά του καρκίνου, μεταξύ των διαφόρων κρατών της ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Ογκολογίας στη Στοκχόλμη.

Ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αυστρία και η Ελβετία έχουν την τάση να διαθέτουν γρήγορα τα νέα φάρμακα, σύμφωνα με τους ερευνητές, άλλες χώρες, όπως η Βρετανία και χώρες που μπήκαν πρόσφατα στην Ένωση τα φέρνουν τα διαθέτουν με καθυστέρηση.

Ο Dr Nils Wilking από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, συνέλεξε στοιχεία για τις πωλήσεις νεώτερων φαρμάκων, για κάθε κάτοικο 27 χωρών της Ένωσης, που δόθηκαν από συμβούλους της IMS Health. Ο στόχος της έρευνας ήταν η κυκλοφορία νεώτερων στοχευμένων φαρμάκων την προηγούμενη δεκαετία σε 27 χώρες.

Γενικά, η ομάδα του Wilking παρατήρησε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες, όσον αφορά την ταχύτητα και την υιοθέτηση νεώτερων αντικαρκινικών φαρμάκων και το επίπεδο χρήσης τους.

Από τις κύριες δυτικές χώρες, η Βρετανία έχει την τάση να διαθέτει με καθυστέρηση τα φάρμακα, με λίγες εξαιρέσεις. Συνολικά, η Αυστρία, η Ελβετία και η Γαλλία διαθέτουν τα νέα φάρμακα πιο γρήγορα. Η Γαλλία βρίσκεται σε ειδικά υψηλή θέση όσον αφορά την υιοθέτηση των περισσότερων νέων φαρμάκων.

Η Ισπανία είναι λίγο χαμηλότερα και πιο ‘αργή’ αλλά ήταν πρωτοπόρος στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το κόστος των νεώτερων φαρμάκων είναι μάλλον το κυριότερο εμπόδιο στην πρόσβαση, σύμφωνα με τον Dr. Wilking.

Σε κάποιο βαθμό, θα μπορούσε επίσης να έχει σχέση με την εισαγωγή πιο στοχευμένων φαρμάκων, που τείνουν να είναι πιο πολύπλοκο να κατανοηθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μικρότερες έρευνες να στηρίζουν την έγκρισή τους.

Η επίπτωση αυτής της διαφοράς στην υγεία των ευρωπαίων καρκινοπαθών είναι δύσκολο να προβλεφτεί με σιγουριά, σημειώνει ο Dr Wilking. Είναι πολύπλοκο ζήτημα, καθώς τα επιδημιολογικά στοιχεία έχουν μείνει πίσω. Χρειαζόμαστε πολύ καλύτερα επιδημιολογικά στοιχεία για να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της πρόσβασης στα φάρμακα και του αποτελέσματος.

H πρόσβαση στα φάρμακα δεν είναι ο μόνος παράγοντας που εμπλέκεται στη βελτίωση του αποτελέσματος για τον καρκίνο, πρόσθεσε. Οι ασθενείς χρειάζεται να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πιο καινοτόμες τεχνολογίες στην πρόληψη, αξιολόγηση, επέμβαση, ακτινοθεραπεία και φάρμακα.