‘Σταυροδρόμι’ των πιο σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων αποτέλεσε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Sani Beach Hotel, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής από τις 25-27 Οκτωβρίου.

Κοινή συνισταμένη των εργασιών του Συνεδρίου η διαπίστωση πως η πρόοδος της τεχνολογίας συμβάλλει τα μέγιστα στις χειρουργικές επεμβάσεις με επίκεντρο τη σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα ακόμη και άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας να μπορούν να έχουν ποιότητα στη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, Νευροχειρουργό κ. Χρήστο Αντωνιάδη, η τεχνολογία έχει συμβάλει στη βελτίωση των υλικών με στόχο την αντικατάσταση του εκφυλισμένου μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Μάλιστα, κατά τον κ. Αντωνιάδη, ο συνδυασμός των προηγμένων υλικών και η χειρουργική εμπειρία οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα όπου ο τεχνητός μεσοσπονδύλιος δίσκος μοιάζει σε μεγάλο βαθμό στον πραγματικό.

Η επόμενη εξέλιξη θα προέλθει από το πεδίο της μοριακής βιολογίας, η οποία δυνητικά εκτιμάται ότι μπορεί να αναγεννά ή να σταματά τον εκφυλισμό του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

‘Σήμερα είναι εφικτή η χειρουργική επέμβαση οποιουδήποτε τραύματος σε κάθε σημείο της σπονδυλικής στήλης’ επισημαίνει ο κ. Αντωνιάδης και προσθέτει πως ‘ακόμη και εάν ο νωτιαίος μυελός καταστραφεί σε κάποιο σημείο, μπορεί να διατηρείται η λειτουργικότητά του από εκεί και πάνω, προκειμένου ο ασθενής να βιώνει μία καλύτερη ποιότητα ζωής’.

Ο κ. Αντωνιάδης υπογραμμίζει πως σήμερα αντιμετωπίζονται δυσκολότερες περιπτώσεις περιστατικών όσον αφορά στη σπονδυλική στήλη με τις μικρότερες δυνατές επιπλοκές και κερδίζονται πολλές μάχες ενάντια στην εκφύλιση, είτε συντηρητικά, είτε χειρουργικά.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μίας προοπτικής πληθυσμιακής μελέτης (Διβάνογλου Α. & Levi R. The Stockholm Thessaloniki Acute Spinal Cord Injury Study) στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας, όπου στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2006-Οκτωβρίου 2007 εξετάστηκαν 87 περιπτώσεις τραυματικής κάκωσης νωτιαίου μυελού (ΤΚΝΜ).

Από την επεξεργασία των δεδομένων της μελέτης προέκυψε πως η ετήσια ηλικιακά σταθμισμένη επίπτωση των TKNM για ανθρώπους 16 ετών και άνω στην εξεταζόμενη γεωγραφική περιοχή υπολογίζεται σε 33 περιπτώσεις ανά εκατομμυρίου πληθυσμού.

Αξιοσημείωτο είναι πως περίπου το 50% των ΤΚΝΜ αποτελούν περιστατικά τραυματισμών από μετακινήσεις (κυρίως τροχαία) και περίπου το 40% από πτώσεις.

Για 4 στις 5 περιπτώσεις πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης, ενώ το 1/3 από όλες τις ΤΚΝΜ αφορά σε ατυχήματα μετακίνησης στην ηλικιακή ομάδα 16-30 ετών.

Γενικότερα η μελέτη συμπέρανε πως υπάρχει πολύ μεγάλη επίπτωση ΤΚΝΜ στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Παράλληλα, εκτιμάται πως η στατιστική και εξειδικευμένη γνώση των περιστατικών, της φύσης και της μορφής τους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μεθόδευση-οριοθέτηση της θεραπείας και των κατάλληλων μέσων της.

Σε άλλη έρευνα για το εάν η σπονδυλόλυση/σπονδυλολίθηση αποτελούν αίτιο για απαγόρευση κάθε αθλητικής δρασηριότητας (Κ. Ζαχαρίου, Γ. Κελάλης, Π. Αγγουράκης, Α. Καλαμπόκης, Α. Μοράκης, Α. Μπούντης & Εμ. Τσαφαντάκης) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μελέτης από 21 ασθενείς της Μονάδας Σκολίωσης και Σπονδυλικής Στήλης του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ.

Οι ασθενείς αυτοί ήταν όλοι αθλητές, στους οποίους διαγνώσθηκε σπονδυλόλυση/σπονδυλολίσθηση μετά από διεξοδικό ακτινολογικό έλεγχο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστροφή των αθλητών στις πρότερες δραστηριότητες και μετά από τις κατάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, 12 ασθενείς εξακολούθησαν να αθλούνται στο είδος του αθλήματός τους, 5 επέστρεψαν στον αθλητισμό αλλάζοντας το είδος άθλησης και μόνο 4 δεν επανέλαβαν καθόλου αθλητικές δραστηριότητες.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εξετάστηκαν μία σειρά θεμάτων, που άπτονται της σπονδυλικής στήλης, όπως κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, στένωση σπονδυλικού σωλήνα, πλάγια στένωση, αστάθεια-ψευδολίσθηση, σπονδυλοδεσία, νέα υλικά κ.α.