Η τακτική αεροβική άσκηση μπορεί όχι μόνο να αποτρέψει την έκπτωση της εγκεφαλικής λειτουργίας που συνήθως εμφανίζεται καθώς περνούν τα χρόνια αλλά και να γυρίσει πίσω το ρολόι της εγκεφαλικής γήρανσης, αναφέρουν δυο ειδικοί, έχοντας βασιστεί σε ανασκόπηση δημοσιευμένων εργασιών.

Η έκπτωση που συνδέεται με την ηλικία στη λευκή και φαιά ουσία του εγκεφάλου καθιστούν έναν αριθμό υψηλού επιπέδου εκτελεστικών λειτουργιών, όπως ο σχεδιασμός, η λειτουργική μνήμη και οι πολλαπλές δραστηριότητες πολύ περισσότερο δύσκολο, εξηγούν οι ερευνητές Arthur Kramer και Kirk Erickson.

Σημαντικός όγκος ερευνών δείχνει ότι αυτές είναι οι λειτουργίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στην άσκηση, σημειώνουν οι ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Illinois Beckman στην Ουρμπάνα.

Σε ανθρώπους με ή χωρίς σημάδια άνοιας ή νόσου Alzheimer, τακτική μέτρια άσκηση, αρκετή ώστε να οδηγήσει σε λαχάνιασμα, έχει βρεθεί ότι όχι μόνο ενισχύει την ταχύτητα και την οξύτητα της σκέψης αλλά και τον πραγματικό όγκο του εγκεφαλικού ιστού καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος.

Για παράδειγμα, σε έρευνα που διήρκεσε 6 μήνες και διενήργησε ο Kramer, οι ενήλικες ηλικίας 60 έως 75 ετών που περπατούσαν έντονα για 45 λεπτά την ημέρα, τρεις φορές την εβδομάδα δεν βελτίωσαν μόνο την αεροβική τους κατάσταση αλλά και την πνευματική και ιδιαίτερα την ικανότητα για εκτελεστικές λειτουργίες σε σχέση με ομάδα ελέγχου που ασχολήθηκε μόνο με στρέτσιγκ και ασκήσεις τόνωσης.

Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η τακτική μέτρια αεροβική άσκηση μπορεί να αναστρέψει τη νοητική έκπτωση που σχετίζεται με την ηλικία, σημειώνουν οι Kramer και Erickson και ότι ο εγκέφαλος που γηράσκει διατηρεί την ικανότητά του να αναπτύσσεται.

Άλλοι ερευνητές, σημειώνουν, ανακάλυψαν ότι οι ενήλικες που βρίσκονται σε καλύτερη φόρμα έχουν λιγότερες ενδείξεις έκπτωσης στη φαιά ουσία σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι σε χειρότερη φόρμα όσον αφορά τη φυσική τους κατάσταση.

Άλλοι έχουν ανακαλύψει ότι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και περνούν στην εμμηνόπαυση-περίοδο μείωσης των επιπέδων των οιστρογόνων και εμφάνισης προβλημάτων μνήμης- έχουν περισσότερη φαιά ουσία και καλύτερη απόδοση σε εκτελεστικές λειτουργίες σε σχέση με γυναίκες που βρίσκονται σε χειρότερη φυσική κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ορμονική υποκατάσταση, που μπορεί να ενισχύσει τη νοητική λειτουργία.

Συμπερασματικά, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι πολλές ερωτήσεις παραμένουν χωρίς απάντηση όσον αφορά την επίδραση της άσκησης στον εγκέφαλο. Ωστόσο, μπορούμε με ασφάλεια να θεωρήσουμε, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι ένας δραστήριος τρόπος ζωής με μέτρια ποσότητα αεροβικής γυμναστικής πιθανόν θα βελτιώσει τις νοητικές και εγκεφαλικές λειτουργίες και θα αντιστρέψει τη νευρολογική εξασθένηση που παρατηρείται συχνά σε μεγαλύτερους ανθρώπους.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘British Journal of Sports Medicine’.

Πηγές: ‘British Journal of Sports Medicine’