Κάθε τρεισήμισι λεπτά ένας εργαζόμενος στην ΕΕ χάνει τη ζωή του από αίτια που σχετίζονται με την εργασία και κάθε τεσσεράμισι δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος στην ΕΕ πέφτει θύμα ατυχήματος το οποίο τον αναγκάζει να παραμείνει στο σπίτι για τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η οποία θα διαρκέσει από τις 20-24 Οκτωβρίου, είναι η μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Οι δραστηριότητες της εκστρατείας για τη συγκεκριμένη εβδομάδα, η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θα υπογραμμίσουν τη σημασία της εκτίμησης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια.

Ο EU-OSHA συνέταξε επίσης μια νέα έκθεση για την Εκτίμηση κινδύνου με σκοπό να παρουσιάσει πρακτικούς τρόπους διαχείρισης και μείωσης των κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας για την εκτίμηση κινδύνου με τίτλο ‘Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας’. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διασκέψεις και εκθέσεις, μαθήματα κατάρτισης και δραστηριότητες με τη συνεργασία μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι να τονιστεί η σημασία της διενέργειας εκτιμήσεων κινδύνων σε όλους τους χώρους εργασίας.

Ο Jukka Takala, διευθυντής του EU-OSHA, δήλωσε: ‘Κάθε τρεισήμισι λεπτά ένας εργαζόμενος στην ΕΕ χάνει τη ζωή του από αίτια που σχετίζονται με την εργασία και κάθε τεσσεράμισι δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος στην ΕΕ πέφτει θύμα ατυχήματος το οποίο τον αναγκάζει να παραμείνει στο σπίτι για τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες.

Αυτό είναι απαράδεκτο! Απαιτείται αλλαγή και η αλλαγή αυτή ξεκινάει με την εκτίμηση των κινδύνων στον χώρο εργασίας. Πρέπει να ενημερώσουμε τους εργοδότες, τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους σε θέματα ασφάλειας και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής ότι η ορθή εκτίμηση κινδύνων αποτελεί καίριο στοιχείο για την ορθή διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας’.

Η διενέργεια γραπτής εκτίμησης κινδύνου σε κάθε χώρο εργασίας στην Ελλάδα, είναι ηθική υποχρέωση αλλά και νομική ευθύνη όλων των εργοδοτών, η οποία απορρέει από το Προεδρικό Διάταγμα 17/96 και την Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο 89/931, όπου η διαδικασία της εκτίμησης κινδύνου αναγνωρίζεται ως βασικό εργαλείο για την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας και για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Από τα στατιστικά στοιχεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια συνεχής μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων. Η μείωση αυτή, μεταξύ άλλων, οφείλεται και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η επιτυχής διενέργεια εκτίμησης κινδύνου παίζει κυρίαρχο ρόλο, ως το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας.

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία στην νομική απαίτηση για τη διενέργεια ‘αποτελεσματικής’ εκτίμησης κινδύνου, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης μια συστηματική προσπάθεια σε όλη τη χώρα, για την προαγωγή κουλτούρας πρόληψης και τη διάδοση της απαραίτητης γνώσης στους εργοδότες και τους εργαζόμενους του κλάδου.

Υπό το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2008-2009, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους έχουν προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων πληροφόρησης, η παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής, η ανάπτυξη ιστοσελίδων αφιερωμένων στο θέμα, η προβολή των μηνυμάτων και των στόχων της εκστρατείας σε τεχνικά περιοδικά, στον ημερήσιο τύπο, σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια καθώς και η αξιοποίηση του δικτύου των δημόσιων μέσων μεταφοράς της Αθήνας για την ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού.

Η επιτυχία της εκστρατείας ‘Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας’ και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας που οργανώνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη του δικτύου των εστιακών πόλων που διαθέτει ο EU-OSHA στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υπό ένταξη χώρες.

Επίσης, καθοριστική είναι και η συμβολή πολλών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών τις οποίες αναλαμβάνουν συνδικάτα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και κυβερνητικοί φορείς. Όλες αυτές οι δραστηριότητες καταδεικνύουν ότι η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην Ευρώπη.

Το τεύχος του Περιοδικού με θέμα την εκτίμηση κινδύνου που κυκλοφόρησε πρόσφατα είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της ορθής διαχείρισης κινδύνου. Προβάλλονται παραδείγματα ορθών πρακτικών που ακολουθούνται από υπουργεία, οργανώσεις εργοδοτών και συνδικάτα σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου στον χώρο εργασίας.

Eurostat

Κάθε χρόνο, 5.720 άνθρωποι πεθαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT. Επιπλέον, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι άλλοι 159.500 εργαζόμενοι πεθαίνουν στην ΕΕ κάθε χρόνο εξαιτίας επαγγελματικών ασθενειών.

Εάν συμψηφίσουμε τους δύο αριθμούς, καταλήγουμε στην εκτίμηση ότι κάθε τρεισήμισι λεπτά πεθαίνει ένας άνθρωπος στην ΕΕ από αίτια που σχετίζονται με την εργασία. Κάθε τεσσεράμισι δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος στην ΕΕ εμπλέκεται σε ένα ατύχημα το οποίο τον αναγκάζει να παραμείνει στο σπίτι για τουλάχιστον τρεις εργάσιμεςημέρες.

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να συνδράμει στην κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Ο Οργανισμός εδρεύει στο Μπιλμπάο της Ισπανίας και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, ενισχύοντας τη ροή τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών μεταξύ όλων εκείνων που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

‘Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας: Οφέλη για εσένα προσωπικά, οφέλη για τις επιχειρήσεις. Μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για την εκτίμηση κινδύνου ‘ είναι η πανευρωπαϊκή εκστρατεία του EU-OSHA για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη σπουδαιότητα της εκτίμησης κινδύνου και τη δημιουργία ασφαλέστερων, υγιεινότερων και παραγωγικότερων χώρων εργασίας στην Ευρώπη.

Η εκστρατεία θα διαρκέσει δύο χρόνια (2008/2009) και έχει την υποστήριξη των προεδριών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (20-24 Οκτωβρίoυ 2008 και 19-23 Οκτωβρίου 2009), θα διοργανωθεί σειρά εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εστιακών πόλων, οι οποίοι συνήθως είναι οι εθνικές αρχές για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε κάθε κράτος μέλος.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει επίσης Βραβεία Καλής Πρακτικής, μέσω των οποίων αναγνωρίζονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην προώθηση της εκτίμησης κινδύνου στο χώρο εργασίας.
Η εκστρατεία απευθύνεται σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς, προκειμένου τα βασικά της μηνύματα να γίνουν γνωστά σε όλους τους εταίρους τους.

Οι οργανισμοί και τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να τηλεφορτώσουν ένα εξατομικευμένο ‘Πιστοποιητικό Συμμετοχής’ ή να δηλώσουν τη δέσμευσή τους συμμετέχοντας ως χορηγοί ή εταίροι της εκστρατείας. Μπορείτε να δείτε  την προσφορά εταίρων της εκστρατείας στο http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/partners