Της Σοφίας Νέτα

Όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ειδικότητας που αφορούν τόσο στο διαγνωστικό όσο και στον επεμβατικό τομέα, θα παρουσιασθούν στο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο που διοργανώνεται από την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, στις  22-25 Οκτωβρίου.

Στο συνέδριο συμμετέχουν ακτινολόγοι από όλα τα μέρη της Ελλάδος που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως επίσης και διακεκριμένοι ξένοι ακτινολόγοι από την Ευρώπη και την Αμερική.

Τα θέματα του συνεδρίου έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα με ιδιαίτερη επικέντρωση στις νεότατες εξελίξεις της ειδικότητας, τόνισε σε συνέντευξη τύπου για το Συνέδριο ο πρόεδρος της Εταιρείας καθηγητής Κυριάκος Στριγγάρης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο παρόν Συνέδριο στα διαγνωστικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν θεσπιστεί με βάση αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Η γνώση των εν λόγω πρωτοκόλλων και η πιστή τους εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή χρήση των ακτινολογικών μεθόδων και ειδικότερα των πλέον σύγχρονων εξ αυτών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Έλληνα ασθενή, αλλά ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή οικονομική διαχείριση των προσφερομένων τεχνολογιών.

Σε ότι αφορά στη θεματολογία του Συνεδρίου αυτή θα επικεντρωθεί κυρίως:

 • Στις εφαρμογές των νέων υπερσύγχρονων ταχύτατων πολυτομικών αξονικών τομογράφων που λαμβάνουν πλέον 256 τομές το δευτερόλεπτο και σαρώνουν ολόκληρο το σώμα σε χρόνους λίγων δευτερολέπτων. Οι υπερσύγχρονοι αυτοί πολυτομικοί τομογράφοι παρέχουν πλέον εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες σε όργανα, όπως η καρδιά, αναίμακτα, δίνοντας εξαιρετικά ασφαλείς πληροφορίες για την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων, των αγγείων του εγκεφάλου, των αγγείων της κοιλιάς ως και των αγγείων των άνω και κάτω άκρων.
  Η δυνατότητα που παρέχουν τα εν λόγω μηχανήματα για ανασύνθεση των εικόνων σε τρία επίπεδα παρέχει στους κλινικούς γιατρούς εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση.
 • Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην ψηφιακή μαστογραφία, η οποία λόγω της πολύ διακριτικής της ικανότητας δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης μικρών αρχομένων νεοπλασιών εκ του μαστού, οι οποίοι πλέον με την κατάλληλη αγωγή σήμερα θεωρούνται ιάσιμοι. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί η χρησιμότητα της ευαισθητοποίησης του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδας στη χρησιμότητα του προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου.
 • Σε πολλές συνεδρίες του Συνεδρίου θα αναφερθούν εκτεταμένα οι σύγχρονες εφαρμογές του μαγνητικού συντονισμού, που αφορούν κατά κύριο λόγο τις λειτουργικές δοκιμασίες (Functional MRI), οι οποίες αναδεικνύουν τη λειτουργική συμπεριφορά των παθολογικών εστιών ιδία εκ του κεντρικού νευρικού συστήματος, που σχετίζονται με ψυχικά νοσήματα ή διαταραχές στη συμπεριφορά, όπως η νόσος του Alzheimer.
  Επίσης, θα συζητηθούν διεξοδικά και οι νεότατες εφαρμογές με χρήση υπερταχείων ακολουθιών, οι οποίες περιορίζουν θεαματικά το χρόνο της εξέτασης και με τις οποίες επιτυγχάνεται η ανάδειξη παθολογικών εστιών εκ των διαφόρων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος σε εξαιρετικά μικρούς χρόνους και οι οποίες βρίσκουν ευρεία εφαρμογή ιδία σε ογκολογικά περιστατικά.
 • Στο Συνέδριο θα αναφερθεί η Ελληνική εμπειρία από τη χρήση του PET CT μια μέθοδο που συνδυάζει τη γ κάμερα με τον πολυτομικό αξονικό τομογράφο, η οποία έχει ευρεία εφαρμογή στην ογκολογία.
  Με το PET CT δίνονται απαντήσεις για το αν υπάρχουν ενεργείς ή όχι εστίες από τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος οι οποίες δεν είναι πολλές φορές δυνατόν να καθοριστούν μόνο με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους.
 • Πολλές συνεδρίες του Ακτινολογικού Συνεδρίου είναι αφιερωμένες στην επεμβατική ακτινολογία. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων ακτινολόγων ασχολούνται πλέον με την επεμβατική ακτινολογία τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια προσφέροντας πλέον θεραπευτικές λύσεις χωρίς μεγάλη επιβάρυνση του ασθενούς, περιορίζοντας θεαματικά την παραμονή στο νοσοκομείο και προσφέροντας θεραπεία σε καταστάσεις, οι οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν δυνατόν να δοθεί χειρουργικά.

Μπορούμε πλέον να ισχυριστούμε ότι ο Έλληνας ασθενής βρίσκει πλέον στην Ελλάδα Έλληνες επεμβατιστές ακτινολόγους, οι οποίοι διενεργούν όλες ακόμη και τις πλέον σύγχρονες και πολύπλοκες επεμβατικές πρακτικές.

Μέσα από τις επιστημονικές δραστηριότητες του 16ου Πανελλήνιου Ακτινολογικού Συνεδρίου προκύπτει σαφώς ότι οι Έλληνες ακτινολόγοι διαθέτουν την απαραίτητη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά κυρίως την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, ώστε να αξιοποιούν με το δυνατό καλύτερο τρόπο τα μέσα που τους παρέχονται, ώστε ο Έλληνας ασθενής να βρίσκει στον τόπο του την καλύτερη δυνατή διάγνωση και θεραπεία χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να καταφεύγει πλέον στο εξωτερικό, κατέληξε ο κ.

Στριγγάρης.