Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στο επεισόδιο των επιμολυσμένων με μελαμίνη τροφίμων Κινέζικης προέλευσης, κατέθεσε τα παρακάτω μέτρα :

1. Εντατικοί έλεγχοι στα σύνορα όλων των σύνθετων τροφίμων, Κινέζικης προέλευσης, που περιέχουν πάνω από 15% σκόνη γάλακτος.
2. Σποραδικοί έλεγχοι της αγοράς σε σύνθετα τρόφιμα, Κινέζικης προέλευσης που περιέχουν πάνω από 15% σκόνη γάλακτος.

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει τους ελέγχους σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καλούνται οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί όσον αφορά στην επισήμανση σύνθετων τροφίμων Κινέζικης προέλευση.

Πηγές: ΕΦΕΤ