Της Σοφίας Νέτα

Σιωπηλός δολοφόνος η υπέρταση πλήττει σήμερα σχεδόν το 40% των ενηλίκων, ενώ μετά τα 55 η πιθανότητα να αναπτύξει κάποιος υπέρταση φτάνει το 90%! Από την άλλη, 800 εκατομμύρια υπερτασικοί σε όλο τον κόσμο παραμένουν αρρύθμιστοι...

Όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου συμμετείχαν 1.189 μαθητές ηλικίας 4-7 ετών, το 7,4% των αγοριών και το 7,9% των κοριτσιών νηπιαγωγείου εμφάνιζαν αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Γενικότερα υπολογίζεται ότι υπέρταση έχει το 11% των παιδιών με υπερβολικό βάρος...

Η υπερβολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, ζάχαρης και αλατιού ευθύνονται για την κατάσταση, η οποία χειροτερεύει στις μεγαλύτερες ηλικίες: Περίπου 3.000.000. Έλληνες πάσχουν σήμερα από υπέρταση και από αυτούς οι περισσότεροι είτε δεν έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν την πίεσή τους, ακόμα και αν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, είτε δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από υπέρταση!

Σήμερα είναι διαθέσιμες φαρμακευτικές ουσίες που προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους υπερτασικούς, ενώ μια από τις μεγαλύτερες έρευνες που έγιναν ποτέ η ‘ONTARGET’, έδειξε ότι η ουσία τελμισαρτάνη έχει μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης των ασθενών που τη λαμβάνουν, ενώ η δράση της είναι εξίσου αποτελεσματική με τη ουσία ραμιπρίλη.

Τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ σημαντικά από τους ειδικούς, καθώς η συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ειδικοί που ασχολούνται με την υπέρταση.

Σε συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης ‘ONTARGET’ που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της ιατρικής έρευνας από τον αναπληρωτή καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Emory Atlanta Αθανάσιο Μανώλη, διευθυντή Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας (μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας) και τον καρδιολόγο Ανδρέα Πιτταρά Hypertension Specialist Ασκληπιείου Βούλας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 35.546 ασθενείς, από 730 επιστημονικά κέντρα 40 χωρών του κόσμου.

Η μελέτη έδειξε ότι τόσο η τελμισαρτάνη, όσο και η ραμιπρίλη μείωσαν αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση, πλησιάζοντας την τιμή – στόχο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά που παρατηρήθηκε στα ποσοστά συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία, σε μακροχρόνια φάση: στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός ασθενών διέκοψε τη θεραπεία με ραμιπρίλη, σε σχέση με τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας με τελμισαρτάνη, και μάλιστα από τους πρώτους μήνες αγωγής.

Μια συχνά απαντώμενη νοσηρή κατάσταση στους ασθενείς με υπέρταση είναι η αθηροσκλήρυνση, όπως ανέφεραν οι δυο ειδικοί. Αν και έχουν σημειωθεί κάποιες βελτιώσεις στα στατιστικά στοιχεία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ορισμένες χώρες στο διάστημα των τελευταίων δεκαετιών (π.χ.

η ύφεση της στεφανιαίας αρτηριοπάθειας στις ΗΠΑ), η αθηροσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία νοσηρών συμβαμάτων και θανάτου παγκοσμίως και θα καθίσταται όλο και περισσότερο επικρατούσα στις αναπτυσσόμενες χώρες στη διάρκεια των επόμενων ετών.

Επί πλέον, οι επιπτώσεις ενός πρώτου καρδιαγγειακού επεισοδίου (δηλ. έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια) είναι μεγάλης σημασίας, όχι μόνο για τον ασθενή και το άμεσο περιβάλλον του, αλλά επίσης και σε σχέση με ζητήματα οικονομικών της υγείας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουν ταυτοποιηθεί πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με την ανάπτυξη ισχαιμίας των οργάνων. Ενώ υπάρχουν ορισμένοι ισχυροί μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, οι μη φαρμακολογικές και φαρμακολογικές παρεμβάσεις μας στοχεύουν στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, όπως ο τρόπος ζωής, καθώς και στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, όπως η υπερχοληστερολαιμία, η αρτηριακή υπέρταση ή ο σακχαρώδης διαβήτης.

Το πρόγραμμα ONTARGET

To πρόγραμμα ONTARGET είναι το μεγαλύτερο και το πιο φιλόδοξο κλινικό πρόγραμμα σαρτανών το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ποτέ και σχεδιάστηκε για να δείξει εάν η τελμισαρτάνη, η ραμιπρίλη ή ο συνδυασμός και των δύο προσφέρουν προστασία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ανεξάρτητα από τη μείωση της πίεσης και των οποίων ασθενών η ΑΠ είναι καλά ελεγχόμενη.

Η μελέτη ελεγχότανε από το Κέντρο Επιστημονικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο Mcmaster στον Canada.

Η ONTARGET ήταν ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό κλινικό πρόγραμμα με συνολικά 35.546 ασθενείς σε 730 κέντρα από 40 διαφορετικές χώρες.

Περιελάμβανε 2 τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές πολυκεντρικές διεθνείς μελέτες: την κύρια μελέτη ONTARGET και μια παράλληλη μελέτη, την TRANSCEND. Η μελέτη ONTARGET περιελάμβανε 25.620 ασθενείς και συνέκρινε καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς που λάμβαναν τελμισαρτάνη 80mg ή ραμιπρίλη 10mg και συνδυασμένη θεραπεία με τελμισαρτάνη 80mg + ραμιπρίλη 10mg.

Το πρωτεύον σύνθετο καρδιαγγειακό τελικό σημείο της ONTARGET ήταν καρδιαγγειακή θνησιμότητα, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, νοσηλεία για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και μη θανατηφόρο εγκεφαλικό.

Οι ασθενείς οι οποίοι περιελήφθησαν στην μελέτη είχαν κανονική ή ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση, ήταν πάνω από 55 ετών, ήταν σε μεγάλο κίνδυνο δημιουργίας ενός καρδιαγγειακού συμβάματος και είχαν ιστορικό είτε στεφανιαίας νόσου, είτε περιφερικής αρτηριοπάθειας είτε αγγειοεγκεφαλικού συμβάματος, είτε διαβήτη τύπου 2 με βλάβη τελικού οργάνου.

Η περίοδος παρατήρησης διήρκησε μέχρι και 6 χρόνια.

Το μέγεθος και ο σχεδιασμός της ONTARGET την καθιστούν ως μία μελέτη σταθμό στην ιστορία της ιατρικής έρευνας.