Ετήσιο όφελος 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για τους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία προκύπτει από τις μειώσεις τιμών δύο φαρμάκων, που συμπεριλαμβάνονται στο νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με αριθμό 4/2008 που θα έχει ισχύ από 29/09/2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΑΝ δε συζήτησε καν, στο νέο ΔΤΦ, αιτήματα για αυξήσεις και ευθυγραμμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:

 • Μειώσεις των παρακάτω φαρμακευτικών σκευασμάτων:
  LUCENTIS INJ.SOL 10MG/ML BTx1VIAL 2,3MG/0,23ML (προστασία ασθενών από Νεοαγγειακή ηλιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας) με όφελος για τον καταναλωτή σε ετήσια βάση 2.500.000 € σε λιανική τιμή.
  SOMABION PD.SOL.INF 1AMPx3MG (Α.Ο. ορμόνη υποθαλάμου για την οξεία παγκρεατίτιδα) με αντίστοιχο όφελος 270.000 € σε λιανική τιμή.
 • 152 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Αν. σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 11/09/2008, βάσει της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-993/23/2/2007.

  Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 96 αφορούν σε αντίγραφα, οι 8 σε biosimilars (βιοτεχνολογικά), ενώ οι υπόλοιπες 48 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 14 αναφέρονται σε τελείως νέα φάρμακα – με νέες δραστικές ουσίες – που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά.

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικασίες που προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

  Οι τιμές όλων των ανωτέρω νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προσδιορίστηκαν από τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλοτέρων τιμών της Ε.Ε., εκ των οποίων δύο (2) από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον της Ελβετίας και μια (1) από τις 10 χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην Ε.Ε., στον οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.
 • Διαγραφές 15 φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. και
 • 7 μεταβολές που αφορούν μόνο αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας, και όχι τιμές.

  Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχος με αφορμή την έκδοση του νέου Δ.Τ.Φ. έκανε την ακόλουθη δήλωση: 'Στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών μας και της εναρμόνισης με την Κοινοτική Νομοθεσία εκδόθηκε σήμερα το νέο Δ.Τ. με 152 νέα φάρμακα και 2 σημαντικές μειώσεις φαρμάκων, μειώσεις που έρχονται να υποστηρίξουν την προσπάθεια του Υπ. Αν. για συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, εξοικονομώντας σε ετήσια βάση 2,7 εκ. € περίπου σε λιανικές τιμές'

  Περαιτέρω, ο κ. Υφυπουργός τόνισε ότι συνεχίζεται, με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς, η προσπάθεια στον ευαίσθητο τομέα των φαρμάκων, για τη συγκράτηση των τιμών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτά των λαϊκών στρωμάτων, αφού πρόκειται για τεράστιας σημασίας κοινωνικό αγαθό άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία του κοινωνικού συνόλου.

  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στο Δελτίο περιλαμβάνονται παράγωγα αίματος, φάρμακα για τη θεραπεία δυσκοιλιότητας σε ασθενείς που κάνουν χρήση οπιοειδών φαρμάκων, για τη θεραπεία διηθητικής καντιντίασης, οισοφαγικής καντιντίασης, για το σύνδρομο Lennox-Gastaut (επιληψία), χρόνιου πόνου σε ασθενείς με ενδοραχιαία αναλγησία, για τη θεραπεία συμπτωματικής αναιμίας που σχετίζεται με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, για τη σχιζοφρένεια και για καρκίνο του προστάτη

Tο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://www.gge.gr/37/index.asp