18ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

Ημερομηνία δημοσίευσης: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
Προβολή
Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλάμβανε τις νεότερες απεικονιστικές εξελίξεις στην πολυτομική Αξονική Τομογραφία, στη Μαγνητική Τομογραφία, στην Υπερηχοτομογραφία και το PΕT CT, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Συνεδρίου καθηγητής Κυριάκος Στριγγάρης και πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος με υπερήχους, στη μελέτη του καρδιαγγειακού συστήματος, στην νευροακτινολογία, στην επεμβατική ακτινολογία και στις εφαρμογές της ελαστογραφίας.
Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία εξέδωσε 2 επιστημονικά εγχειρίδια, τα οποία κατά την τελευταία διετία, με περιεχόμενο το πρώτο τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία και το δεύτερο τα Πρωτόκολλα Ογκολογικής Απεικόνισης.

Τα Πρωτόκολλα αυτά ιεραρχούν και κωδικοποιούν την χρήση των απεικονιστικών μεθόδων με βάση την καταλληλότητά τους για το εκάστοτε κλινικό πρόβλημα έτσι ώστε η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων να γίνεται επ’ ωφελεία των ασθενών, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και σημαντική μείωση του κόστους. Τα δύο αυτά εγχειρίδια θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους συνέδρους ενώ είναι ήδη διαθέσιμα στην ηλεκτρονική τους μορφή από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Έτσι, μπορούν να κατευθύνουν καταλλήλως Ακτινολόγους και Κλινικούς Ιατρούς κατά την απεικονιστική διερεύνηση των ασθενών τους. Είναι επίσης διαθέσιμα στους φορείς της Πολιτείας που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της χρήσης των απεικονιστικών τεχνικών και του αντίστοιχου οικονομικού κόστους. Για το λόγο αυτό, τα Πρωτόκολλα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας έχουν ήδη γίνει αποδεκτά από το Υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει στις αντίστοιχες προσπάθειες που γίνονται από ειδική Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία υποχρεώνει τα κράτη -μέλη στη θέσπιση και εφαρμογή Απεικονιστικών Πρωτοκόλλων.

Αξίζει να διαβάσετε:
Menu

Ακολουθήστε μας

Προβολή

Δημοφιλή βίντεο

© iatronet.gr 1999-2018  |  Website by Theratron | Ermis Silver Award 2006
europa.eu   minfin.gr   antagonistikotita.gr   espa.gr
Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης