Συγκροτήθηκε σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας 'Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο Σύγχρονης Ιατρικής', στις 12/6.

Αναλυτικά το σώμα του ΔΣ συγκροτήθηκε ώς ακολούθως:
1. Σπυρίδων Τζανής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αδαμάντιος Ραδικόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.

Ηλίας Ελευθεριάδης, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος, Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του ως άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, η οποία αρχίζει από την εκλογή του, δηλαδή από 09.06.2009 και θα λήγει 09-06-2014.

Πηγές: euro2day.gr