Της Σοφίας Νέτα

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Ο.Η.Ε., όταν το ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας άνω των 65 ετών είναι μεγαλύτερο του 7%, η χώρα χαρακτηρίζεται γηρασμένη. Η χώρα μας, που γερνάει με ποσοστό, σήμερα, μεγαλύτερο του 17,1% και με προοπτικές για το άμεσο μέλλον, το 2020, να πλησιάζει το 24%, θεωρείται χώρα γηρασμένου πληθυσμού.

Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός από 0-14 ετών είναι 12,05%, που σημαίνει ότι όχι μόνο γερνάμε σαν χώρα, αλλά επίσης σταδιακά μειώνεται ο πληθυσμός.

Οι μηχανισμοί που βρίσκονται πίσω από αυτό το γεγονός είναι, φυσικά, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης (μέσου όρου ζωής), αλλά κυρίως η σημαντική πτώση της γεννητικότητας. Η δημογραφική γήρανση είναι ακόμα μεγαλύτερη στην ορεινή ύπαιθρο χώρα, λόγω των φαινομένων της εξωτερικής (αρχικά) και εσωτερικής μετανάστευσης (αστυφιλίας).

Τα φαινόμενα αυτά, σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές αλλαγές, όπως η έκρηξη του πυρήνα της οικογένειας, οι οικονομικές και εργασιακές πιέσεις και απορυθμίσεις, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αναγκών φροντίδας των ηλικιωμένων, αλλά και σε αυξημένες απαιτήσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι δημογραφικές και κοινωνικές ανάγκες των Ελλήνων ηλικιωμένων αναμένεται να ενταθούν μετά το έτος 2015 με την ‘άφιξη’ του κύματος των αυξημένων γεννήσεων της μεταπολεμικής γενιάς (‘baby boomers’).

Δυστυχώς, απέναντι σε όλα αυτά, η Ελληνική Πολιτεία εμφανίζεται εντελώς απροετοίμαστη, με σημαντική υστέρηση, ως ‘πτωχός συγγενής’ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημαντική θεωρεί η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία την έλλειψη Προπτυχιακής, αλλά και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης και Ειδικότητας στη Γηριατρική, όπως έχει εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέτρο που, σαφώς θα ωθούσε και την παραγωγή - επιμόρφωση κατάλληλων, εξειδικευμένων ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας και μέσα από αυτό την αναβάθμιση λειτουργίας των ιδρυμάτων.

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, από πολλά χρόνια εισηγήθηκε τη Γηριατρική σαν ειδικότητα της Ιατρικής. Δεν το πέτυχε, αλλά, συνεχίζει τις προσπάθειες για τη γνωμοδότηση από την ηγεσία του ΚΕΣΥ και τη νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα αναπτυγμένα κράτη και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αντιλαμβανόμενα τη σημασία του θέματος ανέπτυξαν δομές περίθαλψης, γηριατρικό νοσοκομείο, γηριατρικές κλινικές, κλινικές χρονίως πασχόντων, Κέντρα ημερήσιας νοσηλείας, ακόμη και υπηρεσίες για κατ’ οίκον νοσηλεία, προσπαθώντας να διατηρήσουν τον ηλικιωμένο στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Η προσπάθεια διατήρησης της καλής ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, έχει και ψυχολογικά ευνοϊκή αντανάκλαση. Αισθάνονται ότι η κοινωνία δεν τους παραμελεί.

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία με τη συνεργασία της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας ‘ΝΕΣΤΩΡ’ πλαισιωμένη αποκλειστικά από εθελοντές, προσφέρει στα γραφεία της, Κάνιγγος 23, στην Αθήνα, τηλ. 210 3811 62, 210 3811604, ενημέρωση για όποιον ενδιαφέρεται, ενώ επίσης λειτουργεί γραμμή SOS Τηλ.: 210 3303678 από τις 09:00-21:00.

Προωθεί την ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για τη νόσο ALZHEIMER, έχει αναπτύξει δύο Οικοτροφεία, Ειδικά ιατρεία, Ψυχολογικό Εργαστήριο, δύο Κέντρα Ημέρας, Κοινωνική Λέσχη και ένα Κέντρο Alzheimer για τη διάγνωση, βραχεία νοσηλεία και ρύθμιση φαρμάκων.

Επίσης, παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες, ενημερώνει, εκπαιδεύει φροντιστές ασθενών και καθοδηγεί όπου και όταν υπάρχει ανάγκη κοινωνικής και νομικής καθοδήγησης.