Τα αποτελέσματα μίας μεγάλης κλινικής μελέτης, για την πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, θα παρουσιαστούν σε Διεθνές Συμπόσιο, που πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Πρόκειται για τα δύο σκέλη της μελέτης ‘ONTARGET’, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 35.546 ασθενείς, από 730 επιστημονικά κέντρα 40 χωρών του κόσμου. Η ερευνητική ομάδα τη σχεδίασε προκειμένου να διερευνηθεί αν η τελμισαρτάνη, η ραμιπρίλη ή ο συνδυασμός τους μπορεί να προσφέρει προστασία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Οι επιστήμονες εστίασαν σε μία σειρά κρίσιμων παραγόντων, όπως η καρδιαγγειακή θνησιμότητα, το μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, τη νοσηλεία για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και το μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η μελέτη διήρκεσε έξι χρόνια και θεωρείται σταθμός στην ιστορία της ιατρικής έρευνας.